Uutiset  •  08.11.2021

Biologian valintaperusteet 2022

Biologian valintaperusteisiin ei muutoksia viime keväästä

Keväällä 2022 biologian aloituspaikoista 52-55 % jaetaan todistusvalinnalla ja 45-48 % valintakoevalinnalla.

Valintakoevalinta

Biologian valintakoe on yhteinen Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kesken. Valintakoe järjestetään keskiviikkona 1.6.2022 klo 14–17. Valintakokeen tarkempi toteutustapa, eli onko koe sähköinen vai paperinen, ilmoitetaan viimeistään 31.12.2021. Keväällä 2021 valintakoe toteutettiin sähköisenä kokeena.

Valintakoe perustuu vuonna 2016 käyttöön otetun lukion biologian opetussuunnitelmaan ja mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon.

Valintakokeen tehtävät:

  • Valintakokeessa on 5 tehtävää, joihin kaikkiin on vastattava.
  • Jokaisesta tehtävästä voi saada enintään 40 pistettä.
  • Ensimmäinen koetehtävä on karsiva monivalintatehtävä, jonka perusteella hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen.
  • Loput koetehtävät arvostellaan 700:lta monivalintatehtävässä parhaiten menestyneeltä hakijalta.
  • Tyypillisesti kokeessa on ollut esseitä, määrittelytehtäviä ja monivalintoja.
  • Tehtävissä on rajattu vastaustila.

Pääsykoetehtävät mittaavat hakijan kykyä hahmottaa kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa.

Todistusvalinta

Biologian todistusvalintaa ei ole kokonaan rajattu ensikertalaisille hakijoille, vaan todistusvalinnalla voivat pyrkiä myös alanvaihtajat.

Ylioppilastodistuksesta huomioidaan enintään viisi ainetta:

  • äidinkieli
  • biologia
  • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • kaksi parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Ylioppilastodistuksesta voi saada enintään 166,7 pistettä. Voidakseen tulla valituksi todistusvalinnassa, on ylioppilastodistuksesta saatava vähintään 85 pistettä.

Panosta todistusvalintaan abikursseillamme!