Logopedia

 • Logopedian valmennuskurssi – onnistu valintakokeessa!

  Logopedian valintakoe edellyttää yhä monipuolisempaa osaamista, mutta tehtävätyyppejä ei määritellä tarkasti valintakoevaatimuksissa. Kurssillamme varmistat, että olet valmistautunut ja osaat tehtävät – olipa kokeessa sitten tilastojen tai menetelmien osaamista vaativia tehtäviä, laskemista, päättelyä, aineistotehtäviä tai valintakoeaineiston sisällöllisiä kysymyksiä. Kurssiemme laatu näkyy vuosittain parhaissa sisäänpääsytuloksissamme!

  • Kaikista psykologian ja logopedian valintakokeella valituista opiskelijoista 44 % oli Valmennuskeskuksen kurssilaisia keväällä 2022. 
  • Helsingin yliopiston logopedian valintakoevalinnan aloituspaikoista 73 % meni meidän kurssilaisillemme.

  Katso valmennuskurssit

  Asiantuntevat opettajat takaavat laadukkaan opetuksen

  Opettajamme saavat jatkuvasti erinomaista palautetta asiantuntevuudestaan, motivointikyvystään sekä taidostaan opettaa vaikeimmatkin asiat ymmärrettävästi. He havainnollistavat kurssilla teoreettista tietoa esimerkein, avaavat tutkimuksia, käsitteitä ja tutkimustuloksia sekä nostavat keskeiset kohdat esiin tilastollisista sisällöistä ja artikkeleista. Lisäksi saat paljon harjoituksia oppimisen tueksi. Näin takaamme sinulle parhaan mahdollisen opetuksen. Oma panoksesi yhdessä tehokkaan valmennuskurssin kanssa moninkertaistaa mahdollisuutesi pääsykokeessa!

  ”Hatunnoston arvoinen suoritus artikkelien opetuksesta. Ainakin itselleni melkeinpä kaksi vaikeinta artikkelia koko ennakkomateriaalista, ja opetuksen avulla alkoi ymmärtämään niitä ihan uudella tavalla.”

   – kevään 2021 kurssilainen

   

  Lisämotivaatiota ja apua ajanhallintaan

  Kurssin aikataulu jaksottaa valmistautumisesi, ja pääset tehokkaaseen lukurytmiin välittömästi valintakoemateriaalin ilmestyttyä. Kurssilla harjoittelet koetilannetta etukäteen harjoituspääsykokeiden ja valintakoetasoisten tehtävien avulla. Toimiva aikataulutus, perusteellinen opetus ja tutoreiden kannustavat neuvot motivoivat yrittämään enemmän. Saat vertaistukea kurssin muista opiskelijoista ja voitte halutessanne ratkoa tehtäviä myös yhdessä. Kurssilla et jää yksin!

  Katso valmennuskurssit

  Tilastollinen ja menetelmällinen pohja kuntoon

  Kurssin menetelmällisellä osuudella harjoittelet loogista päättelyä ja opit tilastollisen tutkimuksen keskeiset sisällöt, esimerkiksi tunnusluvut, todennäköisyyden, testauksen ja korrelaation, joita tarvitset valintakoeaineiston ymmärtämiseksi. Vaikka tilastotieteen sisältöä onkin hieman edellisessä kokeessa kevennetty, kokeessa voi valintaperusteiden mukaan edelleen olla laskemista vaativia tehtäviä. Laskemista ei ole sivuutettu kursseillammekaan.

   

  Harjoittele aineistokoetaitoja

  Kurssimme aineistokoeosuudella opit artikkeliluku- ja muistiinpanotekniikkaa, kehität englannin- ja suomenkielisten tekstien lukunopeuttasi sekä opit katsaus- ja tutkimusartikkelien rakenteelliset erot lukemisen kannalta. Hyvä luku- ja muistiinpanotekniikka on keskeinen onnistumistekijä sekä valintakoeaineistojen opiskelussa että pääsykokeen mahdollisessa aineistotehtävässä.

