Valintakoe B

Rakenne, sisältö ja koetta käyttävät hakukohteet

Yliopistot ovat uudistamassa valintakokeita keväälle 2025. Tällä sivulla esitetyt tiedot pohjautuvat Unifin koulutusvararehtorien 31.5.2024 antamaan esitykseen uudesta valintakoekokonaisuudesta. Kyseessä on vasta luonnos ja tarkemmat valintakokeiden kuvaukset julkaistaan lokakuussa 2024. Pidätämme oikeudet tietojen muutokseen.

Yliopistojen valintakoe B järjestetään luonnoksen mukaan 26.5.2025 klo 14:00-18:30. Koe sisältää tehtäviä, jotka perustuvat:

 • lukion biologian ja kemian oppimäärien sisältöihin
 • lukion fysiikan oppimäärien sisältöihin
 • kokeessa jaettaviin aineistoihin.
 • Mitkä koulutusalat käyttävät valintakoetta B?

  Valintakoe B on tarkoitettu seuraaville koulutusaloille:

  • biokemia ja molekyylibiotieteet
  • biolääketiede
  • farmasia
  • lääketieteet (eläinlääketiede, hammaslääketiede ja lääketiede)
  • ravitsemustiede

   

  Oletko hakemassa lääkikseen? Tutustu tarkemmin lääketieteen valintakokeeseen

 • Valintakokeen osiot ja kesto

  Valintakoe B sisältää kaksi eri osiota:

  • Yhteinen osio
  • Eriytyvä osio

   

  Valintakoetta B käyttävät hakukohteet voivat käyttää pelkkää yhteistä koeosiota tai sen lisäksi myös eriytyvää osiota. Hakija tekee kaikki osiot, jotka hänen hakemansa hakukohteen valintakokeeseen kuuluvat.

  Valintakoe kestää enintään 4,5 tuntia riippuen siitä, suorittaako hakija pelkän yhteisen osion vai myös eriytyvän koeosion. Lisäajalla koe kestää enintään 5 tuntia.

 • Millaista osaamista valintakokeella mitataan ja mihin koe perustuu?

  Valintakoe B:n koeosiot mittaavat seuraavia taitoja:

  🟣 Kaikille hakijoille yhteisellä koeosiolla mitataan hakijan biologian ja kemian osaamista. Osion tehtävät perustuvat kokeessa mahdollisesti jaettaviin aineistoihin sekä lukion biologian ja kemian pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten oppimäärien sisältöihin.

  🟣 Kokeen eriytyvällä osiolla mitataan hakijan fysiikan osaamista. Tämän osion tehtävät perustuvat lukion fysiikan pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten oppimäärien sisältöihin.

Kaipaatko apua valintakokeeseen valmistautumiseen?

Valmennuskeskus on Suomen kokenein ja luotettavin valmennuskurssien järjestäjä. Yliopistojen valintakokeet ovat muuttuneet vuosien saatossa lukuisia kertoja, ja olemmekin historiamme aikana muokanneet kurssejamme useaan otteeseen. Jatkuva kurssirakenteiden muokkaus sekä sisältöjen, tehtävien ja harjoituskokeiden kehittäminen joka keväiset valintakoevaatimukset huomioiden, on ammattitaitomme sekä työmme perustehtävä.

Päivitämme kaikki lääketieteen ja farmasian kurssimme valmentamaan parhaalla mahdollisella tavalla uuteen valintakokeeseen B.

🟣 Lääketieteen kurssimme sopivat hakijoille, joiden hakukohde edellyttää valintakokeen B molempien koeosioiden osaamista.

🟣 Farmasian kurssimme sopivat hakijoille, joiden hakukohde edellyttää ainoastaan valintakokeen B yhteisen koeosion osaamista.

Tutustu lääketieteen kurssivalikoimaan alta. ⬇