Logopedia etäopetus marraskuu päivä 2024-2025

Marraskuussa alkava etäopetus päivä -kurssi on laaja kokonaisuus, joka valmentaa kattavasti valintakokeeseen. Pitkälle aikavälille jaksottuvan kurssin aikana on hyvin aikaa käsitellä tilastotieteen perusasioita, laskea, tehdä monipuolisesti tehtäviä sekä harjoitella säännöllisesti matemaattista logiikkaa ja päättelyä. Kurssilla harjoitellaan myös aineisto- ja artikkelilukutekniikkaa. Ennakkomateriaalin osalta saat käyttöösi opetusvideot ja muun tukimateriaalin, minkä lisäksi voit osallistua kyselytunnille. 

 • 100 oppituntia etäopetusta + tallenteet opetuksesta
 • Yli 900 perusmatematiikan, tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävää malliratkaisuineen
 • 6 harjoituspääsykoetta
 • 12 artikkeliharjoitusta
 • Opettajien ja tutorien jatkuva tuki
 • 65 oppituntia ilman opiskelijoita kuvattuja opetusvideoita (eri sisältö kuin etäopetuksessa)

98 % kaikista kauden 2023-2024 psykologian/logopedian kurssilaisista suosittelisi kurssiamme kaverilleen!

Kaupunki
Kurssin laajuus
134 ot + 65 ot opetusvideoita
Alkaa
18.11.2024
Päättyy
4.6.2025
Kurssin hinta
1190€
 • Valintakoeuudistus 2025

  Yliopistoissa suunnitellaan valintakoeuudistusta, joka vaikuttaa kevään 2025 valintakokeisiin. Tarkat valintakoevaatimukset julkaistaan Opintopolussa lokakuun loppuun mennessä.

  Kurssin sisällössä otetaan huomioon muutokset valintakokeen vaatimuksissa ja kurssi valmentaa psykologian / logopedian valintakokeeseen uusien vaatimusten mukaisesti. Voit siis ilmoittautua kurssille huoletta jo nyt. Alustavan valintakoeluonnoksen mukaan valintakokeessa testataan mm.

  • analyyttisen ja kriittisen ajattelun taitoja,
  • loogista päättelyä sekä
  • tilastotieteen, datan ja graafien ymmärtämistä ja soveltamista.

   

  Nämä ovat samoja taitoja kuin valintakokeessa on viime vuosina testattu. Uuden valintakokeen suunnittelun pohjana toimii psykologian ja logopedian aiempi yhteinen valintakoe.

  Huom! Pidätämme oikeudet muutoksiin. Kurssin sisältö on alustava, ja se tarkentuu / muokkaantuu tarvittaessa valintakoe- ja valintakoesisällön julkaisun jälkeen. Mikäli kurssin hinta muutoksista johtuen laskisi, olet oikeutettu hyvitykseen mikäli olet ilmoittautunut kurssille aiemmin eri hinnalla. 

 • Kenelle?

  Marraskuu etäopetus päivä -kurssi sopii valintakokeeseen valmistautuville,

  • jotka kaipaavat pitkälle aikavälille jaksottuvaa kurssia, jonka aikana ehditään käydä rauhallisessa tahdissa lävitse tilastollisten menetelmien perusteita ja loogista päättelyä,
  • jotka haluavat osallistua opetukseen päiväaikaan,
  • jotka kaipaavat aikataulullista ja opetuksellista ohjausta sisältöjen oppimiseksi ja itsenäisen harjoittelun tueksi.


  Suosittelemme kurssia erityisesti hakijoille, joiden matematiikan opinnoista on ehtinyt kulua useampi vuosi tai heille, jotka kokevat tarvitsevansa erityisesti tukea matemaattisten ja tilastollisen menetelmien perusteiden sisältöjen opiskeluun.

  Kurssi sopii

  • psykologian,
  • logopedian,
  • terveys- ja hoitotieteen sekä
  • valmennustieteen ja liikuntabiologian alojen koulutusohjelmiin pyrkiville.


  Kurssi valmentaa valintakokeen D yhteiseen osioon. Kurssi ei sisällä valmennusta valmennustieteen ja liikuntabiologian eriytyvään osioon.

 • Etäopetus

  Reaaliaikainen etäopetus koostuu seuraavista kokonaisuuksista (oppitunti á 45 min):

  Pääsykoevalmistautumisen opiskelutekniikka (4,5 oppituntia)

  Opiskelutekniikka ja -taidot muodostavat pohjan, jolle kaikki oppiminen perustuu. Kurssikerralla käydään läpi tekijät, joista onnistunut pääsykoevalmistautuminen muodostuu.

