Logopedia etäopetus helmikuu ilta 2024

Helmikuussa alkava etäopetus ilta -kurssi on laaja kokonaisuus, joka valmentaa kattavasti valintakokeen kaikkiin osa-alueisiin. Kurssin aikana käsitellään tilastotieteen perusasioita, lasketaan, tehdään erilaisia tehtäviä sekä harjoitellaan säännöllisesti matemaattista logiikkaa ja päättelyä. Kurssilla käsitellään pääosin samat aihesisällöt kuin tammikuun kurssilla, mutta jonkin verran tiiviimmässä tahdissa. Ennakkomateriaaliin ilmestymisen jälkeen huhti-toukokuussa, kurssilla käydään huolellisesti lävitse koko ennakkomateriaalin sisältö.

 • 115 oppituntia etäopetusta + tallenteet opetuksesta 127 oppituntia
 • Yli 900 perusmatematiikan, tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävää malliratkaisuineen
 • 6 harjoituspääsykoetta
 • 12 artikkeliharjoitusta
 • Opettajien ja tutorien jatkuva tuki
 • 84 oppituntia ilman opiskelijoita kuvattuja opetusvideoita
Kaupunki
Kurssin laajuus
149 oppituntia
Alkaa
12.2.2024
Päättyy
31.5.2024
Kurssin hinta
1090€
 • Kenelle?

  Helmikuu etäopetus ilta -kurssi sopii erityisesti psykologian ja logopedian valintakokeeseen valmistautuville,

  • jotka haluavat opiskella tilastollisten menetelmien perusteita ja loogista päättelyä hyvässä ajoin alkukevään ajan ennen ennakkomateriaalin julkaisua, mutta eivät pysty osallistumaan marras- tai tammikuun kursseille tai
  • jotka ovat aiemmin pyrkineet ja haluavat tulla ylläpitämään tai kertamaan tilastotieteen ja loogisen päättelyn pohjatietoja,
  • jotka kaipaavat aikataulullista ja opetuksellista ohjausta sisältöjen oppimiseksi ja itsenäisen harjoittelun tueksi.
 • Etäopetus

  Reaaliaikainen etäopetus koostuu seuraavista kokonaisuuksista (oppitunti á 45 min):

  Pääsykoevalmistautumisen opiskelutekniikka (4,5 oppituntia)

  Opiskelutekniikka ja -taidot muodostavat pohjan, jolle kaikki oppiminen perustuu. Kurssikerralla käydään läpi tekijät, joista onnistunut pääsykoevalmistautuminen muodostuu.

  Tilastollisten menetelmien perusteet & looginen päättely (47,5 oppituntia)

  Tilastollisten menetelmien perusteet pohjautuvat lukion matematiikan pakollisiin ja syventäviin Tilastot ja todennäköisyys -kurssien sisältöihin ja opetuksen sisältö on suunniteltu erityisesti sen osaamisen pohjalta, jota valintakokeessa viime vuosina on edellytetty. Teorian ja laskemisen lisäksi sisältöjä sovelletaan yleisimpiin tutkimus- ja testausmenetelmiin, joiden osaaminen on keskeistä valintakoeartikkelien sisältöjen ja tutkimusten ymmärtämiseksi. Kurssilla opit mm. keskeiset tunnusluvut, todennäköisyyslaskennan ja -jakaumat, tilastollisen testauksen ja merkitsevyyden, korrelaation ja regression sekä miten näitä käytetään tutkimuksessa (mm. faktori-, regressio- ja varianssianalyysi). Kurssilla harjoitellaan myös säännöllisesti matemaattis-loogista päättelyä. Opetusta on 1–2 kertaa viikossa.

  Aineisto- ja artikkelilukutekniikka (11 oppituntia) 

  Kurssikerroilla käsitellään artikkeliluku- ja muistiinpanotekniikkaa, katsaus- ja tutkimusartikkelien rakennetta sekä harjoitellaan suomen- ja englanninkielisten artikkelien käsittelyä. Samalla opit lukemaan erilaisia tekstejä, taulukoita ja tutkimustuloksia.

  Vuoden 2024 ennakkomateriaalin opetus (52 oppituntia)

  Opetuksessa käydään perusteellisesti läpi ennakkomateriaalin sisältö. Opetuksen avulla ymmärrät aineistojen keskeiset painotukset ja tulokset. Opettajat tekevät ennakkomateriaalin aineistoista käsitelistoja, apukysymyksiä sekä tehtäviä, jotka tekevät opiskelusta monipuolista. Opetusta on 3–5 kertaa viikossa.

