Yleinen  •  05.04.2019

Todistusvalinnat vuonna 2020

Todistusvalintamuutokset

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat julkaisseet tiedot viimeistään keväällä 2020 voimaan tulevista todistusvalintamuutoksista. Suurin muutos on todistusvalinnan korostuminen, mikä tarkoittaa sitä, että suurin osa hakijoista tulee pääsemään sisälle joko ylioppilas- tai ammatillisen tutkinnon todistuksen arvosanojen perusteella.

Yliopistot

Yliopistokoulutuksissa on samat periaatteet sille, miten ylioppilastodistuksen arvosanat pisteytetään, mutta eri yliopistot ja koulutusohjelmat saavat soveltaa näitä periaatteita tarpeidensa mukaan. Tähän on koottu suurimpien yliopistoalojen pisteytystietoja – tarkemmat tiedot ja muiden hakukohteiden valintamenettelyt löytyvät Opintopolku-palvelusta.

1. Lääketiede

Lääketieteellisillä aloilla todistuksella sisään otetaan enintään 51% hakijoista. Ylioppilastutkinnon todistuksesta pisteitä saa kuudesta seuraavasta aineesta:

 • Äidinkielestä
 • Kemiasta
 • Biologiasta
 • Matematiikasta
 • Kahdesta hakijalle parhaat pisteet tuottavasta aineesta (Fysiikka, enintään yksi reaali tai enintään yksi kieli)

Enimmäispistemäärä, minkä ylioppilastodistuksesta voi saada, on 199 pistettä. Pisteitä saa yllä olevien aineiden osalta seuraavan taulukon mukaisesti:

2. Oikeustiede

Oikeustieteen tiedekuntiin otetaan todistusvalinnalla sisälle 40% hakijoista. Poikkeuksena on yhteiskuntatieteellisen alan hakukohde ”julkisoikeus” Itä-Suomen yliopistossa, jonne kaikki hakijat valitaan todistuksen perusteella.

Ylioppilastutkinnon todistuksesta saa pisteitä viidestä aineesta:

 • Äidinkielestä
 • Neljästä hakijalle parhaat pisteet tuottavasta aineesta

Enimmäispistemäärä on 154. Pisteet jakautuvat seuraavasti:

3. Kauppatieteet

Kauppatieteissä todistuksella sisään valittavien osuus on 60% kaikista hakijoista. Kauppatieteen todistusjonossa valittavat saavat pisteitä maksimissaan viidestä ylioppilastodistuksen aineesta:

 • Äidinkielestä
 • Matematiikasta
 • Hakijalle parhaat pisteet tuottavasta kielestä
 • Kahdesta hakijalle parhaat pisteet tuottavasta aineesta

Pisteitä saa seuraavasti:

4. Psykologia

Psykologian suomenkielisten tiedekuntien soveltuvuuskokeisiin valitaan todistuksella 60% hakijoista ja ruotsinkielisen psykologian koulutuksen soveltuvuuskokeeseen 51% hakijoista. Ylioppilastutkinnon todistuksesta saa pisteitä enintään viidestä aineesta:

 • Äidinkielestä
 • Psykologiasta
 • Matematiikasta
 • Yhdestä reaaliaineesta
 • Yhdestä kielestä

Enimmäispistemäärä on 157,9. Pisteitä saa seuraavanlaisesti:

5. Kasvatustieteet ja opettajankoulutus

Kasvatusalan hakukohteiden soveltuvuuskokeisiin valitaan todistuksella 60% hakijoista. Ylioppilastutkinnon todistuksesta saa pisteitä enintään neljästä aineesta:

 • Äidinkielestä
 • Matematiikasta
 • Yhdestä ainereaalista
 • Yhdestä kielestä

Enimmäispistemäärä on 123,9. Pisteitä saa seuraavanlaisesti:

6. Diplomi-insinöörin koulutus

Diplomi-insinöörin koulutukseen Turun yliopistoon valitaan todistuksella 60% ja Åbo Akademin ruotsinkieliselle linjalle 70% hakijoista. Muissa diplomi-insinöörin koulutuksen hakukohteissa todistuksella valittavien osuus vaihtelee 60:stä 80:een prosenttiin. Ylioppilastutkinnon todistuksesta saa pisteitä kolmesta aineesta:

 • Äidinkielestä
 • Pitkästä matematiikasta
 • Joko fysiikasta tai kemiasta (kummasta saa paremmat pisteet)

Enimmäispistemäärä on 105. Pisteitä saa seuraavanlaisesti:

Ammattikorkeakoulut

Keväällä 2020 ammattikorkeakoulut ottavat yhteisvalinnassa käyttöönsä todistusvalinnan, josta tulee pääväylä ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin. Käytännössä todistusvalinta tarkoittaa sitä, että saat pisteitä ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon todistuksen arvosanoista. Tämän lisäksi myös valintakokeet ja muut osaamisperusteiset väylät säilyvät todistusvalinnan ohessa.

Ammattikorkeakoulun yhteisvalinnassa voi hakea sekä ylioppilastodistuksella että ammattikoulun todistuksella.

1. Ylioppilastutkinnon pisteytys

Ylioppilastodistuksesta kaikilta pisteytetään äidinkieli, matematiikka ja joko vieras kieli tai toinen kotimainen kieli, mikäli hakija on ne kirjottanut. Näiden lisäksi pisteitä saa kahdesta hakijalle parhaimmat pisteet tuottavasta aineesta, jotka voivat olla vieraita kieliä tai reaaliaineita.

Ylioppilastodistuksesta saa pisteitä seuraavan taulukon mukaisesti:

2. Ammattikoulututkinnon pisteytys

Ammatillisella perustutkinnolla hakevilta pisteet muodostuvat kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa pisteitä saa viestintä- ja vuorovaikutusosaamisesta, matemaattisluonnontieteellisestä osaamisesta sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamisesta. Toisessa osassa lasketaan tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama pistemäärä. Näin ammatillisesta perustutkinnosta saatava kokonaispistemäärä on näiden kahden osan yhteispistemäärä.

Ammatillisesta perustutkinnosta saatavat pisteet tulevat seuraavien taulukoiden mukaisesti:

Tutkinnon yhteiset osat

Tutkinnon painotettu keskiarvo

Valmennuskeskus