Uutiset  •  10.11.2021

Farmasian valintaperusteet 2022

Farmasian valintaperusteet ovat yhteiset Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Åbo Akademin kesken.

Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti eri yliopistoihin.

Keväällä 2022 farmasian opiskelupaikoista 70 % jaetaan todistusvalinnalla ja 30 % valintakoevalinnalla.

Valintakoevalinta 2022

Farmasian valintakoe järjestetään keskiviikkona 1.6.2022 klo 9–12. Valintakoe on digitaalinen ja se on sama sekä farmaseutin että proviisorin koulutuksiin hakeville.

 • Valintakoe koostuu kahdesta osasta: kemian osasta ja aineisto-osasta.
 • Kummastakin koeosiosta voi saada enintään 20 pistettä.
 • Valintakoetehtävissä saa käyttää ainoastaan digitaalisen koejärjestelmän omaa laskinta. Muiden apuvälineiden käyttö on kielletty.
 • Koetehtävät ovat monivalintoja tai väittämiä. Kemian osuudessa painotetaan laskuja ja matemaattisia tehtäviä.

Kemian osa:

 • Kemian valintakoevaatimuksena on lukion kemian aihealueita.
 • Kysymysten aiheina ovat seuraavat teemat ja niihin liittyvät laskut:
  • ainemäärä
  • reaktioyhtälöt ja stökiömetria
  • kemiallinen tasapaino sovelluksineen
  • kemialliset sidokset
  • funktionaaliset ryhmät ja niiden reaktiot
  • orgaanisen kemian perusteet
  • happo-emäs -käsite
  • pH
  • liukoisuus ja liuosten valmistus

Aineisto-osa:

 • Aineistokokeen kysymykset perustuvat kokeessa jaettavaan terveystieteisiin perustuvaan materiaaliin.

Todistusvalinta 2022

Todistusvalinnalla Helsingin tai Itä-Suomen yliopistoon pyrkivillä tulee olla suoritettuna hyväksytysti lukion pitkä tai lyhyt matematiikka sekä kemia.

Ylioppilastodistuksesta huomioidaan enintään kuusi ainetta:

 • äidinkieli
 • kemia
 • biologia
 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • yksi ainereaali
 • yksi kieli

Enimmäispistemäärä ylioppilastodistuksesta on 190,2 pistettä.

Panosta todistusvalintaan abikursseillamme!