Uutiset  •  04.06.2021

AMK-valintakoe – kurkkaa, millainen se oli keväällä 2020

Kevään AMK-valintakokeen ensimmäinen vaihe on nyt ohi ja enää vain jännitetään, miten meni, pääseekö kokeen toiseen vaiheeseen. Tänä keväänä AMK-valintakoe on poikkeuksellisesti kaksivaiheinen ja tänään järjestetyn ensimmäisen vaiheen kokeen tekivät ammattikorkeakouluihin hakeneiden lisäksi myös kaikki logopedian ja psykologian koulutukseen hakeneet.

Tämän kevään AMK-valintakokeen ensimmäinen vaihe tehtiin etänä omalla koneella. Toisen vaiheen koe tullaan tekemään ammattikorkeakouluissa 23.-25.6.2020.

Tutustu kaikki AMK-valmennuskursseihimme täältä

Millainen ensimmäisen vaiheen koe oli?

AMK-valintakokeessa oli 6 erilaista osiota, jotka vaihtelivat sen mukaisesti, mille aloille hakija oli hakenut. Jokaisen osion vastausaika oli tänä keväänä lyhyempi kuin viime syksyn kokeessa. Muutoin koe oli sisällöltään ja tehtävätyypeiltään hyvin samankaltainen kuin viime syksynäkin. Katso, millainen syksyn 2019 koe oli.

Tänä keväänä kokeessa korostui erityisesti aikapaine. Tehtäviä oli paljon suhteessa käytettävään aikaan. Kokeessa piti taktikoida, mihin tehtäviin kannattaa vastata ja missä järjestyksessä. Mikäli vastauksesta oli vähänkään epävarma, veikkaaminen ei kannattanut, sillä väärä vastaus antoi miinuspisteitä. Sen sijaan vastaamatta jättäminen ei vähentänyt pisteitä.

Päätöksentekotaidot-osiossa oli kahdeksan tehtävää ja vastausaikaa 20 minuuttia. Kysymyksissä korostui asioiden päätteleminen annettujen tietojen perusteella. Esimerkiksi matemaattista päättelykykyä tarvittiin tehtävään, jossa ruudukon keskellä oli kirjaimia ja reunimmaisilla riveillä numeroita. Tehtävänannossa kerrottiin jokaisen kirjaimen vastaavan yhtä numeroa ja ruudukossa olevien numeroiden olevan valmiiksi laskettuja rivi- ja sarakesummia. Yhdessä ruudukon reunimmaisessa ruudussa oli kysymysmerkki ja tämä summa piti päätellä ruudukon kirjaimien ja numeroiden perusteella.

Opetuskielen tehtäväosiossa oli kaksi vastattavaa osaa ja vastausaikaa 20 minuuttia. Ensimmäisessä osassa oli alussa tekstiaineisto, jonka pohjalta piti vastata kysymyksiin. Toisessa osassa oli viisi virkettä, jotka piti laittaa oikeaan järjestykseen. Tässä tehtävässä vaikeutta toi se, että yksi virke oli ylimääräinen.

Englannin kielen osiossa myös tehtävänanto oli englanninkielinen. Osio koostui kolmesta osasta ja siihen oli aikaa vastata 15 minuuttia. Ensimmäisessä osassa vastattiin opetuskielen osion kaltaisesti tekstiaineiston pohjalta kysymyksiin. Toisessa osassa piti aineiston pohjalta päätellä, ovatko esitetyt väittämät oikeita vai vääriä. Viimeinen osa oli myös opetuskielen osion kaltainen, eli virkkeet piti laittaa oikeaan järjestykseen.

Matemaattiset taidot -osiossa vastausaikaa oli puoli tuntia. Osiossa piti osata käyttää annettuja kaavoja, hyödyntää kaavioita ja osata yksikkömuunnoksia. Yhteensä tehtäviä tässä osiossa oli 16. Yhdessä tehtävässä piti laskea henkilön puolen vuoden aikana maksamat verot ja työttömyysvakuutusmaksut, kun tehtävänannossa oli kerrottu henkilön kuukausipalkka ja kuinka monta prosenttia kyseiset maksut ovat.

Matemaattis-luonnontieteelliset taidot -osiossa tehtäviä oli 8 ja vastausaikaa 30 minuuttia. Tämän osion tehtävissä oli monessa mukana havainnollistava kuva, kaavio tai kuvaaja. Yhdessä tehtävässä piti sieventää alla oleva lauseke:

Eettiset taidot -osiossa oli kolme osaa ja yhteensä 8 tehtävää. Vastausaikaa oli vain 10 minuttia. Jokaisen osan alussa oli tarina ja siihen perustuvia väittämiä. Tehtävässä kysyttiin, mikä väittämistä sisältää eettisen näkökulman.

Pyrkimässä amkiin 2021? Harjoittele pääsykoetta varten AMK-valmennuskursseillamme!

 

Eezy Valmennuskeskus on Suomen suurin ja tunnetuin lukioiden, yliopistojen ja AMK-valmennuskurssien järjestäjä. Jopa 98 % kurssilaisistamme suosittelisi meitä kaverilleen ja lisäksi sisäänpääsytilastomme ovat useilla aloilla markkinoiden parhaimmat. Vuonna 2021 kursseiltamme pääsi peräti 850 opiskelijaa haluamaansa ammattikorkeakouluun – se on enemmän, kuin kellään muulla toimijalla! Kurssiemme tehokkuus perustuu ammattitaitoisiin opettajiin ja henkilökuntaan, joiden osaaminen on huippuluokkaa.