Uutiset  •  17.08.2021

AMK-valintakokeen ABC

AMK-valintakoe mittaa hakijan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. Koe koostuu enintään seitsemästä eri osiosta, jotka määräytyvät sen mukaisesti, mihin hakukohteisiin on hakenut.

Kaikille pakollisia osioita on kolme:
 • päätöksentekotaidot
 • opetuskieli (suomi tai ruotsi)
 • englannin kieli
Lisäksi on seuraavat koulutusalakohtaiset osiot:
 • matemaattiset taidot
 • matemaattis-luonnontieteelliset taidot
 • eettiset taidot
 • tunneälytaidot

Vuonna 2021 AMK-valmennuskursseiltamme pääsi sisään eniten AMK-hakijoita, jopa 850 opiskelijaa!  Liity menestyjien joukkoon! 

Jokainen tehtäväosio on oma kokonaisuutensa, joka on suoritettava kerralla loppuun – keskeneräistä osiota ei pääse enää jatkamaan, jos välissä siirtyy toiseen osioon. Matemaattis-luonnontieteellisessä osiossa käytössä on koejärjestelmän funktiolaskin. Muutoin koe on tehtävä ilman laskinta.

 

Millaisia tehtäviä AMK-valintakokeessa on ollut?
 1. Päätöksentekotaidot-osion tehtävät ovat vaatineet loogista päättelyä. Tehtävissä on pitänyt mm. järjestää asioita oikeaan järjestykseen, päätellä tietoja annettujen vihjeiden perusteella tai mm. selvittää, riittävätkö annetut tiedot tehtävän ratkaisemiseen.
 2. Opetuskielen sekä englannin kielen tehtävissä on pitänyt muun muassa järjestää virkkeitä oikeaan järjestykseen, määritellä käsitteitä sekä vastata tekstin pohjalta esitettyihin kysymyksiin.
 3. Matemaattisten taitojen tehtävät ovat koostuneet pitkälti samoista asioista, mitä ammattikorkeakouluun.fi -sivulla on kerrottukin. On ollut yhtälöitä, prosenttilaskuja, yksikkömuunnoksia jne.
 4. Matemaattis-luonnontieteellisessä osiossa on osattava sekä matematiikkaa että fysiikkaa. Tehtävissä on pitänyt esimerkiksi ratkoa erilaisia pinta-alatehtäviä sekä paine- ja voimatehtäviä. Tärkeää on osata soveltaa ja käyttää erilaisia kaavoja.
 5. Eettisten taitojen tehtävissä pitää osata arvioida, mikä väittämä on luonteeltaan eettinen. Aiemmissa kokeissa on ollut sekä pelkkiä väittämiä että tehtäväosion alussa olevaan kertomukseen liittyviä väittämiä, ja näistä on pitänyt löytää se, joka sisältää eettisen näkökulman.
 6. Tunneälytaitojen osio oli valintakokeessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Osiossa piti tunnistaa erilaisia ilmeitä ja tunnetiloja. Valmennuskurssimme opettaja oli osannut veikata yhden tehtävän täysin oikein, sillä osa kurssilaisistamme bongasi oikeasta kokeesta saman tehtävän, minkä he olivat jo kurssillamme ratkaisseet.

Aiemmat AMK-valintakokeet sekä AMK-koulutusten hakijamäärät 

Kiinnostaisiko tietää kevään 2022 AMK-yhteishaun hakijamäärät? Käy lukemassa lisää täältä.

Mietitkö myös millaiset aiemmat AMK-kokeet ovat olleet? Lisätietoja vuoden 2020 valintakokeesta löydät linkkien alta:

Valmennuskurssit jokaiselle AMK-alalle. Tule mukaan harjoittelemaan kokeen kaltaisia tehtäviä!

 

Eezy Valmennuskeskus on Suomen suurin ja tunnetuin lukioiden, yliopistojen ja AMK-valmennuskurssien järjestäjä. Jopa 98 % kurssilaisistamme suosittelisi meitä kaverilleen ja lisäksi sisäänpääsytilastomme ovat useilla aloilla markkinoiden parhaimmat. Kurssiemme tehokkuus perustuu ammattitaitoisiin opettajiin ja henkilökuntaan, joiden osaaminen on huippuluokkaa.