Farmasia

 • Farmasian opinnot tähtäimessä?

  Matka kohti farmasian valintakoetta alkaa kertaamalla valintakoevaatimusten kannalta keskeisimmät lukion laajan kemian teoriaosuudet ja laskemalla runsaasti valintakoetyyppisiä tehtäviä. Farmasian valmennuskursseillamme saat selkeän kokonaiskuvan vaadittavista kemian sisällöistä sekä varman laskurutiinin, jonka avulla olet valintakokeessa muita edellä.

  Katso valmennuskurssit

  Farmasian valmennuskurssin kattava aineisto

  Valmennuskurssilla sinulla ovat apunasi kokeneet opettajat, jotka ovat valintakokeen ja valintakoevaatimusten asiantuntijoita. Asiantuntevien opettajien lisäksi sinulla on koko kurssin ajan käytössäsi sähköinen oppimisympäristö (Farmasianetti), joka sisältää yli 600 kemian tehtävää sekä vähintään 10 aineistokoeharjoitusta. Edellä mainittujen lisäksi hakuprosessissa on apuna farmasiaa opiskeleva tutor, jolla on vielä tuoreessa muistissa oma pyrkiminen ja onnistunut farmasian valintakoe.

  Katso valmennuskurssit

  Oppituntimäärä kohdillaan

  Menestymisen farmasian valintakokeessa takaa valmennuskurssien runsas oppituntimäärä. Online-kurssin kemian oppituntimäärä on 48 oppituntia (45 min) ja kotikurssin 60 oppituntia. Aineistokoekurssilla oppitunteja on 32 ( fysiologia ja farmakologia 24, tekstitaito 8).

  Huomioitavaa farmasiasta

  Farmasiaa voi opiskella Suomessa kolmessa eri yliopistossa. Nämä yliopistot ovat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Åbo Akademi. Ota myös huomioon, että farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, joka kestää kolme vuotta. Tämän jälkeen on mahdollista jatkaa opintoja ja opiskella proviisoriksi.

 • Miten opiskelemaan farmasiaa?

  Farmasian opiskelupaikoista 70 % annetaan ylioppilastodistuksen perusteella ja vain 30 % pääsykokeen perusteella. Todistusvalinnalla Helsingin tai Itä-Suomen yliopistoon pyrkivillä tulee olla suoritettuna hyväksytysti lukion pitkä tai lyhyt matematiikka sekä kemia.

   

  Ylioppilastodistuksesta saa pisteitä neljästä aineesta:

  • Äidinkielestä
  • Maantieteestä
  • Kahdesta parhaat pisteet tuottavasta aineesta: matematiikasta, ainereaalista tai kielestä

  Pisteitä saa seuraavasti:

  L E M C B A
  Äidinkieli 33 27,5 22 16,5 11 5,5
  Maantiede 34 28,3 22,7 17 11,3 5,7

   

  Matematiikka L E M C B A
  Pitkä oppimäärä 36,1 30 24 18 12 6
  Lyhyt oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

   

  Ainereaaleista parhaimmat pisteet antavat fysiikka, historia ja uskonto/elämänkatsomustieto. Näitä paremmat pisteet tarjoaa pitkä kieli.

  Parhaimmat pisteet tuottavat aineet L E M C B A
  Pitkä kieli 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
  Fysiikka 26,5 22 17,6 13,2 8,8 4,4
  Historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
  Uskonto/elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1

   

  Pistetaulukot löytyvät kokonaisuudessaan Opintopolusta.

 • Farmasian pääsykoe 2022

  Farmasian valintakoe järjestetään 1.6.2022 yhteistyössä Helsingin ja Itä-Suomen (Kuopio) yliopistojen sekä Åbo Akademin kesken. Valintakoe on digitaalinen. Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti eri yliopistoihin.

  Farmasian pääsykoe kestää kolme tuntia. Kokeessa on kaksi osaa (kemia ja aineisto). Kumpikin osa pisteytetään asteikolla 0–20 pistettä.

  Valintakokeessa käytetään digitaalisen valintakoejärjestelmän omaa laskinta. Et saa käyttää koetilaisuudessa omaa taulukkokirjaa tai muuta vastaavaa apuvälinettä.

   

  Farmasian valintakoevaatimukset 2022

  Farmasian valintakoe on kaikille pakollinen ja sama farmaseutti- ja proviisorihakijoille. Farmasian pääsykokeen tehtävät ovat monivalintakysymyksiä tai väittämiä, ja kemian osuudessa painotetaan laskuja ja matemaattisia tehtäviä. Kemian valintakoevaatimuksena on lukion kemian (OPS 2015) aihealueita.

  Valintakokeen kemian kysymysten aiheina ovat seuraavat teemat ja niihin liittyvät laskut:

  • ainemäärä
  • reaktioyhtälöt ja stökiömetria
  • kemiallinen tasapaino sovellutuksineen
  • kemialliset sidokset
  • funktionaaliset (toiminnalliset) ryhmät ja niiden reaktiot
  • orgaanisen kemian perusteet
  • happo-emäskäsite ja pH
  • liukoisuus ja liuosten valmistus.

  Aineistokokeen kysymykset perustuvat kokeessa jaettavaan terveystieteisiin perustuvaan materiaaliin.

 • Farmasian valintakokeen pisterajat 2021

  Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsinki, proviisori 10 p. 14,5 p.
  Helsinki, farmaseutti 4,5 p. 5,75 p.
  Kuopio, proviisori 11,5 p. 14,25 p.
  Kuopio, farmaseutti 6,5 p. 6,5 p.

   

  Farmasian todistusvalinnan pisterajat 2021

  Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsinki, proviisori 153,1 p. 152,9 p.
  Helsinki, farmaseutti 109,7 p. 107,7 p.
  Kuopio, proviisori 150,5 p. 147,4 p.
  Kuopio, farmaseutti 109,6 p. 106,4 p.
 • Näin moni haki farmasialle kevään 2022 yhteishaussa

  Farmasian opintojen suosio laski viime keväästä. Nyt hakijoita oli yhteensä 2 232, mikä on 360 vähemmän kuin viime vuonna.

  Ensisijaisia hakijoita oli reilu tuhat, mikä on 159 hakijaa vähemmän kuin keväällä 2021.

  Eniten hakijamäärä tippui Helsingin yliopiston proviisorin koulutusohjelmassa. Vielä viime keväänä sinne pyrki yli 1 200 hakijaa, kun tänä vuonna määrä jäi reiluun yhdeksään sataan.

  Alla olevasta taulukosta näet hakukohdekohtaisesti ensisijaisten ja kaikkien hakijoiden määrät sekä niiden muutokset viime keväästä.

  Hakukohde Ensisijaiset hakijat 2022 (muutos vuodesta 2021) Kaikki hakijat 2022 (muutos vuodesta 2021)
  Helsingin Yliopisto, farmaseutti 177 (-27) 975 (-30)
  Helsingin Yliopisto, proviisori 363 (-75) 918 (-291)
  Itä-Suomen Yliopisto, farmaseutti 120 (-30) 714 (-153)
  Itä-Suomen Yliopisto, proviisori 297 (-18) 861 (-111)
  Åbo Akademi, farmaseutti 27 (-27) 114 (-81)
  Åbo Akademi, proviisori 18 (-18) 111 (-6)
  Yhteensä 1002 (-159) 2232 (-360)

   

  Lähde: Vipunen 2.4.2022