Kasvatustiede ja opettajankoulutus  •  02.09.2018

Opinnot etenee – mitä sivuaineeksi?

Opiskeluaika on kulunut supernopeaa vauhtia tähän asti, ja nyt olen tilanteessa, että kandin paperit häämöttävät lukukauden päässä. Mitä teen sitten? On aika tehdä uusia suunnitelmia!

Jyväskylän yliopistossa saimme tietoa opintojen sisällöstä jo hyvin varhaisessa vaiheessa, esimerkiksi tietoa siitä, missä järjestyksessä kursseja aletaan suorittaa. Koin ensimmäisen opiskeluvuoden melko helppona sen osalta, sillä silloin suoritettiin perusopintoja ja valmiista listoista pystyi katsomaan, mille kursseille pitää ilmoittautua. Vähitellen oma vastuu on korostunut, esimerkiksi itse halusin suorittaa opintoja hieman tavoiteaikaa nopeammin. Se oli mahdollista, mutta vaati omaa tiedonhakua ja aikataulujen suunnittelua. Omalla vastuulla on myös huolehtia, että tutkintoon kuuluvat sivuaineopintopisteet tulee suoritettua.

Kanditutkintoon kuuluu Jyväskylässä erityispedagogiikan tutkinto-ohjelmassa 60 opintopistettä valinnaisia opintoja (joita sanotaan usein myös sivuaineeksi). Kandin sivuaine oli helppo valita, sillä minua kiinnostaa opettaminen alakoulussa. Siksi päädyin tekemään perusopetuksessa opetettavien aineiden monialaisia opintoja, joilla saa luokanopettajan pätevyyden laaja-alaisen erityisopettajan pätevyyden oheen. Ja mikä parasta, tuolla kombolla minusta tulee myös erityisluokanopettaja, eli olisin pätevä opettamaan pienryhmää. Monialaiset opinnot ovat kehittäneet paljon näkemyksiäni opetussuunnitelmasta ja eri oppiaineiden merkityksestä lapsen ja nuoren kehitykselle. Ne ovat myös auttaneet rakentamaan opettajan identiteettiä ja toki antaneet paljon inspiraatiota ja ideoita työhön. En siis kadu valintaani, vaikka muitakin hyviä vaihtoehtoja olisi ollut. Esimerkiksi opiskelemalla 60 opintopistettä englantia pätevöityy englannin opettajaksi, tai matikkaa lukemalla matikan opettajaksi.

Kevätlukukauden puolella ajattelin alkaa suorittaa maisterin tutkintoon kuuluvia sivuaineita. Siihen pakettiin kuuluu 24 opintopistettä valinnaisia opintoja. Hyviä ehdotuksia otetaan vastaan! Kiinnostavia vaihtoehtoja on paljon, ja enemmänkin kuin 24 op saa (luultavasti??) opiskella, jos intoa löytyy.

Psykologian perusopintoja on ainakin suositeltu, sillä ne varmasti tukisivat erityispedagogiikan osaamista. Tulisi uutta ymmärrystä esimerkiksi aivojen kehitykselle ja ihmisen kognitioille. Toinen kehuttu mahdollisuus olisi opiskella opetushallinnollisia kursseja, jotka auttavat rakentamaan rehtorin uraa. Toisaalta edelleen olisi mahdollista opiskella vaikkapa matikasta perusopinnot. Tällöin ei valmistuisi päteväksi matematiikan aineenopettajaksi, mutta extraopinnot niinkin tärkeästä aineesta kuin matikka luultavasti silti olisivat plussaa töitä hakiessa. Yksi houkuttava mahdollisuus olisi lähteä vaihto-opiskelemaan ja suorittaa siellä valinnaiset opinnot. Muutenkin olisi kiinnostavaa opiskella erityispedagogiikkaa ulkomaisessa yliopistossa, ja tutustua samalla maan tukimalleihin ja koulujärjestelmään.

Vaihto-opiskelua on tullut jo sen verran vakavissaan suunniteltua, että palaan aiheeseen uuden tekstin kanssa myöhemmin!

-Anna

Anna