Kasvatustiede ja opettajankoulutus  •  04.10.2020

Kohti harjoittelua!

Ensimmäinen harjoittelu alkaa pian! Kaikkiin opettajankoulutuksiin sisältyy Helsingin yliopistossa opetusharjoittelua. Jo vuoden alussa kirjoitin odottavani tältä vuodelta perusopetuksen opetusharjoittelua, joka on itselleni ensimmäinen harjoittelu. Pian se alkaa! Tässä postauksessa kerron ajatuksiani ennen harjoittelua ja tehtävästä, joka meidän tulee tehdä ennen harjoittelun alkamista. Postaus aloittaa Harjoittelupäiväkirja -nimisen postaussarjan, jossa jaan tunnelmia harjoitteluni ajalta.

Helsingissä me erityispedagogiikan pääaineopiskelijat suoritamme kaksi harjoittelua, joista yksi lukeutuu kandidaatin tutkintoon ja toinen maisterivaiheeseen. Nyt kyseessä oleva perusopetuksen opetusharjoittelu on osa kandidaatin tutkintoa ja laajuudeltaan kymmenen opintopistettä. Yhden opintopisteen vastatessa 27 tuntia työtä on harjoitteluun varattu tuntimäärä 270 tuntia. Määrä kuulostaa hurjan suurelta, mutta väittäisin tuntimäärän vaihtelevan sen mukaan, kuinka nopeasti kukakin esimerkiksi suunnittelee pitämänsä oppitunnit tai kirjoittaa raportteja. Selvää on kuitenkin se, että loppuvuodestani tulee harjoittelun täyteinen ja muita opintoja on minulla onkin vain vähän.

Vielä en tiedä tarkkaan sitä, kuinka perusopetuksen opetusharjoittelu tullaan tänä vuonna järjestämään, sillä korona-tilanteen vuoksi ainakin osittain harjoittelu suoritetaan etänä. Sen mitä tiedän, on että aloitan harjoittelun Viikin normaalikoulun alakoulun puolelta lokakuun puolen välin jälkeen ja vaihdan Ratakadun normaalilyseoon marraskuunpuolessa välissä. Helsingin yliopiston opetusharjoittelut järjestetäänkin kahdella eri koululla. Ratakadun normaalilyseo sijaitsee aivan kasvatustieteellisen tiedekunnan lähistöllä, mutta Viikin normaalikoululle on bussimatka.

Perusopetuksen opetusharjoittelussa lähdetään liikkeelle niiden käsitysten tunnistamisesta, joita meillä opiskelijoilla on opetuksesta ja koulutyöstä. Ennen harjoittelun virallista alkamista saimme kirjoitustehtävän, jossa tarkoituksena on pohtia omaa käyttöteoriaa. Käyttöteorialla viitataan yllä mainittuihin ajatuksiin ja käsityksiin, jotka ohjaavat toimintaamme opettajana. Käyttöteoria sanana oli itselleni uusi ja voi olla vaikeasti ymmärrettävä. Opettajan kohdalla se voi käsittää esimerkiksi ajatuksia siitä, miksi, miten ja mitä opetetaan sekä opitaan. Toisaalta käyttöteoria voi sisältää myös käsityksiä itsestä opettajana.

Tällä hetkellä käsitykseni itsestäni opettajana ja opettamisesta perustuvat tähänastisiin opintoihini ja tekemiini sijaisuuksiin. Sijaisena toimiessani palautteen saaminen on vähäistä, joten harjoittelulta odotankin sitä, että saan palautetta ammattitaitoisilta erityisopettajilta ja vertaisiltani. Tavoitteeni on kehittää omaa opetustani ja etenkin samanaikaisopettajuutta. Olen toiminut paljon koulunkäynninohjaajan sijaisena. Toivon, että harjoittelun aikana löydäntoimintatapoja ja malleja siihen, kuinka erityisopettajana samanaikaisopettajan roolissa pääsisin ulos ohjaajan roolista, jotta osaamisestani saadaan mahdollisimman paljon irti oppilaille.

Toivon oppivani harjoittelussa samanaikaisopettajuuden lisäksi yksittäisten oppituntien suunnittelua laajempaa lukuvuositasoista suunnittelua, sillä sellaisesta minulla ei lyhytaikaisena sijaisena ole kokemusta. Toivon lisäksi, että pääsen kokeilemaan oppilaiden testaamista, sillä siitäkin itselläni on vain vähän kokemusta.

Aurinkoista syksyn jatkoa ja kommentoi alle, jos mielessäsi on jokin tietty asia harjoitteluun liittyen, josta toivoisit minun kirjoittavan!

Terkuin Anni

Anni U

Olen 22-vuotias Tuusulan Kellokoskelta lähtöisin oleva erityispedagogiikan opiskelija. Opiskelen tällä hetkellä toista vuotta Helsingin yliopistossa tavoitteenani päätyä laaja-alaiseksi erityisopettajaksi. Opintojen ohella teen sijaisuuksia kouluille sekä kokkailen ja harrastan liikuntaa. Blogipostauksissani kerron esimerkiksi opinnoistani, omasta hakuajastani sekä annan vinkkejä opiskeluun!

Toivottavasti postaukseni inspiroivat ja antavat kuvaa siitä, millaista erityispedagogiikan opiskelu voi olla! Instagramista minut löytää nimellä @annierkka.