Uutiset  •  10.11.2021

Diplomi-insinöörikoulutusten valintaperusteet 2022

Teknillistieteellisille aloille pyrkiville järjestetään yliopistoissa yhteisvalinta.

Samat valintaperusteet ovat käytössä Aalto-yliopistossa, LUT-yliopistossa, Åbo Akademissa sekä Jyväskylän, Turun, Oulun, Tampereen ja Vaasan yliopistoissa. HUOM! Aalto-yliopiston uusi teknillisen psykologian koulutusohjelma on mukana DIA-yhteisvalinnassa.

Keväällä 2022 DIA-yhteisvalinnan opiskelupaikoista 80 % jaetaan todistusvalinnalla ja 20 % valintakoevalinnalla. Ensikertalaisille on varattu 70 % aloituspaikoista.

Valintakoevalinta 2022

DI-valintakoe järjestetään tiistaina 31.5.2022 klo 10–14.

Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisiin pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin sekä mahdolliseen kokeessa jaettavaan aineistoon.

Koe on kaksiosainen:

  1. kaikille pakollinen matematiikan osio, josta tehdään kaikki 3 tehtävää.
  2. osio sisältää 2 fysiikan tehtävää, 2 kemian tehtävää ja 2 ongelmanratkaisutehtävää. Näistä hakija tekee valitsemansa 3 tehtävää.

Todistusvalinta 2022

Diplomi-insinöörikoulutusten todistusvalinnassa huomioidaan kaikki viimeistään lukuvuonna 2021-2022 yo-tutkinnon valmiiksi saavat, jotka ovat suorittaneet pitkän matematiikan yo-kokeen hyväksytysti. Ilman hyväksyttyä pitkän matematiikan arvosanaa ei voi tulla valituksi todistuksella.

Todistusvalinnassa on myös hakukohdekohtaisia kynnysehtoja joko pitkän matematiikan, fysiikan tai kemian arvosanojen osalta. Riittää, että näistä täyttää yhden. Katso kynnysehdot täältä.

Ylioppilastodistuksesta huomioidaan enintään kolme ainetta:

  • äidinkieli
  • pitkä matematiikka
  • fysiikka tai kemia (parhaimmat pisteet tuottava)

Enimmäispistemäärä ylioppilastodistuksesta on 105 pistettä.

Panosta todistusvalintaan abikursseillamme!