 • Kurssin opettajat

  Tilastollisten menetelmien ja loogisen päättelyn opettajana kurssilla on Patrik Lauha, joka on opettanut psykologian kursseillamme jo vuodesta 2018. Patrik on opiskellut Helsingin yliopistolla tilastotiedettä, matematiikkaa ja datatiedettä. Tällä hetkellä hän työskentelee valmennuskurssiopetusten ohella väitöskirjatutkijana. Patrik on erittäin tykätty opettaja kurssilaistemme keskuudessa.

  ”Patrik oli hyvin selkeä esimerkeissään, toi tarpeellisen esille kattavasti ja muisti aina kysyä, onko kaikki kärryillä. Patrikin rauhallisuus ja kärsivällisyys selittää asioita useaan kertaan oli todella mahtavaa.”

  Aineisto- ja artikkelilukutekniikan opettajana kurssilla on psykologi Jarno Paussi, jolle opettaminen on intohimo! Jarno on opettanut psykologian kursseillamme yli viiden vuoden ajan ja hänen opetuksensa saa opiskelijoilta säännöllisesti erinomaista palautetta.

  Jarno on aivan ainutlaatuinen opettaja! Harvalla on niin käsittämättömän laaja substanssiosaaminen JA pedagoginen taito, jolla opettaa monimutkaisia asioita opiskelijoille. Kaikki kuviteltavissa olevat pisteet kaikilla positiivisilla mittareilla Jarnolle!”

  Valintakokeen ennakkomateriaalin opettajat tarkentuvat alkuvuonna 2024.

 • Kurssin muu sisältö

  Logopedianetti: tilastolliset menetelmät & looginen päättely 

  Logopedianetin opetusvideot uusitaan täysin kauden 2023-2024 aikana ja myös loogisen päättelyn tehtäviä lisätään entisestään. Kokonaisuus sisältää

  • yli 900 perusmatematiikan, tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävää malliratkaisuineen sekä
  • tilastotieteen teoriaa ja opetusvideoita, jotka tukevat kurssin opetusta.


  Tallenteet opetuksesta (127 oppituntia) 

  Saat käyttöösi tallenteet etäopetuksesta, joiden avulla voit kerrata vaikeimpia asioita ja korvata mahdolliset poissaolot. Saat käyttöösi oman opetuksen lisäksi tallenteet Matemaattiset perustaidot (12 oppituntia) -opetuksesta joka kuuluu tammikuun kursseihin. Perustaitojen opetusvideoiden avulla kerrata ennen kurssin alkua matematiikan perusaihealueet, jotka ovat keskeisiä tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävin ratkaisemiseksi ja tilastotieteen aihealueiden ymmärtämisen kannalta.

  Opetusvideot (84 oppituntia)

  Opetusvideot kuvataan ilman opiskelijoita.

  • Logopedianetti: tilastolliset menetelmät ja looginen päättely (n. 35 oppituntia)
  • Ennakkomateriaalin opetusvideoiden (n. 24 oppituntia) avulla kertaat ennakkomateriaalin sisällöt tehokkaasti.
  • Johdatus tutkimusmenetelmiin (6 oppituntia) -videoiden avulla saat ymmärryksen tieteellisen tutkimuksen tekemisestä ja tutkimuksen peruskäsitteistä.
  • Perustiedot aivoista (4 oppituntia) -videot antavat sinulle peruskäsityksen miten aivot toimivat ja aivot yleisesti aihealueena tulevat tutuiksi. Neuropsykologiset aiheet ovat olleet hyvin yleisiä pääsykoeartikkeliaiheita, joten aivojen perustuntemus helpottaa näiden mahdollisten artikkelien opiskelua.

   

  Harjoituspääsykokeet (24 oppituntia)

  Kurssiin kuuluu kuusi harjoituspääsykoetta. Harjoituspääsykokeiden avulla testaat omaa osaamistasi sekä harjoittelet koetaktiikkaa ja ajankäyttöä. Kolme harjoituskokeista sisältyy kurssin aikatauluun ja saat niistä käyttöösi myös läpikäyntivideot (8 oppituntia). Loput harjoituskokeet voit tehdä itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

  Artikkeliharjoitukset (12 kappaletta)

  Saat 12 kappaletta artikkelien käsittelyä tukevaa artikkeliharjoitusta, joiden avulla tutustut erilaisiin artikkelityyppeihin ja tutkimuksiin sekä harjoittelet erilaisia tehtäviä. Harjoitukset valmistavat sinua ennakkoaineiston käsittelyyn ja vahvistavat englanninkielisen tekstin lukemisen sujuvuutta sekä sanastoa.

