Valintakoe D

Rakenne, sisältö ja koetta käyttävät hakukohteet

Yliopistot ovat uudistamassa valintakokeita keväälle 2025. Tällä sivulla esitetyt tiedot pohjautuvat Unifin koulutusvararehtorien 31.5.2024 antamaan esitykseen uudesta valintakoekokonaisuudesta. Kyseessä on vasta luonnos ja tarkemmat valintakokeiden kuvaukset julkaistaan lokakuussa 2024. Pidätämme oikeudet tietojen muutokseen.

Yliopistojen valintakoe D järjestetään luonnoksen mukaan 4.6.2025 klo 14:00-17:30. Koe sisältää tehtäviä, jotka perustuvat:

 • kokeessa jaettavaan aineistoon
 • lyhyeen ennakkomateriaaliin
 • lukion fysiikan FY1-moduulin, kemian KE1-moduulin ja biologian BI5-moduulin sisältöihin.
 • Mitkä koulutusalat käyttävät valintakoetta D?

  Valintakoe D on tarkoitettu seuraaville koulutusaloille:

  • logopedia
  • psykologia
  • terveys- ja hoitotieteet
  • valmennustiede ja liikuntabiologia

   

  Oletko hakemassa psykalle? Tutustu tarkemmin psykologian valintakokeeseen

  Oletko hakemassa logopedian opintoihin? Tutustu tarkemmin logopedian valintakokeeseen

 • Valintakokeen osiot ja kesto

  Valintakoe D sisältää kaksi eri osiota:

  • Yhteinen osio
  • Eriytyvä osio

   

  Valintakoetta D käyttävät hakukohteet voivat käyttää pelkkää yhteistä koeosiota tai sen lisäksi myös eriytyvää osiota. Hakija tekee kaikki osiot, jotka hänen hakemansa hakukohteen valintakokeeseen kuuluvat.

  Eriytyvä osio on tarkoitettu liikuntabiologian ja valmennustieteen hakukohteisiin. Eriytyvä osio ei sisälly psykologiaan, logopediaan, ravitsemus- tai hoitotieteeseen pyrkivien valintakokeeseen.

  Valintakoe kestää enintään 3,5 tuntia riippuen siitä, suorittaako hakija pelkän yhteisen osion vai myös eriytyvän koeosion. Lisäajalla koe kestää enintään 4 tuntia ja 40 minuuttia.

 • Millaista osaamista valintakokeella mitataan ja mihin koe perustuu?

  Valintakoe D:n koeosiot mittaavat seuraavia taitoja:

  🟣 Kaikille hakijoille yhteisellä koeosiolla mitataan hakijan kykyä oppia, ymmärtää ja soveltaa koetta käyttävien alojen opinnoissa tarvittavia keskeisiä aihepiirejä ja ilmiöitä. Osion tehtävät perustuvat kokeessa jaettavaan aineistoon sekä lyhyeen, kaksi päivää ennen valintakoetta julkaistavaan ennakkomateriaaliin.

  🟣 Kokeen eriytyvällä osiolla mitataan hakijan kykyä soveltaa luonnontieteiden osaamista. Tämän osion tehtävät perustuvat lukion fysiikan FY1-moduulin, kemian KE1-moduulin ja biologian BI5-moduulin sisältöihin.

  Yhteisen koeosion suunnittelun pohjana on psykologian ja logopedian aiempi yhteinen valintakoe.

Kaipaatko apua valintakokeeseen valmistautumiseen?

Valmennuskeskus on Suomen kokenein ja luotettavin valmennuskurssien järjestäjä. Yliopistojen valintakokeet ovat muuttuneet vuosien saatossa lukuisia kertoja, ja olemmekin historiamme aikana muokanneet kurssejamme useaan otteeseen. Jatkuva kurssirakenteiden muokkaus sekä sisältöjen, tehtävien ja harjoituskokeiden kehittäminen joka keväiset valintakoevaatimukset huomioiden, on ammattitaitomme sekä työmme perustehtävä.

Päivitämme kaikki psykologian ja logopedian kurssimme valmentamaan parhaalla mahdollisella tavalla uuteen valintakokeeseen D.

🟣 Psykologian ja logopedian kurssimme sopivat hakijoille, joiden hakukohde edellyttää ainoastaan valintakokeen D yhteisen koeosion osaamista.

Tutustu psykologian kurssivalikoimaan alta. ⬇