  Matemaattiset perustaidot (13 oppituntia)

  Kurssin aluksi kerrataan matematiikan perusaihealueet, jotka ovat keskeisiä tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävien ratkaisemisen ja tilastotieteen aihealueiden ymmärtämisen kannalta. Kerrattavia alueita ovat mm. laskujärjestys ja -säännöt, murtoluvut, yhtälöt ja epäyhtälöt sekä prosenttilaskut.

  Tilastollisten menetelmien perusteet & looginen päättely (60 oppituntia)

  Tilastollisten menetelmien perusteet pohjautuvat lukion matematiikan pakollisiin ja syventäviin Tilastot ja todennäköisyys -kurssien sisältöihin ja opetuksen sisältö on suunniteltu erityisesti sen osaamisen pohjalta, jota valintakokeessa viime vuosina on edellytetty. Teorian ja laskemisen lisäksi sisältöjä sovelletaan yleisimpiin tutkimus- ja testausmenetelmiin, joita käytetään hakukohteisiin kuuluvien alojen tilastollisissa artikkeleissa. Kurssilla opit mm. keskeiset tunnusluvut, todennäköisyyslaskennan ja -jakaumat, tilastollisen testauksen ja merkitsevyyden, korrelaation ja regression sekä miten näitä käytetään tutkimuksessa (mm. faktori-, regressio- ja varianssianalyysi). Kurssilla harjoitellaan myös säännöllisesti matemaattis-loogista päättelyä.

  Aineisto- ja artikkelilukutekniikka (14 oppituntia) 

  Kurssikerroilla käsitellään artikkeliluku- ja muistiinpanotekniikkaa, katsaus- ja tutkimusartikkelien rakennetta sekä harjoitellaan suomen- ja englanninkielisten artikkelien käsittelyä. Samalla opit lukemaan erilaisia tekstejä, taulukoita ja tutkimustuloksia.

  Vuoden 2025 ennakkomateriaalin opetusvideo + kyselytunti (4-8 oppituntia)

  Saat käyttöösi asiantuntevan opettajamme kuvaaman opetusvideon ennakkomateriaalista. Lisäksi voit osallistua kyselytunnille, jos sinulle jää opetusvideon jälkeen kysymyksiä aineiston sisällöstä.

 • Kurssin muu sisältö

  Logopedianetti: tilastolliset menetelmät & looginen päättely

  Kokonaisuus sisältää

  • yli 900 perusmatematiikan, tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävää malliratkaisuineen sekä
  • tilastotieteen teoriaa ja opetusvideoita, jotka tukevat kurssin opetusta.


  Tallenteet opetuksesta (100 oppituntia) 

  Saat käyttöösi tallenteet etäopetuksesta, joiden avulla voit kerrata vaikeimpia asioita ja korvata mahdolliset poissaolot.

  Opetusvideot (45 oppituntia)

  • Logopedianetti: tilastolliset menetelmät ja looginen päättely (n. 35 oppituntia)
  • Johdatus tutkimusmenetelmiin (6 oppituntia) -videoiden avulla saat ymmärryksen tieteellisen tutkimuksen tekemisestä ja tutkimuksen peruskäsitteistä.
  • Perustiedot aivoista (4 oppituntia) -videot antavat sinulle peruskäsityksen miten aivot toimivat ja aivot yleisesti aihealueena tulevat tutuiksi.


  Kaikki opetusvideot on kuvattu ilman opiskelijoita.

  Harjoituspääsykokeet (24 oppituntia) + harjoituspääsykokeiden läpikäynnit (10 oppituntia)

  Kurssiin kuuluu kuusi harjoituspääsykoetta. Osaan harjoituskokeista sisältyy ennakkoon luettavaa materiaalia sekä kokeessa jaettavaa aineistoa. Harjoituspääsykokeiden avulla harjoittelet ennakkoaineiston käsittelyvalmiuksiasi ja tehokasta opiskelua, testaat omaa osaamistasi sekä harjoittelet koetaktiikkaa ja ajankäyttöä. Harjoituspääsykokeiden läpikäynnissä opettaja käy läpi tehtävien ratkaisut.

  Artikkeliharjoitukset (12 kappaletta)

  Teet 12 artikkelien käsittelyä tukevaa harjoitusta, joiden avulla tutustut erilaisiin artikkelityyppeihin ja tutkimuksiin sekä harjoittelet erilaisia tehtäviä. Harjoitukset valmistavat sinua ennakkoaineiston käsittelyyn ja vahvistavat englanninkielisen tekstin lukemisen sujuvuutta sekä sanastoa. Valintakokeessa saattaa olla myös kokeessa jaettavaa aineistoa.

