Oikeustiede  •  25.03.2018

Kuinka kannattaa lukea pääsykokeisiin

Kuinka opiskella viisaasti pääsykokeisiin.

Kuinka paljon päivässä pitää lukea? Kuinka monta kertaa kirjat on luettava läpi?

Paljonko pitää lukea, että pääsee sisään? Moni pohtii määrää, ei laatua.

Mielestäni tärkein kysymys on, kuinka lukea viisaasti. Kuinka oppia ja opiskella tehokkaimmin?

Oppiminen on prosessi, joka vaatii ihmiseltä motivaatiota, keskittymiskykyä, kertausta ja jatkuvasti oppimisen kehityksen testausta. Jotta keho jaksaisi oppia, on opiskelijan myös pidettävä huolta riittävästä levosta, tauoista ja energian saannista. Keskittymällä määrään ja lukukertoihin käy helposti niin, että kiiruhtaa lukiessa. Silloin mielessä on koko ajan pyrkimys vain edetä, eikä aiheen oppimiseen ja ymmärtämiseen keskitytä tarpeeksi.

Mieltä rasittaa jatkuva kiireen tuntu. Monesti määrälliset tavoitteet ovat myös alkujaankin ylimitoitettuja, tällöin jatkuvasta kiireestä huolimatta lukutavoitteita ei millään saavuta. Tämän seurauksena, kovasta urakasta huolimatta, olo ei ole onnistunut, harmittaa. Tällöin hakija sortuu ylikorjauksiin, määrällisiä tavoitteita yritetään saavuttaa levon kustannuksella. Aikaa etsitään yöunista tai alkujaan ulkoilulle ja tauoille varatusta ajasta. Lopulta hakija ylikuormittuu, väsyy ja pahimmillaan luovuttaa.

Aikataulu ja lukutavoitteet ovat tärkeä osa onnistuneen pääsykoekevään oppimisprosessia, mutta lukiessa on tärkeää keskittyä vain oppimiseen. Kun luet, on ajatus palautettava nykyhetkeen. Itse lukemisen aikana tärkeintä on vain oppia. Lukusuunnitelman ja aikataulun voi silloin unohtaa. On tärkeää ettei lukiessa ryntää ajatuksissaan ja hoputa itseään koko ajan jo seuraavaan tehtävään. Kun rauhoittuu tekemisen äärelle, stressin tunteet helpottavat ja keskityt paremmin, jolloin myös opit nopeammin. Jotta kirjat oppisi kevään aikana riittävällä tarkkuudella, on tärkeää, että opiskelu on suunnitelmallista ja lukeminen keskittynyttä.

Itseäni helpotti aikataulupaineiden kasvaessa ajatus siitä, että tärkeintä on vain oppia. Vaikka ehtisin lukea vähemmän sivumääräisesti päivässä, niin jokaisen lukukerran jälkeen olen oppinut jotain. Kehitystäni testasin jatkuvasti kyselemällä aiheista itseltäni ja kertaamalla paljon. Yhtä oikeaa opiskelutyyliä ei ole, mutta on tärkeää, että usko omaan tekemiseen säilyy. Muista, että sinulla on oikeus tehdä asioita omaan tahtiisi ja opiskella omalla tyylilläsi. Lukusuunnitelma on tärkeä osa oppimisprosessia, mutta silloin kun luet, keskity vain lukemiseen.

Kuinka hakijan on sitten opiskeltava, että kirjat osaisi riittävällä tarkkuudella ilman, että opiskelija ylikuormittuu?

Tärkeää on luoda toimiva aikataulu, ei liian tiukkaa, mutta kuitenkin sellainen, joka vaatii hakijaa käyttämään koko potentiaaliaan hyväkseen. Onnistuneen aikataulun laatiminen vaatii tekijältään taitavaa ajankäyttöä ja realistista aikakäsitystä. Hakijan on pystyttävä arvioimaan työn vaatimaa aikaa realistisesti, jotta hän pystyy varaamaan riittävästi aikaa kullekin kohdalle kirjaa tai esimerkiksi muistiinpanojen tekemiseen. Aikataulu ei saa olla liian tiukka, jotta opiskeluun malttaa rauhassa keskittyä.

Hakijan on myös osattava asettaa itselleen konkreettisia oppimistavoitteita ja pienempiä välitavoitteita sekä pystyttävä toimimaan tavoitteidensa mukaisesti. Välitavoitteet ja niiden saavuttaminen lisäävät motivaatiota ja antavat pitkin kevättä pieniä onnistumisen tunteita. Jos tavoitteet ovat konkreettisia, niiden avulla voi myös testata oppimisensa kehitystä.

Jos kevään ja päivien edetessä huomaa aikataulun kaipaavan muutoksia, on suunnitelmia pystyttävä muuttamaan joustavasti, tällöin on tärkeää erottaa vähemmän tärkeät työt tärkeistä. Jottei hakija ylikuormittuisi, on myös kyettävä mitoittamaan omat voimavarat sopivasti, sillä virkeänä olo on kevyt ja oppiminen nopeampaa. Väsyneenä voi tuntua siltä, ettei mitään ole oppinut vaikka koko päivä on tehty työtä.

On siis tärkeää pitää kiinni tauoista ja riittävästä levosta. Lepo on muistin talletusprosessi, josta kannattaa huolehtia. Pyri siis päivittäin tekemään parhaasi. Mieti pystytkö parhaimpaasi, jos olet väsynyt, nälkäinen tai hyvin stressaantunut? Jotta pystyisit päivittäin parhaimpaasi, sinun on siis pidettävä kiinni levosta, tauoista ja riittävästä ulkoilusta.

Aihetta silmällä pitäen kävisin vielä kurkkaamassa pari muuta aiheeseen liittyvää tekstiä, elleivät ne ole jo sinulle tuttuja:

Tsemppiä alkavaan pääsykoekevääseen! Luottakaa itseenne ja omaan tekemiseenne! 😉

-Taija-Maija

Taija-Maija