Kasvatustiede ja opettajankoulutus  •  06.09.2022

Erityispedagogiikan maisteriopintoja kohti

Mukavaa syyslukukauden alkua sekä syyskuun alkua! Minulla alkoi nyt neljäs vuosi erityispedagogiikan opiskelijana, mikä tarkoittaa sitä, että aloitan maisterivaiheen opinnot ja olen kasvatustieteiden kandi.

Valmistuin kandiksi kesäkuussa. Kandivuoteni oli melko kiireinen opintojen kannalta, sillä minulla oli jäänyt melko paljon aineopintoja (eli pakollisia kursseja) viimeiselle vuodelle suoritettavaksi mm. vaihto-oppilaana viettämäni lukukauteni ajalta, sekä itse kandidaatin tutkielman kirjoitus. Tästä huolimatta onnistuin kuitenkin tavoitteessani eli kandin tutkinnon suorittamisessa kolmessa vuodessa, joten voin suositella vaihtolukukautta tai vaikkapa vaihtovuotta lämpimästi kaikille todeten, että se ei välttämättä pitkitä opintojen suorittamista. Toki yliopistovaihtoon lähteminen vaatii astetta tarkempaa suunnittelua omien kurssien aikataulutuksen suhteen, mikä on hyvä tiedostaa jo vaihtoa suunnitellessa. Toisaalta, mielestäni ei ole ollenkaan vaarallista, vaikka yliopisto-opinnot pitkittyisivät tavoiteajan yli, sillä yliopisto-opiskelusta kannattaa ottaa kaikki irti siellä ollessa; itsekin haaveilen, että lähtisin vielä uudestaan yliopistovaihtoon nyt maisterivaiheessa, mikä varmasti pitkittäisi valmistumistani yli viiteen vuoteen…

Kandidaatin tutkielmani aihe oli ulko-opetus. Tutkimuksessani perehdyin ulkoluokkaan oppimisympäristönä erityispedagogiikan kenttään liittyvistä näkökulmista (näkökulmaani en kuitenkaan lähde tässä postauksessa avaamaan sen tarkemmin). Suoritin tutkimukseni teon empiirisesti, mikä tarkoittaa sitä, että keräsin tutkimusaineistoni itse, ja valitsin aineistonkeruumenetelmikseni havainnoinnin ja haastattelun. Monilla yliopistoaloilla kandidaatin tutkielma toteutetaan teoreettisena tutkimuksena, jolloin kandin tekijät eivät kerää tutkimusaineistoa itse vaan käyttävät aineistoina valmiita tieteellisiä tutkimuksia, ja vasta maisterivaiheessa gradun aineisto on kerättävä itse (mutta tämä vaihtelee todella paljon ala- ja koulukohtaisesti). Itse koen, että vaikka empiirisen tutkimuksen tekeminen eli oman tutkimusaineiston kerääminen jo kandivaiheessa oli melko työlästä, se oli kuitenkin myös hyvin opettavaista, ja nyt gradun tekeminen ei tunnu enää itselleni yhtä ”pelottavalta” ajatukselta kandin teon jälkeen.

Haluan lähettää lämpimät terveiset kaikille niille, joilla kandin tutkielman teko on nyt alkamassa tai niille, ketkä jännittävät sitä jo etukäteen: Sinä pystyt siihen! Muista tukeutua omaan kandiohjaajaasi ja kurssikavereihin prosessin aikana, sekä valitse omaan alaasi liittyvä aihe, joka kiinnostaa sinua oikeasti. Esimerkiksi hyvä nyrkkisääntö kandin aiheen valintaan liittyen voisi olla se, että voisit puhua siitä kavereillesi pitkiä aikoja kyllästymättä. Kandin kirjoittamisesta ei kannata ottaa missään nimessä liikaa paineita, ja sen voi ajatella olevan harjoitus myöhempää gradun kirjoittamista varten.

Omista alkavista maisteriopinnoistani oloni on tällä hetkellä innostunut. Minulla on edessäni tänä syksynä opiskelu-urani ensimmäinen opettajaharjoittelu, sillä nyt maisterivaiheen aikana suoritan erityisopettajan opinnot, jotta voin saada laaja-alaisen erityisopettajan pätevyyden valmistuessani maisteriksi. Odotan tulevalta harjoittelulta erityisesti sitä, että saan opettamisestani palautetta kurssikavereilta sekä opettajilta. Lisäksi nyt maisterivaiheessa erityisen mukavalta tuntuu se, että erityispedagogiikan syventävien kurssien suhteen minulla on paljon päätäntävaltaa kurssivalintojeni suhteen, jota ei kandikurssien suhteen ei ollut. Maisterivaiheen syventävät kurssit keskittyvät myös sisällöiltään melko kapeisiin erikoisaloihin erityispedagogiikan kentälllä, mikä tuntuu mielenkiintoiselta. Olen esimerkiksi valinnut erityispedagogiikan syventävistä kursseista tänä syksynä suoritettavaksi seuraavat: Varhaiserityispedagogiikka ja Erityispedagogiikka kansainvälisessä kontekstissa.

Opiskeluintoa syksyysi!

toivottelee Katri

Katri H

Olen Katri, neljännen vuoden erityispedagogiikan opiskelija Turun yliopistosta. Opiskelujen ohessa toimin lasten kerho-ohjaajana sekä harrastan partiota ja liikuntaa. Toivon, että saat kirjoituksistani inspiraatiota, vinkkejä tai ainakin hyvää mieltä!