Uutiset  •  26.04.2023

Psykologian ja logopedian valintakoeaineisto 2023

Psykologian ja logopedian valintakoeaineisto on julkaistu!

9 englanninkielistä artikkelia – painopiste kognitiivisessa neurotieteessä ja tilastollisen tutkimuksen ymmärtämisessä

Psykologian ja logopedian valintakokeen ennakkoaineisto 2023 on vihdoin ilmestynyt. Artikkelien sisällöllinen painopiste on kognitiivisessa neurotieteessä sekä tilastollisen tutkimuksen ymmärtämisessä.

Ennakkoaineisto koostuu yhdeksästä artikkelista, joista yksi käsittelee tilastotiedettä, viisi liittyy neuropsykologian / kognitiivisen neurotieteen kenttään ja muut työ- ja organisaatio-, terveys- ja kognitiiviseen psykologiaan.

Aineistossa on aiempiin vuosiin verrattuna selkeästi voimakkaampi englanninkielinen painotus, sillä tänä vuonna joukossa ei ole yhtään suomenkielistä artikkelia – kaikki aineiston yhdeksän artikkelia ovat englanniksi. Seitsemässä artikkelissa yhdeksästä tarvitaan tilastollista osaamista, taitoa ymmärtää tutkimustuloksia ja lukea tilastollisia taulukoita sekä dataa.

Mitä koe mittaa?

Hallinnan tunne on ratkaisevin tekijä kokeen onnistumisen kannalta ja se syntyy huolellisesta valmistautumisesta. Jotta osaat valmistautua oikein, yksi tärkeimmistä asioista on ymmärtää, millaista osaamista valintakokeessa arvioidaan. Tällä on vaikutusta siihen, miten luet sekä millaiset opiskelu- ja osaamisen arviointimenetelmät valitset hallinnan tunteen kehittymisen tueksi.

Ennakkoaineistolla ja valintakoetehtävillä pyritään:

  • arvioimaan sisällöllistä osaamista ja tiedon hallintaa
  • arvioimaan pyrkijöiden akateemista kyvykkyyttä ja tieteellistä ajattelutapaa
  • erottelemaan motivoituneet pyrkijät
  • arvioimaan pyrkijöiden paineensietokykyä ja kokeen ajankäytön hallintaa

Nämä kaikki elementit on huomioitu valmennuskursseillamme.

Kurssilaisemme ovat täyttäneet yli 60 % psykologian valintakoekiintiön aloituspaikoista viimeisen kolmen vuoden aikana

Me haluamme, että sinä onnistut – yhdessä onnistumme!

Tarvitsetko apua? Vielä ehdit mukaan valmennuskurssille!

Valintakoeaineisto Koti -kurssillamme pääset saman tien artikkeleiden kimppuun. Julkaisemme ensimmäiset opetusvideot artikkeleista vapun jälkeen. Opettajamme selventävät sinulle tärkeimmät kokonaisuudet ja huomionarvoiset asiat ja käsitteet aineistosta.

Mikäli kaipaat lisävahvistusta tilastolliseen osaamiseen ja harjoittelua loogisen päättelyn tehtäviin, valitse itsellesi Psykologia Koti tai Logopedia Koti -pakettimme.