Lääketiede  •  03.01.2022

Lääkishaun aikataulutus

Olen monesti kuullut, kuinka pääsykokeeseen valmistautumista rinnastetaan maratoniin. Vertauksessa on perää, sillä kuten maratonissa myös pääsykoeluvussa on osattava taktikoida ja suunnitella matkan kulku toimivalla tavalla. Yhtä lailla kuin maratonia ei kannata lähteä juoksemaan maksimivauhdilla ei pääsykokeisiinkaan kannata lukea vuoden ympäri ylisuurilla tuntimäärillä. Tähän ratkaisuna toimii järkevä suunnittelu ja aikataulutus.

Toimivan aikataulun ja rutiinien löytäminen opiskeluihin on helpommin sanottu kuin tehty. Ilman selkeää suunnitelmaa voi helposti uppoutua lukemaan liian suurilla tuntimäärillä tai ajautua katsomaan esimerkiksi Netflixiä lukemisen sijaan. Aikataulutusta on kuitenkin mahdollista opetella. Kuten lukusuunnitelman teossa, voi aikataulutuksessakin joutua kokeilemaan erilaisia malleja, ennen kuin löytää oman näköisen ja toimivan ratkaisun.

Itse olen havainnut selkeimmäksi tavaksi listata viikon alussa kaikki tärkeät menot ja niihin kuluvan ajan kalenteriin, jolloin on helppo laskea, kuinka paljon aikaa lukemiselle on mahdollista käyttää. Tämän jälkeen laadin päivä kerrallaan tarkan suunnitelman lukemisen rytmittämiselle. Aloitan yleensä lukemisen joka päivä samaan aikaan aamusta, jotta saan luotua hyvän rytmin, josta on vaikeampi luistaa kuin epäsäännöllisestä lukemisesta. Olen myös havainnut, että opiskelujen jaksottaminen niin, että aineen vaihtuessa käyn liikkumassa esimerkiksi salilla tai kävelemässä ulkona, auttaa keskittymään ja jaksamaan paremmin. Myös riittävästä levon määrästä huolehtiminen on tärkeää ja omaan aikatauluun onkin hyvä merkata myös selkeästi aika rauhoittumiselle ja unelle.

Pävittäisen aikatauluttamisen sijaan joillekin toimivampi malli voi myös esimerkiksi vain viikkotason tai kuukausitason tavoitteet, jolloin tavoitteet tulee täytettyä tietyn aikavälin sisällä, mutta päiväkohtainen opiskeluaika on vapaammin ja joustavammin määriteltävissä. Kesällä tehdessäni kolmivuorotyötä hyödynsin itse viikkotavoitteisiin pohjautuvaa aikataulutusta enemmän, sillä opiskeluun käytettävissä olevaa aikaa ja omaa vireystilaa tiettyinä hetkinä oli vaikeaa ennakoida. Pidemmän aikavälin tavoitteisiin pohjautuvan suunnitelman käyttö vaatii joustavuutensa vuoksi enemmän itsekuria ja säntillisyyttä, jonka vuoksi olen todennut, että pidemmän aikavälin lukemisessa päivätason suunnitelmat ja selkeä rytmitetty aikataulu sopii itselleni ja omaan tilanteeseeni tällä hetkellä parhaiten.

Kannustankin kaikkia rohkeasti kokeilemaan ja muokkaamaan erilaisia aikataulutustyylejä omannäköisiksi, sillä vain kokeilemalla voi löytää itselleen toimivan mallin!

Hanna Jestola, lääketieteen valmennustestaaja
Instagramissa @hannajestola

Lääkikseen 2022.

Lääkiksen valmennustestaajat

Tässä blogisarjassa lääketieteen valmennustestaajat esittäytyvät ja kertovat omasta hakuprosessistaan. Blogikirjoitukset tarjoavat vertaistukea ja aitoja kokemuksia lääkiksen hakuprosessista.