  ”Harkkakokeet ovat olleet hyvin suunniteltuja ja sopivan haastavia, verrattavissa itse valintakokeeseen!”

  – kevään 2021 kurssilainen

 • Logopedian todistusvalinta

  Logopediaa voi opiskella Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoissa.

  Logopedian uusista opiskelijoista 70 % valitaan todistusvalinnan perusteella ja 30 % valintakokeella.

  Kaikissa yliopistoissa 70 % todistusvalinnalla myönnettävistä opiskelupaikoista on varattu ensikertalaisille eli hakijoille, joilla ei ole aikaisempaa opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulusta. Kynnysehtona todistusvalinnalle on, että äidinkielestä on vähintään arvosana M.

   

  Todistuspisteitä voi saada yhteensä viidestä aineesta:

  1. Äidinkieli (vähintään M)

  2. Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

  3. Reaali

  4. Reaali

  5. Kieli

   

  Eniten pisteitä tuottavat aineet:

  Aine Maksimipisteet
  Pitkä matematiikka 36,1
  Äidinkieli (vähintään M) 33,0
  Pitkä kieli ja lyhyt matematiikka 28,3
  Fysiikka 26,5
  Keskipitkä kieli 25,1

   

  Maksimipistemäärä ylioppilastodistuksesta on 148,4 pistettä. Katso pistetaulukko kokonaisuudessaan.

 • Logopedian valintakoe 2023

  Oulun yliopiston hakijaoppaassa on kerrottu, että psykologian ja logopedian yhteinen valintakoe järjestetään keskiviikkona 24.5.2023 klo 9.00–12.00 Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa. Valintakoe on digitaalinen ja se tehdään omalla kannettavalla tietokoneella yliopiston osoittamissa tiloissa. Hakulomakkeella valittu koepaikkakunta on sitova, eikä sitä voi muuttaa.

  Pääsykokeen tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä siinä laajuudessa kuin asiat on esitetty valintakokeen ennakkomateriaalissa ja/tai kokeessa jaettavassa aineistossa. Pääsykoe on yksiosainen, ja siinä voi olla sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä. Valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä.

  Kokeessa käytetään koejärjestelmän digitaalista funktiolaskinta. Omaa laskinta ei saa käyttää.

  Kaikista psykologian ja logopedian valintakokeella valituista opiskelijoista 44 % oli Valmennuskeskuksen kurssilaisia keväällä 2022.

  Valintakoeanalyysit 2022

   

  Logopedian ennakkomateriaali

  Valintakoevaatimuksena oleva ennakkomateriaali julkaistaan keskiviikkona 26.4.2023 klo 12.00 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön nettisivuilla. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa. Ennakkomateriaali ja/tai kokeessa jaettava aineisto voivat sisältää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai sijaan englanninkielistä aineistoa. Mikäli englanninkielistä aineistoa on, julkaistaan sen yhteydessä ydintermien käännökset.

  Lue lisää psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyösivulta.

   

  Valintakokeen pisteytys

  Valintakokeen tehtävät on jaettu neljään osioon. Lopullinen valintakoepistemäärä on kaikista osioista saatu yhteenlaskettu pistemäärä. Jotta voit tulla huomioiduksi valintakoevalinnassa, sinun tulee kuulua parhaaseen 30 prosenttiin kaikista psykologian ja logopedian hakijoista.

  Tasapistetilanteissa tasasijatilanne ratkaistaan yksittäisten osioiden pistemäärällä järjestyksessä ensimmäisestä neljänteen. Jos hakijoita on tämänkin jälkeen edelleen tasapisteissä, Opintopolku arpoo aloituspaikat tasasijalla olevien hakijoiden kesken.

 • Logopedian valintakoevalinnan 2022 pisterajat

  Vuoden 2022 lopulliset pisterajat on julkaistu. Katso ensikertalaisten ja kaikkien hakijoiden alustavat ja lopulliset pisterajat omista taulukoistaan alta.

