Uutiset  •  24.04.2024

Psykologian ja logopedian ennakkomateriaali on julkaistu

8 englanninkielistä artikkelia – painopiste tilastollisen tutkimuksen ymmärtämisessä

Psykologian ja logopedian kevään 2024 valintakokeen ennakkomateriaali on julkaistu. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa.

Ennakkomateriaali koostuu kahdeksasta englanninkielisestä artikkelista sekä ydintermilistauksesta. Artikkelien aiheet ovat viime vuosien tapaan sekä psykologian että logopedian puolelta.

Artikkeleissa käsitellään mm.

 • kielellisiä vaikeuksia
 • autismia
 • työhyvinvointia ja palautumista
 • logopedian koulutuksessa käytettäviä opetusmenetelmiä

Artikkelit ovat pääosin tutkimusartikkeleita ja niiden ymmärtäminen edellyttää hyvää tilastollista osaamista, taitoa ymmärtää tutkimustuloksia sekä lukea tilastollisia taulukoita ja dataa. Artikkelien kokonaissivumäärä on 107 sivua (sis. lähteet).

Varmasti monelle ennakkomateriaalin haastavin artikkeli on matemaattinen artikkeli, jossa käsitellään tilastollisten poikkeamien havaitsemista aineistoissa. Viime vuosina ennakkomateriaalin matemaattisesta artikkelista on kokeessa ollut laskutehtäviä, joten tähän on syytä varautua myös tänä vuonna.

Kevään 2024 ennakkomateriaali – näihin artikkeleihin valintakokeen tehtävät pohjautuvat:
 1. Buijsman, R., Begeer, S., & Scheeren, A. M. (2023). ‘Autistic person’ or ‘person with autism’? Person-first language preference in Dutch adults with autism and parents.
 2. Cook, K.J., Messick, C. & McAuliffe, M.J. (2023). Written reflective practice abilities of SLT students across the degree programme.
 3. Copeland, A., Silver, E., Korja, R., Lehtola, S. J., Merisaari, H., Saukko, E., Sinisalo, S., Saunavaara, J. Lähdesmäki, T., Parkkola, R., Nolvi, S., Karlsson L., Karlsson, H., & Tuulari, J. J. (2021). Infant and child MRI: a review of scanning procedures.
 4. Curtis, P. R., Kaiser, A. P., Estabrook, R., & Roberts, M. Y. (2019). The longitudinal effects of early language intervention on children’s problem behaviors.
 5. Jones, P. R. (2019). A note on detecting statistical outliers in psychophysical data.
 6. Sonnentag, S. (2018). The recovery paradox: Portraying the complex interplay between job stressors, lack of recovery, and poor well-being.
 7. Vertanen-Greis, H., Löyttyniemi, E., Uitti, J. & Putula, T. (2022). The interaction between voice disorders and stress for work ability of teachers.
 8. Ylinen, S., Junttila, K., Laasonen, M., Iverson, P., Ahonen, L. & Kujala, T. (2019). Diminished brain responses to second-language words are linked with native-language literacy skills in dyslexia.

Valintakoemateriaalit voit ladata itsellesi psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön sivulta.

Kaipaatko apua materiaalien haltuun ottoon?

Ennakkomateriaali ja artikkeliharjoitukset 2024 -kurssilla opisket itsenäisesti opetusvideoiden, tehtävien ja harjoituspääsykokeen avulla.

Opetusvideoilla asiantuntevat ja innostavat opettajamme käyvät huolellisesti lävitse koko ennakkomateriaalin sisällön. Ainoana kurssijärjestäjänä kurssimme opetusvideot on kuvattu ilman opiskelijoita – eli ne eivät ole tallenteita muilta kursseilta.