  Tutorit tukenasi (10 oppituntia)

  Tutoreiden avulla laadit opiskelu- ja ajankäytönsuunnitelman, saat tietoa hakemisesta ja opiskelusta sekä ohjeita ja tukea valmistautumiseen sekä koetilanteeseen.

  Valintakokeiden analyysivideot (8 oppituntia)

  Analyysivideoilla opettajat käyvät läpi valintakokeen tehtäviä ja ennakkomateriaalien sisältöjä vuosilta 2021-2023. Vuoden 2023 valintakokeesta kuvataan ratkaisumallit kaikkien laskutehtävien osalta sekä tehdään kattavat malliratkaisut- tai videot kaikista loogisen päättelyn tehtävistä.

 • Aikataulu

  Kurssin opetus alkaa helmikuussa. Opetusta on iltaopetuksena 1–2 kertaa viikossa arkisin alkaen klo 16.30/17 alkaen ja mahdollisesti joinakin viikonloppuina klo 9/10 alkaen. Ennakkomateriaalin ilmestymisen jälkeen opetusta on 3-5 kertaa viikossa.

  Tarkempi aikataulu ja muut käytännöntiedot päivitetään kurssin oppimisympäristöön Moodleen noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Tunnukset Moodleen saat heti ilmoittautumisesi jälkeen ja ne aktivoituvat tunnin kuluessa ilmoittautumisesta. Voit aloittaa valmistautumisen kurssin valmiilla materiaaleilla jo ennen opetuksen alkua.

  HUOM! Pidätämme oikeudet muutoksiin. Kurssin aikataulu on alustava ja se tarkentuu valintakoevaatimusten, -sisällön  ja valintakoepäivän julkaisun jälkeen. 

   

 • Maksutiedot ja alennukset

  Kurssin hinta on 1090 euroa. Voit maksaa kurssin verkkomaksuna tai laskulla. Tarkempiin maksutietoihin pääset tästä.

  Mikäli saat houkuteltua jollekin kurssillemme mukaan yhden tai useamman kaverisi, tarjoamme teille kaikille 5-15 % frendialen – lue lisää!

 • Kurssitakuu

  Mikäli et saa tavoittelemaasi opiskelupaikkaa, pääset seuraavana vuonna vastaavalle kurssille puoleen hintaan.

  Kaudella 2022-2023 takuukurssille osallistuneet kurssilaiset saavat mille tahansa valmennuskurssillemme uudelleen osallistuessaan käyttöönsä Logopedianetti 2 -materiaalin (ei koske Logopedianetti: ennakkomateriaali ja artikkeliharjoitukset 2024 -kurssia). Logopedianetti 2 on suunnattu kursseillemme uudelleen osallistuville hakijoille, jotka kaipaavat lisäharjoituksia Logopedianetti: tilastolliset menetelmät ja looginen päättely -tehtävien lisäksi. Materiaali sisältää noin 700 tilastotieteen & loogisen päättelyn harjoitusta. Saat siis täysin uudet harjoitustehtävät käyttöösi, vaikka osallistuisit kurssille uudelleen.

  Takuuetu on voimassa myös 3. kertaa kurssille osallistuville.

”Kurssi oli kokonaisuudessaan hyvä ja kattava. Koen siitä olleen paljon hyötyä pääsykokeen kannalta! :)”

Psykologia/logopedia helmikuu etäopetus 2023 -kurssilainen

”Innostava ja hauska ilmapiiri tunnilla auttoi ymmärtämään ja muistamaan asioita paremmin. Opetuksessa oli rento, mutta asiantunteva ote, ja tahti oli juuri sopiva. Opetusmateriaalit (diat yms) erittäin selkeitä ja helposti ymmärrettäviä.”

Psykologia/logopedia helmikuu etäopetus 2023 -kurssilainen

”Patrikin tilasto-opetus oli tosi hyvää. Tuntui, että sai kysyttyä mitä tarvitsi ja Patrik osasi kertoa mitkä asiat olivat olennaisia.”

Psykologia/logopedia helmikuu etäopetus 2023 -kurssilainen