  Ensikertalaisten kiintiö: 

  Hakukohde 12.7.2022 Lopulliset 2022
  Helsingin yliopisto 82,7 82,7
  Itä-Suomen yliopisto 74,24 73,76
  Oulun yliopisto 75,91 75,07
  Tampereen yliopisto 86,04 86,04
  Turun yliopisto 81,75 80,32

   

  Kaikki hakijat: 

  Hakukohde 12.7.2022 Lopulliset 2022
  Helsingin yliopisto 87,94 87,94
  Itä-Suomen yliopisto 86,4 86,4
  Oulun yliopisto 82,46 81,75
  Tampereen yliopisto 88,06 88,06
  Turun yliopisto 85,8 84,97

  Logopedian todistusvalinnan 2022 pisterajat

  Logopedian todistusvalinnassa voivat tulla valituksi sekä ensikertalaiset että kaikki hakijat. Katso lopulliset pisterajat alta.

  Ensikertalaisten kiintiö: 

  Hakukohde 23.5.2022 12.7.2022 Lopulliset 2022
  Helsingin yliopisto 117,8 114,9 114
  Itä-Suomen yliopisto 112,6 110,4 109,3
  Oulun yliopisto 117,2 114,7 111,9
  Tampereen yliopisto 117,6 114,1 112,6
  Turun yliopisto 115,4 113,2 112,8

   

  Kaikki hakijat: 

  Hakukohde 23.5.2022 12.7.2022 Lopulliset 2022
  Helsingin yliopisto 126,3 124,5 120,3
  Itä-Suomen yliopisto 115 114,8 112
  Oulun yliopisto 123 120,2 120,2
  Tampereen yliopisto 120,3 119,4 112,9
  Turun yliopisto 119,4 113,7 112,8

  Logopedian todistusvalinnan pisterajat 2021

  Pisterajat (ensikertalaiset) Pisterajat (kaikki hakijat)
  Helsingin yliopisto 117,4 123,5
  Turun yliopisto 113,7 112,8
  Tampereen yliopisto 119,1 114,8
  Oulun yliopisto 110,2 114,1
  Itä-Suomen yliopisto 109 112,4

   

  Keväällä 2021 ensikertalainen hakija olisi päässyt Helsingin yliopistoon esimerkiksi seuraavalla yo-todistuksella (122,9 pistettä):

  • äidinkieli L
  • pitkä matematiikka M
  • historia E
  • uskonto E
  • keskipitkä kieli L

  Maksimipistemäärä ylioppilastodistuksesta on 148,4 pistettä.

  Pisterajat voivat vaihdella vuosittain. On siis tärkeää valmistautua pääsykokeeseen, vaikka aiempien vuosien pisterajoihin verrattuna oman todistuksen pisteet riittäisivät opiskelupaikkaan. Todistusvalinnan tiedot pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, mutta tulokset julkaistaan viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

   

  Logopedian valintakoevalinnan pisterajat 2021

  Valintakokeen skaalattu maksimipistemäärä on 120 pistettä. Huomaa, että ensikertalaisia hakijoita on voitu valita myös kaikkien hakijoiden joukosta.

  Hakukohde Ensikertalaiset
  alustavat / lopulliset
  Kaikki hakijat
  alustavat / lopulliset
  Helsingin yliopisto 103,51 p. / 102,91 p. 105,20 p. / 105,20 p.
  Tampereen yliopisto 101,71 p. / 101,71 p. 105,68 p. / 105,68 p.
  Turun yliopisto 101,83 p. / 99,90 p. 102,31 p. / 102,31 p.
  Oulun yliopisto 97,97 p. / 97,97 p. 117,47 p. / 117,47 p.
  Itä-Suomen yliopisto (Joensuu) 97,97 p. / 97,73 p. 98,34 p. / 98,34 p.
 • Näin moni haki logopedian opintoihin kevään 2022 yhteishaussa

  Logopedian opintoihin pyrki keväällä 2022 yhteensä reilu 2 000 hakijaa. Määrä on 618 hakijaa vähemmän kuin keväällä 2021. Hakijamäärä tippui viime vuodesta jokaisessa logopedian hakukohteessa.