  Tutorit tukenasi (10 oppituntia)

  Tutoreiden avulla laadit opiskelu- ja ajankäytönsuunnitelman, saat tietoa hakemisesta ja opiskelusta sekä ohjeita ja tukea valmistautumiseen sekä koetilanteeseen.

  Valintakokeiden analyysivideot (10 oppituntia)

  Analyysivideoilla opettajat käyvät läpi valintakokeen tehtäviä ja ennakkomateriaalien sisältöjä vuosilta 2021-2024.

 • Aikataulu

  Kurssin opetus alkaa marraskuussa.  Opetusta on päiväopetuksena pääosin kerran viikossa arkisin klo 9/10 alkaen ja mahdollisesti joinakin viikonloppuina klo 9/10 alkaen. Kurssilla on muutaman viikon opetustauko joulun aikaan.

  Tarkempi aikataulu ja muut käytännöntiedot päivitetään kurssin oppimisympäristöön Moodleen noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Tunnukset Moodleen saat heti ilmoittautumisesi jälkeen ja ne aktivoituvat tunnin kuluessa ilmoittautumisesta.

  HUOM! Pidätämme oikeudet muutoksiin. Kurssin aikataulu on alustava ja se tarkentuu valintakoevaatimusten, -sisällön  ja valintakoepäivän julkaisun jälkeen. 

 • Maksutiedot ja alennukset

  Kurssin hinta on 1190 euroa. Voit maksaa kurssin verkkomaksuna tai laskulla. Tarkempiin maksutietoihin pääset tästä.

  Mikäli saat houkuteltua jollekin kurssillemme mukaan yhden tai useamman kaverisi, tarjoamme teille kaikille 5-15 % frendialen – lue lisää!

 • Kurssitakuu

  Mikäli et saa tavoittelemaasi opiskelupaikkaa, voit osallistua seuraavana vuonna kurssille puoleen hintaan.

  Kaudella 2023-2024 takuukurssille osallistuneet kurssilaiset , saavat valmennuskurssillemme uudelleen osallistuessaan käyttöönsä Logopedianetti 2 -materiaalin. Logopedianetti 2 on suunnattu kursseillemme uudelleen osallistuville hakijoille, jotka kaipaavat lisäharjoituksia Logopedianetti 1  -tehtävien lisäksi. Materiaali sisältää noin 700 tilastotieteen ja loogisen päättelyn harjoitusta. Saat siis täysin uudet harjoitustehtävät käyttöösi, vaikka osallistuisit kurssille uudelleen.

  Takuuetu on voimassa myös 3. kertaa kurssille osallistuville.

”Hyvin laajaa ja osaavaa opetusta, ei parempaa apua voisi toivoakaan!”

Aurora, psykologia/logopedia marraskuu 2023-2024 -kurssilainen

”Opettaja osasi selkeyttää hankalimmatkin asiat tilastotieteessä sekä loogisessa päättelyssä. Ymmärsin vihoin, mihin tilastotiedettä psykologiassa tarvitaan. Opettajasta huokui osaaminen ja motivaatio aiheiden opettamista kohtaan. Yksi lemppari opettajista!”

Psykologia/logopedia marraskuu 2023-2024 -kurssilainen

”Pidin opetuksesta, opettaja oli selväsanainen, eteni ryhdikkäästi asiasta toiseen. Tilastoartikkelin opettaja avasi älyttömän hyvin, jos siitä saan pisteitä, niin ruusu Veeralle!”

Psykologia/logopedia marraskuu 2023-2024 -kurssilainen

”Opettajalla on vahva substanssiosaaminen niin tilaston kuin psykankin puolelta. Hän on erittäin kärsivällinen ja motivoiva, sekä osaa nostaa artikkeleista juuri olennaiset asiat esiin siten että kuulija hahmottaa kokonaisuuden.”

Psykologia/logopedia marraskuu 2023-2024 -kurssilainen

”Arvostan opettajan suoraa, selkeää, osaavaa ja itsevarmaa opettamistyyliä. Arvostan opettajassa myös sitä, että erityisesti artikkeliopetuksessa uskaltaa sanoa mihin asioihin ei kannata jäädä jumiin. Meno on johdonmukaista.”

Psykologia/logopedia marraskuu 2023-2024 -kurssilainen