Kauppatiede  •  08.02.2022

Yo-kirjoitusten ja pääsykokeen ristiriita

Kauppatieteellisen alan opinnoissa vaadittavat taidot ja ylioppilaskirjoituksista saatavat pisteet eri aineista ovat ikävä kyllä ristiriidassa keskenään. Tällä tarkoitan sitä järjettömyyttä, että pääset todistusvalinnalla opiskelemaan kauppatieteitä todennäköisemmin kirjoittamalla fysiikan ja biologian, kuin kirjoittamalla vaikka yhteiskuntaopin ja historian, joita tulevissa opinnoissa oikeasti tarvitaankin.

Tärkeimmät reaaliaineet joita kauppatieteellisessä tulet tarvitsemaan, voidaan sanoa olevan yhteiskuntaoppi ja matematiikka. Tämä huomioon ottaen tuntuu absurdilta, kuinka esimerkiksi vuonna 2021 yhteiskuntaopin L-arvosanasta saadut pisteet yhteisvalinnassa ovat jaetulla toisiksi viimeisellä sijalla kaikista aineista, ainoastaan terveystiedosta saa vähemmän pisteitä.

Yhteisvalinnassa saatavat pistemäärät eri aineista määräytyvät pakollisten kurssien määrän mukaan sen sijaan että määräytyisivät sen mukaan mitä haettavalla alalla oikeasti vaaditaan. Tämä on ikävä totuus joka toivottavasti joskus tulisi muuttumaan.

Jos siis pyrit todistusvalinnalla opiskelemaan kauppatieteitä, älä suotta kirjoita yhteiskuntaoppia, vaan valitse sellaisia aineita joissa on eniten pakollisia kursseja. Monille kuten minulle, ei ole kuitenkaan mieluisin vaihtoehto lukea ja kirjoittaa esimerkiksi fysiikkaa, koska kiinnostuksen kohteena on nimenomaan kaupallinen ala, jossa fysiikan salojen tunteminen jää varmasti taloustiedon tuntemusta tarpeettomammaksi.

Siispä itse kirjoitin ja luin esimerkiksi juurikin sitä yhteiskuntaoppia niin paljon kuin tarjolla oli, enkä käynyt fysiikkaa ja kemiaa kuin muutaman kurssin. Lukiossani oli kieliopintojen laajuuden takia mahdollista huojentaa reaaliaineiden pakollisia kursseja poiskin. Voitte vaan arvata käytinkö mahdollisuuden hyväksi😉

Taktiikkani oli siis todistusvalinnan sijaan ennemminkin pääsykoevalintaan keskittyminen, jota jo lukiossa lukemani aineet tukivat. En siis turhia stressannut ylioppilaskirjoituksista, koska tiesin että pitäisi kirjoittaa suurin piirtein täysi 5 suora huippuarvosanoja eli vähintään E kaikista, päästäkseni ykköstoiveeseeni, joka oli Aalto-yliopisto.

Jos olette jo kirjoituksenne kirjoittaneet, niin jakakaa ihmeessä näitä mietteitä nuoremmille kavereille ja sisaruksille, joita urakka vielä odottaa.

-Lauri

Lauri S.

Lauri S

Olen 20-vuotias ensimmäisen vuoden kauppatieteiden opiskelija Helsingistä. Opiskelen LUT Yliopistossa Lappeenrannassa. Pääainetta en ole vielä valinnut, mutta tulen valitsemaan todennäköisesti strategisen rahoituksen tai kansainvälisen markkinoinnin.

Kävin Valmennuskeskuksen valmennuskurssin kahtena vuonna (2020 ja 2021) valmistautuessani pääsykokeeseen.