  Ensisijaisia hakijoita tänä vuonna oli noin 870. Vuoteen 2021 verrattuna ensisijaisten hakijoiden määrä logopedian yhteisvalinnassa väheni reilulla 400:lla hakijalla.

  Alla olevasta taulukosta näet hakukohdekohtaisesti ensisijaisten ja kaikkien hakijoiden määrät sekä niiden muutokset viime keväästä.

   

  Hakukohde Ensisijaiset hakijat 2022 (muutos vuodesta 2021) Kaikki hakijat 2022 (muutos vuodesta 2021)
  Helsingin yliopisto 210 (-102) 705 (-222)
  Itä-Suomen yliopisto 108 (-141) 588 (-246)
  Oulun yliopisto 177 (-60) 696 (-240)
  Tampereen yliopisto 225 (-75) 912 (-153)
  Turun yliopisto 159 (-48) 822 (-138)
  Yhteensä 876 (-429) 2076 (-618)

   

  Lähde: Vipunen 1.4.2022

 • Logopedian opiskelu

  Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, joka tutkii ihmisäänen puheen, kielen ja kommunikaation toimintaa sekä sen häiriötilojen ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta.

  Logopediaa voi opiskella

  • Helsingin
  • Turun
  • Tampereen
  • Oulun ja
  • Itä-Suomen yliopistoissa sekä
  • Åbo Akademissa.

  Logopediaa opiskelevat suorittavat humanististen tieteiden kandidaatin (alempi korkeakoulututkinto, 180 op) sekä filosofian maisterin (ylempi korkeakoulututkinto, 120op) tutkinnot. Opintojen tavoitesuoritusaika on viisi vuotta.

  Logopedian opintoihin sisältyy pääaineen perus- ja aineopintojen lisäksi mm. kielitieteen ja lääketieteen opintoja. Logopediaa pääaineenaan opiskelevien pakollisena sivuaineena on psykologia. Kandidaatin ja maisterin tutkintoihin kuuluvat myös kypsyysnäytteet eli kandidaatin tutkielma ja pro gradu -tutkielma sekä työelämälähtöiset harjoittelut. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa logopedian opintoihin kuuluu neljä harjoittelujaksoa, joista kolme on kandidaatin tutkinnon aikana.

  Maisterin tutkinnon suoritettuaan logopedian pääaineopiskelija voi hakea Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta merkitsemistä laillistetuista terveydenhuollon ammattihenkilöistä pidettävään rekisteriin ja oikeutta toimia puheterapeuttina.

   

  Logopedian opinnoista työelämään

  Maisterin tutkinnon suorittaneet työllistyvät usein puheterapeuteiksi, jotka työskentelevät erilaisten puheen, kielen ja kommunikaation ongelmien parissa. Puheterapeuttien työllisyystilanne on Suomessa erittäin hyvä, ja opintojen jälkeen voi työllistyä esimerkiksi alan yrityksiin, julkiselle sektorille tai yrittäjäksi. Logopedian koulutusohjelmasta valmistunut voi työskennellä puheterapeutin lisäksi esimerkiksi tutkijana tai asiantuntijana.

  Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä. Asiakkaina on sekä aikuisia että lapsia, ja kuntoutus tapahtuu joko terveydenhuollon tiloissa tai arjen ympäristöissä, kuten päivähoidossa, koulussa tai työpaikalla. Puheterapiaan kuuluu yksilö- ja ryhmäkuntoutuksen lisäksi yhteistyötä potilaan lähipiirin kanssa sekä potilaan auttamista vammaan sopeutumisessa.