Miksi DI-valmennuskurssille?

Miksi Valmennuskeskuksen DI-valmennukseen?

Diplomi-insinöörikoulutuksiin vain 20 % valitaan DI-valintakokeella. Keväällä 2023 valintakokeella valittaville oli varattu 760 opiskelupaikkaa, ja hakijoita diplomi-insinöörikoulutuksiin oli yli 10 400.

Vain noin 7 % kaikista diplomi-insinöörikoulutuksiin hakevista pääsee opiskelemaan valintakoevalinnalla. Varmista osaamisesi Valmennuskeskuksen DI-valmennuksessa!

DI-valmennuskurssiltamme 60 % pääsi opiskelemaan keväällä 2022 ja 50 % keväällä 2023!

 • 1. Kokenein ja tuloksekkain DI-valmennus

  Olemme ylivoimaisesti kokenein ja pisimpään alalla ollut valmennuskurssijärjestäjä. Vuosien varrella olemme valmentaneet ylivoimaisesti eniten diplomi-insinööriopiskelijoita verrattuna muihin kurssijärjestäjiin.

  Valmennuskeskuksen DI-valmennuksen on käynyt jo yli 10 000 oppilasta. Heistä parhaillaan opiskelee tai on jo valmistunut diplomi-insinööriksi 3 000 DI-valmennuskurssimme käynyttä!

  Kurssipalautteiden perusteella 98 % suosittelee kurssiamme.

 • 2. Opit ymmärtämään teoriat syvällisesti

  Opettajamme ovat koonneet yksittäisten ja toisistaan irrallisten aiheiden sijaan pääsykokeessa vaadittavat lukion kurssisisällöt helpommin ymmärrettäviksi, mielekkäiksi kokonaisuuksiksi.

  Kursseihimme sisältyy:

  • teoriaopetus, jolla varmistetaan riittävä osaamispohja ja
  • tehtävä- ja laskuharjoittelu, joilla osaaminen viedään käytännön tasolle.

   

  Oppitunneillamme matematiikan, fysiikan, kemian ja ongelmaratkaisutaitojen sisällöt avataan esimerkkien ja ilmiöiden kautta, sekä osaamista syvennetään monipuolisten tehtävien ja laskuharjoitusten avulla.

  Lisäksi kaikkiin kursseihimme sisältyvät laadukkaat opetusvideot ja monipuoliset harjoitustehtävät malliratkaisuineen. Näin voit syventää tietämystäsi ja kehittää taitojasi tehokkaasti myös luentojen ulkopuolella.

  ”Pidin siitä, että tunnit sisälsivät sekä teoriaa että tehtäviä.”

  ”Erittäin hyvät lyhyet ja opettavaiset videot. Asiat selitettiin selkeästi, pääsi helposti mukaan vaikka lukiosta mennyt hetki. Opin monta uutta asiaa!”

 • 3. Henkilökohtainen tuki

  DI-valmennuksessamme saat henkilökohtaista tukea monin eri tavoin:

  • Kurssikerroilla voit kysyä ja selvittää opettajilta vaikeasti ymmärrettäviä asioita ja ongelmakohtia.
  • Muina aikoina voit lähettää kysymyksesi kysymyspalstan kautta.

   

  Opettajamme ja DI-netti ovat tukenasi jokaisella kurssillamme tarjoten sinulle sisältöapua. Voit kysyä apua DI-netin tehtäviin, joihin kaipaat mallivastauksia selkeämpiä ohjeita ja selitystä. Opettajamme vastaavat kysymyksiisi henkilökohtaisesti.

  Etäopetuskurssillamme saat myös henkistä tukea ja kannustusta tutoreiltamme. He ovat diplomi-insinööriopiskelijoita, joilla on omakohtaista kokemusta pyrkimisestä ja pääsykokeesta. He auttavat tarvittaessa lukusuunnitelman tekemisessä ja vastaavat pyrkimistä ja opintoja koskeviin kysymyksiisi. Tutorit ovat kursseilla mukana sovitusti, jonka lisäksi voit olla heihin yhteydessä myös puhelimella tai sähköpostilla milloin haluat.

  ”Opettaja selitti selkeästi ja yksinkertaisesti fysiikan asiat. Hän kyseli hyvin kysymyksiä, joihin sai vastata matalalla kynnyksellä.

 • 4. Ainutlaatuinen oppimisalusta, DI-netti

  Pääsykokeessa onnistuminen ja sisäänpääsyyn tarvittavien pisteiden maksimoiminen edellyttää vahvaa tehtävärutiinia ja vastausnopeutta.

  Kaikilla DI-valmennuskursseillamme on käytössä sähköinen oppimisalusta, DI-netti, jossa on yli 2 400 harjoitustehtävää varmistamaan sisällöllistä osaamistasi ja pääsykokeen vastausrutiinia. Osaamisesi syvenee sitä mukaa, kun etenet tehtävissä. Tehtävien lisäksi DI-netti sisältää kattavat teoriakoosteet, opetusvideot sekä kysymismahdollisuuden.

  DI-netti on markkinoiden ainoa diplomi-insinöörialan oppimisalusta, jota käyttäessäsi voit lähettää tehtävistä kysymyksiä opettajillemme.

   

  Nämä kaikki ominaisuudet löydät DI-netistä:

  • teoriatiivistelmät matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta
  • matematiikan, fysiikan ja kemian opetusvideot, jotka on pilkottu teorian lomaan tehostamaan oppimista
  • yli 2400 tehtävää vaiheittaisine mallivastauksineen
  • kertaustoiminto, joka ohjaa tarkistamaan ja kertaamaan väärin menneet tehtävät
  • edistymiskäyrä, jonka avulla voit seurata osaamisesi kehittymistä
  • mahdollisuus verrata omaa edistymistäsi muihin pyrkijöihin reaaliajassa
  • kysymys-vastauspalvelu, jonka avulla voit lähettää tehtävistä kysymyksiä opettajillemme – ja he vastaavat sinulle henkilökohtaisesti

   

  ”Materiaalit hyvin saatavilla ja tehtävien teko todella sujuvaa.”

  ”Matikan opetusvideot olivat todella hyviä ja opettavaisia. Opettelin videoiden avulla matikan oppimäärän reilussa kuukaudessa, ja onnistuin saamaan opiskelupaikan.”

  ”Laajat hyvät teoriat ja paljon tehtäviä!”

”Kiitos kurssista. Keskityin kurssilla 100 % pelkkään matematiikkaan, mikä auttoi minut kokeesta läpi. Lukion matikan yo-kokeesta kirjoitin hylätyn, eli lähtötaso oli nollissa ennen kurssin aloittamista. Kirjoista opettelu olisi vienyt enemmän aikaa, sillä videoissa tärkeimmät asiat oli hyvin tiivistetty. Pääsykokeessa menestyminen vaati tietysti paljon töitä, mutta Valmennuskeskuksen kurssi oli isossa roolissa sisäänpääsyä. Kiitos!”

 

Kevään 2023 DI-kurssilainen