Valintakoe G

Rakenne, sisältö ja koetta käyttävät hakukohteet

Yliopistot ovat uudistamassa valintakokeita keväälle 2025. Tällä sivulla esitetyt tiedot pohjautuvat Unifin koulutusvararehtorien 31.5.2024 antamaan esitykseen uudesta valintakoekokonaisuudesta. Kyseessä on vasta luonnos ja tarkemmat valintakokeiden kuvaukset julkaistaan lokakuussa 2024. Pidätämme oikeudet tietojen muutokseen.

Yliopistojen valintakoe G järjestetään luonnoksen mukaan 5.6.2025 klo 14:00-18:00. Koe sisältää tehtäviä, jotka perustuvat:

 • kokeessa jaettavaan aineistoon
 • lyhyeen ennakkomateriaaliin (alasta riippuen).
 • Mitkä koulutusalat käyttävät valintakoetta G?

  Valintakoe G on tarkoitettu seuraaville koulutusaloille:

  • hallintotieteet
  • oikeustieteet (ml. julkisoikeus)
  • sosiaalitieteet
  • yhteiskuntatieteet (ml. liikunnan yhteiskuntatieteet)
  • viestintätieteet

   

  Oletko hakemassa oikikseen? Tutustu tarkemmin oikeustieteen valintakokeeseen

  Pyritkö valtio- ja yhteiskuntatieteiden opintoihin? Tutustu tarkemmin valtio- ja yhteiskuntatieteiden valintakokeeseen

 • Valintakokeen osiot ja kesto

  Valintakoe G sisältää kolme eri osiota:

  • Yhteinen osio
  • Eriytyvä osio 1
  • Eriytyvä osio 2

   

  Valintakoetta G käyttävät hakukohteet voivat käyttää pelkkää yhteistä koeosiota tai sen lisäksi yhtä eriytyvää osiota. Hakija tekee kaikki osiot, jotka hänen hakemansa hakukohteen valintakokeeseen kuuluvat.

  Valintakoe kestää enintään 4 tuntia riippuen siitä, kuinka monta koeosiota hakija suorittaa. Lisäajalla koe kestää enintään 5 tuntia ja 20 minuuttia.

 • Millaista osaamista valintakokeella mitataan ja mihin koe perustuu?

  🟣 Valintakoe G:n kaikille yhteisellä koeosiolla mitataan hakijan:

  • tieteellisen tiedon ja käsitteistön omaksumista ja soveltamista
  • tieteellisten aineistojen analyyttista ja kriittistä tarkastelua
  • lähdekritiikkiä
  • ilmiöiden moniulotteisuuden ja kontekstuaalisuuden tulkintaa.

   

  🟣 Valintakoe G:n eriytyvä osio 1 mittaa hakijan kirjoittamisen valmiuksia.

  🟣 Valintakoe G:n eriytyvä osio 2 mittaa hakijan oikeustieteen opinnoissa tarvittavaa osaamista.

   

  Valintakoe G:n yhteinen koeosio perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon.

  Eriytyvä osio 2 perustuu kokeessa jaettavan aineiston lisäksi lyhyeen, 2-3 päivää ennen valintakoetta julkaistavaan ennakkomateriaaliin. Eriytyvä osio 2 on suunnattu oikeustieteen hakukohteisiin pyrkiville.

  Muut hakukohteet voivat itsenäisesti päättää, ottavatko he käyttöönsä kokeessa jaettavaan aineistoon perustuvan eriytyvän osion 1.

Kaipaatko apua valintakokeeseen valmistautumiseen?

Valmennuskeskus on Suomen kokenein ja luotettavin valmennuskurssien järjestäjä. Yliopistojen valintakokeet ovat muuttuneet vuosien saatossa lukuisia kertoja, ja olemmekin historiamme aikana muokanneet kurssejamme useaan otteeseen. Jatkuva kurssirakenteiden muokkaus sekä sisältöjen, tehtävien ja harjoituskokeiden kehittäminen joka keväiset valintakoevaatimukset huomioiden, on ammattitaitomme sekä työmme perustehtävä.

Päivitämme kaikki oikeustieteen sekä valtio- ja yhteiskuntatieteiden valmennuskurssimme valmentamaan parhaalla mahdollisella tavalla uuteen valintakokeeseen G.

🟣 Oikeustieteen valmennuskurssimme sopivat hakijoille, joiden hakukohde edellyttää valintakokeen G yhteisen koeosion ja eriytyvän osion 2 osaamista.

🟣 Valtio- ja yhteiskuntatieteiden valmennuskurssimme sopivat hakijoille, joiden hakukohde edellyttää valintakokeen G yhteisen koeosion osaamista.

Tutustu oikeustieteen valmennuskurssivalikoimaan alta. ⬇