Farmasia

 • Farmasian opinnot tähtäimessä?

  47% kevään 2023 ja 45 % kevään 2022 Farmasia etäopetus-kurssilaisistamme pääsi opiskelemaan!

  Matka kohti farmasian valintakoetta alkaa kertaamalla valintakoevaatimusten kannalta keskeisimmät lukion laajan kemian teoriaosuudet ja laskemalla runsaasti valintakoetyyppisiä tehtäviä. Farmasian valmennuskursseillamme saat selkeän kokonaiskuvan vaadittavista kemian sisällöistä sekä varman laskurutiinin, jonka avulla olet valintakokeessa muita edellä.

  Katso valmennuskurssit

  Farmasian valmennuskurssin kattava aineisto

  Valmennuskurssilla sinulla ovat apunasi kokeneet opettajat, jotka ovat valintakokeen ja valintakoevaatimusten asiantuntijoita. Asiantuntevien opettajien lisäksi sinulla on koko kurssin ajan käytössäsi sähköinen oppimisympäristö (Farmasianetti), joka sisältää yli 600 kemian tehtävää sekä vähintään 10 aineistokoeharjoitusta. Edellä mainittujen lisäksi hakuprosessissa on apuna farmasiaa opiskeleva tutor, jolla on vielä tuoreessa muistissa oma pyrkiminen ja onnistunut farmasian valintakoe.

  Katso valmennuskurssit

  Oppituntimäärä kohdillaan

  Menestymisen farmasian valintakokeessa takaa valmennuskurssien runsas oppituntimäärä. Online-kurssin kemian oppituntimäärä on 48 oppituntia (45 min) ja kotikurssin 60 oppituntia. Aineistokoekurssilla oppitunteja on 32 ( fysiologia ja farmakologia 24, tekstitaito 8).

  Huomioitavaa farmasiasta

  Farmasiaa voi opiskella Suomessa kolmessa eri yliopistossa. Nämä yliopistot ovat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Åbo Akademi. Ota myös huomioon, että farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, joka kestää kolme vuotta. Tämän jälkeen on mahdollista jatkaa opintoja ja opiskella proviisoriksi.

 • Miten opiskelemaan farmasiaa?

  Farmasian opiskelupaikoista 70 % annetaan ylioppilastodistuksen perusteella ja vain 30 % pääsykokeen perusteella. Todistusvalinnalla Helsingin tai Itä-Suomen yliopistoon pyrkivillä tulee olla suoritettuna hyväksytysti lukion pitkä tai lyhyt matematiikka sekä kemia.

   

  Ylioppilastodistuksesta saa pisteitä kuudesta aineesta:

  • äidinkielestä
  • kemiasta
  • biologiasta
  • matematiikasta (pitkä tai lyhyt)
  • ainereaalista
  • enintään yhdestä kielestä

  Pisteitä saa seuraavasti:

  L E M C B A
  äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
  kemia 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
  biologia 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

   

  Matematiikka L E M C B A
  Pitkä oppimäärä 36,1 30 24 18 12 6
  Lyhyt oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

   

  Ainereaaleista parhaimmat pisteet antavat fysiikka, historia ja uskonto/elämänkatsomustieto. Näitä paremmat pisteet tarjoaa pitkä kieli.

  Parhaimmat pisteet tuottavat aineet L E M C B A
  Pitkä kieli 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
  Fysiikka 26,5 22 17,6 13,2 8,8 4,4
  Historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
  Uskonto/elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1

   

  Pistetaulukot löytyvät kokonaisuudessaan Opintopolusta.

 • Farmasian pääsykoe 2024

  Farmasian valintakoe järjestetään 29.5.2024 klo 9-12:00 yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston sekä Åbo Akademin kanssa. Siihen voi osallistua Helsingissä, Kuopiossa, Turussa tai Vaasassa. Valintakoe on digitaalinen. Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti eri yliopistoihin.

  Farmasian pääsykoe kestää kolme tuntia. Kokeessa on kaksi osaa (kemia ja aineisto). Kumpikin osa pisteytetään asteikolla 0–20 pistettä.

  Valintakokeessa käytetään digitaalisen valintakoejärjestelmän omaa laskinta. Et saa käyttää koetilaisuudessa omaa taulukkokirjaa tai muuta vastaavaa apuvälinettä.

