Kasvatustiede ja opettajankoulutus  •  23.11.2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson ensimmäinen luento alkaa aina perusasioilla; opettaja kertoo osaamistavoitteet, miten paljon on läsnäolopakkoa jakson aikana, miten poissaolot korvataan, mitä tuleman pitää jne. Kuulostaa välillä vanhan kertaukselta ja tylsiltä asioilta, mutta ne ovat oikeasti kaikkea muuta. Sen luennon tai tunnin tärkein asia ovat ne osaamistavoitteet. Osaamistavoitteet lukevat opinto-oppaassa, moodlessa ja mahdollisesti myös muuallakin. Miksi? No koska ne ovat tärkeitä.

Jos oikein tarkkaan luet osaamis- (tai oppimis-, millä nimellä ne kulloinkin ovat) tavoitteet, saat selville paljon asioita. Siinä kerrotaan kaikki oleellinen siitä jaksosta. Se kertoo, mitä opintojaksolla tullaan käsittelemään. Ja se kertoo mitä tulisi sen opintojakson aikana oppia. Se kertoo, mihin sinun tulisi peilata jo aiempaa osaamistasi. Kun tietää, mitä tulisi oppia opintojakson aikana, ohjaa se osittain automaattisestikin opiskelua siihen suuntaan. Osaamistavoitteet saattavat toisinaan tuntua hieman abstrakteilta opintojakson alussa mutta yleensä selkiytyvät sen kuluessa.

Välillä on myös hyvä palata lukemaan osaamistavoitteita. Omaa osaamistaan voi peilata siihen. Mitä jo osaat? Mitä olet oppinut tämän jakson aikana? Mitä vielä tulisi opetella? Niihin kannattaa peilata myös jo aiempaa osaamistaan tai muualta saamiaan oppeja.

Jokaisen opintojakson päätteeksi (ainakin meillä) annetaan kurssipalaute. Siinä kysytään itsearviointia sekä sitä, miten kurssi on muuten sujunut. Myös siinä tarvitaan sen jakson osaamistavoitteita. Ei voi arvostella kurssia totuudenmukaisesti, jos ei tiedä, mitä siltä olisi pitänyt ”vaatia”.

Myös lapsille on tärkeää kertoa tavoitteita. Heille voi kertoa esimerkiksi tunnin alussa, mitä tällä tunnilla tullaan käsittelemään/oppimaan. Riippuen oppilaan ikä- ja taitotasosta, voi heille kertoa myös pitemmän aikavälin tavoitteita ja sisältöjä. Tämä ohjaa oppilasta tutkimaan omaa osaamistaan ja oppimistaan. Kun opettaja kertoo tunnin tai tuntien tavoitteita, voi oppilas sen jälkeen muodostaa itselleen omat tavoitteensa. Itsearviointi on tullut tärkeäksi osaksi arviointia peruskoulussa ja sen tekemistä auttaa, kun oppilas osaa arvioida omaa osaamistaan suhteessa omiin tavoitteisiinsa.

Tavoitteiden asettaminen ja niihin palaaminen auttaa pääsemään kohti tavoitteita. Niitä ei tietenkään kannata asettaa liian korkealle vaan ne tulee olla realistisia ja saavutettavissa olevia. Myös välitavoitteita voi asettaa itselleen. Esimerkiksi jos tavoittelee opiskelupaikkaa, voi asettaa itselleen päätavoitteen lisäksi välitavoitteita. Ne voivat olla esimerkiksi sellaisia, missä jakaa pääsykoemateriaalin osiin ja tavoittelee kerrallaan yhden osion hallinnan. Tai esimerkiksi opintojakson suorittamiseen tarvittavat tavoitteet voi jakaa pienempiin osiin.

Itse olen tämän syksyn aikana lukenut kaikkien opintojaksojen tavoitteet sekä opintojakson alkaessa että nyt niiden lähestyessä loppuaan. Se ei ole vaatinut kovinkaan isoa panostusta. On ollut mielenkiintoista miettiä, mitä on jo oppinut. Vaikka ensin olisi tuntunut vaikealta miettiä, mitä olen oppinut, se onkin tullut selväksi hetken pohdinnan jälkeen.

-Saimi

Saimi