Uutiset  •  19.10.2023

Todistusvalinnan pisteytys muuttuu keväällä 2026

Todistusvalinta otettiin ensimmäisen kerran käyttöön yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnassa vuonna 2020. Useimmilla aloilla todistusvalintakiintiössä valitaan vähintään puolet uusista korkeakouluopiskelijoista, ja loput valitaan edelleen valintakokeen tai avoimien yliopisto-opintojen kautta.

Todistusvalinnan pisteytys on ollut alusta alkaen kritiikin kohteena matematiikan ja luonnontiedeaineiden pisteiden ylikorostuneen painotuksen vuoksi. Nyt pisteytystä tullaan muuttamaan ja uudet pisteytystaulukot otetaan käyttöön kevään 2026 opiskelijavalinnoissa.

 

Yleistä todistuspisteiden laskemisesta

Todistuspisteet lasketaan ylioppilastutkinnon tai vastaavan kansainvälisen tutkinnon (IB- ja EB -tutkinnot sekä Suomessa suoritetut RP- ja DIA -tutkinnot) arvosanojen perusteella. Pisteiden laskussa huomioidaan hakijan kannalta parhaat pisteet tuottava aineyhdistelmä.

Mikäli hakija on suorittanut useamman, todistusvalinnassa huomioitavan tutkinnon kokeita, todistuspisteet lasketaan tutkintoja yhdistelemällä hakijalle eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan.

 

Todistusvalinnan kriteerit

Opiskelijavalinnoissa todistusvalinnalle on asetettu kriteerit, jotka koostuvat neljästä kokonaisuudesta:

 

1️⃣ Pisteytettävät aineet

Saman alan hakukohteissa on käytössä samat pisteytettävät aineet, pisteytystaulukko sekä kynnysehdot. Läheisten alojen välillä voi kuitenkin olla eroja pisteytyksessä sekä mahdolliset vähimmäispistemäärät voivat saman alan sisällä vaihdella hakukohteittain.

Suurimmassa osassa hakukohteista pisteytetään viisi ylioppilastutkintoainetta. Poikkeuksena seuraavissa opinnoissa pisteytetään kuusi ainetta:

  • lääketiede
  • hammaslääketiede
  • eläinlääketiede
  • biolääketiede
  • ravitsemustiede

 

Äidinkieli ja kirjallisuus pisteytetään kaikilla aloilla. Muut pisteytettävät aineet vaihtelevat alan ja hakukohteen mukaan.

 

2️⃣ Pisteytystaulukko

Alakohtaisista pisteytystaulukoista näkee, kuinka paljon pisteitä on mahdollista saada eri aineista. Pisteytystaulukot vaihtelevat aloittain ja samasta aineesta voi saada eri pistemäärän eri aloille hakiessa.

Katso uudet pisteytystaulukot

 

3️⃣ Kynnysehdot ja tasaajakriteerit

Kynnysehto tarkoittaa, että hakijalla tulee olla suoritettuna jokin tietty ylioppilaskoe, jotta hän voi tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Kynnysehdossa on usein myös määritelty lisäksi vähimmäisarvosana, joka hakijan tulee saada kyseisestä ylioppilaskokeesta. Kynnysehdot ovat alakohtaisia eikä niitä välttämättä käytetä kaikilla aloilla.

Tasaajakriteerit otetaan käyttöön, mikäli vähintään kahdella hakijalla on täysin samat todistuspisteet ja he ovat valinnassa samalla sijalla. Tällöin hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertaamalla heidän saamiaan todistuspisteitä tiettyjen aineiden osalta. Alakohtaiset aineet löytyvät kunkin hakukohteen kohdalta Opintopolusta.

 

4️⃣ Vähimmäispistemäärä

Todistusvalinnan yhtenä hyväksymisehtona on, että hakija saa todistuspisteistä vähimmäispistemäärän. Mikäli hakijan todistuspisteet ovat alhaisemmat kuin vähimmäispistemäärä, hän ei voi tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. Tällöin hakijan tulee tavoitella opiskelupaikkaa valintakokeen kautta. Vähimmäispistemäärä on hakukohdekohtainen.

Tärkeää huomata! Vähimmäispisterajan saavuttaminen ei tarkoita, että hakija tulisi automaattisesti hyväksytyksi todistusvalinnassa, vaan tämän jälkeen pisteitä verrataan muiden hakijoiden pisteisiin. Opiskelupaikat tarjotaan paremmuusjärjestyksessä parhaat pisteet saaneille hakijoille.

 

Nyt on hyvä aika yrittää arvosanojen korotusta!

Lukioissa on otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma, LOPS 2021. Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan kirjoituksissa huomioidaan myös vanhempi opetussuunnitelma uuden ohella kevääseen 2025 asti, mutta syksystä 2025 alkaen ylioppilaskokeet perustuvat uusiin, vuoden 2021 opetussuunnitelman sisältöihin.

Jos tavoitteenasi on saada opiskelupaikka todistusvalinnan kautta ja olet tehnyt suunnitelman vanhan taulukon pisteytyksen mukaan, nyt on hyvä hetki yrittää korotusta! Vielä ehdit ennen uuden opetussuunnitelman mukaisia koesisältöjä ja uuden pisteytystaulukon käyttöönottoa. Onnistumisessa apunasi ovat Valmennuskeskuksen kattavat abikurssit ja materiaalit.

Tutustu abikursseihimme

 

Tehdään hyvää työtä – yhdessä onnistumme!