   

  Farmasian valintakoevaatimukset 2024

  Farmasian valintakoe on kaikille pakollinen ja sama farmaseutti- ja proviisorihakijoille. Farmasian pääsykokeen tehtävät ovat monivalintakysymyksiä tai väittämiä, ja kemian osuudessa painotetaan laskuja ja matemaattisia tehtäviä. Kemian valintakoevaatimuksena on lukion kemian (OPS 2019) aihealueita.

  Valintakokeen kemian kysymysten aiheina ovat seuraavat teemat ja niihin liittyvät laskut:

  • ainemäärä
  • reaktioyhtälöt ja stökiömetria
  • kemiallinen tasapaino sovellutuksineen
  • kemialliset sidokset
  • funktionaaliset (toiminnalliset) ryhmät ja niiden reaktiot
  • orgaanisen kemian perusteet
  • happo-emäskäsite ja pH
  • liukoisuus ja liuosten valmistus.

  Aineistokokeen kysymykset perustuvat kokeessa jaettavaan terveystieteisiin perustuvaan materiaaliin. Aineisto voi olla myös englanninkielinen.

 • Farmasian valintakokeen pisterajat 2023

  Yliopisto Ensikertalaiset Kaikki
  Helsinki, proviisori 18,5 25,75
  Helsinki, farmaseutti 4 7
  Kuopio, proviisori 14,5 23,25
  Kuopio, farmaseutti 4,5 6,5
  Åbo Akademi, farmaseutti - 14

  Farmasian todistusvalinnan pisterajat 2023

  Yliopisto Ensikertalaiset Kaikki
  Helsinki, proviisori 148,6 148,6
  Helsinki, farmaseutti 95,5 95,5
  Kuopio, proviisori 142,6 142,6
  Kuopio, farmaseutti 95,4 95,6
  Åbo Akademi, farmaseutti - 132,5

  Farmasian valintakokeen pisterajat 2022

  Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsinki, proviisori 21,50 24,50
  Helsinki, farmaseutti 9,50 12,75
  Kuopio, proviisori 16,50 25,25
  Kuopio, farmaseutti 7,50 10,25

   

  Farmasian todistusvalinnan pisterajat 2022

  Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsinki, proviisori 154,00 152,20
  Helsinki, farmaseutti 107,90 106,80
  Kuopio, proviisori 147,20 142,90
  Kuopio, farmaseutti 104,90 97,50

   

   

  Farmasian valintakokeen pisterajat 2021

  Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsinki, proviisori 10 14,5
  Helsinki, farmaseutti 4,5 5,75
  Kuopio, proviisori 11,5 14,25
  Kuopio, farmaseutti 6,5 6,5

   

  Farmasian todistusvalinnan pisterajat 2021

  Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsinki, proviisori 153,1 152,9
  Helsinki, farmaseutti 109,7 107,7
  Kuopio, proviisori 150,5 147,4
  Kuopio, farmaseutti 109,6 106,4
 • Näin moni haki farmasialle kevään 2024 yhteishaussa

  Farmasian opintojen suosio nousi viime keväästä. Nyt hakijoita oli yhteensä 2 343, mikä on 171 enemmän kuin viime vuonna.

  Ensisijaisia hakijoita oli vajaa tuhat, mikä on noin 30 hakijaa vähemmän kuin keväällä 2023.

  Alla olevasta taulukosta näet hakukohdekohtaisesti ensisijaisten ja kaikkien hakijoiden määrät viime vuosilta.

  Hakukohde: farmaseutti Ensisijaiset 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset 2023 Kaikki hakijat 2023 Ensisijaiset 2022 Kaikki hakijat 2022
  Helsingin yliopisto 222 1143 198 951 177 975
  Itä-Suomen yliopisto 117 726 126 720 120 714
  Åbo Akademi 15 114 24 129 27 114
  Yhteensä 351 1575 348 1428 324 1404
  Hakukohde: farmaseutti + proviisori Ensisijaiset 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset 2023 Kaikki hakijat 2023 Ensisijaiset 2022 Kaikki hakijat 2022
  Helsingin yliopisto 315 882 333 819 363 918
  Itä-Suomen yliopisto 270 711 282 765 297 861
  Åbo Akademi 33 111 30 111 18 111
  Yhteensä 618 1347 648 1308 999 1440

   

  Lähde: Vipunen 2.4.2024