Biologia ja ympäristötieteet

 • Tehdään biologian opiskelusta mielekästä!

  50 % vuoden 2022 Biologia Online -kurssilaisistamme pääsi opiskelemaan!

  Biologian valmennuskurssilla kerrataan yliopiston valintakokeen kannalta keskeisimmät lukion biologian oppisisällöt ja opetellaan valintakokeen edellyttämiä lisätietoja. Biologian valintakoetehtävät vaativat usein syventävien lukiokurssien tietoja ja joiltain osin tarkempaa osaamista kuin mitä kirjasarjoissa esitetään. Lisäksi lukion periodimuotoinen opiskelutapa aiheuttaa usein sen, että eri lukiokurssien asioiden liittyminen toisiinsa jää hämäräksi. Valmennuskursseillamme saat selkeän kokonaiskuvan biologiasta. Opit ymmärtämään syy-seuraussuhteita sekä hahmottamaan sen, mitkä asiat ovat oleellisia.

  ”Valmennuskurssi oli korvaamaton apu pääsykokeisiin lukiessa. Itselleni hyödyllisintä olivat ehdottomasti yksilöllisesti arvioidut esseet ja harjoituskokeet, joiden avulla pystyi harjoittelemaan ajankäyttöä kokeessa sekä hiomaan vastaustekniikan pääsykokeiden vaatimalle tasolle.

  Kurssialusta oli helppokäyttöinen ja sen monipuolisten tehtävien avulla pystyi kertaamaan sekä suuret kokonaisuudet että pienemmät yksityiskohdat.

  Opetus oli selkeää, ja opettajat olivat todella kannustavia ja vastasivat kysymyksiin innolla ja ammattitaidolla. Voin suositella kurssia erittäin lämpimästi kaikille, jotka haluavat saada kaiken irti pääsykoevalmistautumisesta! ”

  – Ilona Pesu, kevään 2023 sisäänpääsijä

   

  Menestymisen pääsykokeessa takaa valmennuskurssien runsas oppituntimäärä. Biologian valmennuskurssin oppituntimäärä on 57 oppituntia (45 min), minkä lisäksi valmennuskurssilla on yksi opiskelutekniikkailta (4 oppituntia) sekä kaksi harjoituspääsykoetta (8 oppituntia).

   

  Katso valmennuskurssit

  Vastaustekniikka kuntoon

  Biologian pääsykokeessa vastaustekniikalla on erittäin suuri merkitys . Esseetehtäviin on annettu rajattu vastaustila, joten vastauksen rakenne ja sisältö ovat ehdottoman tärkeitä. Valmennuskurssilla tehdään harjoituspääsykokeiden lisäksi 6 esseeharjoitusta, joista saat henkilökohtaisen palautteen omista vahvuuksistasi ja vielä kehittämistä vaativista asioista.

  Katso valmennuskurssit

  Kokeneet opettajat ja sähköinen oppimisympäristö

  Valmennuskeskuksen opettajat valitaan haastattelujen ja koeluentojen perusteella opettajankoulutusohjelmaan, jonka suorittaminen on edellytys opetustehtäviin pääsemiselle. Kokeneet, kymmeniä kursseja valmentaneet opettajamme ovat tärkeä apu niin uusien opettajien kouluttamisessa kuin kurssien kehittämisessäkin. Kursseja kehitetään yhdessä opettajien, kurssipäälliköiden sekä aiempien kurssilaisten kanssa keskittymällä erityisesti sisältöjen ja aikataulujen tehokkuuteen.

  Opettajan asiantuntevuus: 4,9/5 -Biologia online 2021

  Sähköinen oppimisympäristö on osa valmennuskurssejamme. Verkon kautta voit mm. tulostaa opettajien luentorungot etukäteen itsellesi. Näin voit suunnata kaiken energiasi kuuntelemiseen, eikä aika kulu muistiinpanojen kirjoittamiseen. Näet myös valmennuskurssiisi liittyviä käytännön asioita ja voit tulostaa materiaaleja ym. Sähköinen oppimisympäristö on käytössäsi rajoituksetta koko valmennuskurssin ajan aina pääsykokeeseen asti.

  Katso valmennuskurssit

  Laadukas biologian kurssimateriaali

  Valmennuskurssiin kuuluu runsas, oppimista tukeva kurssimateriaali (bilsanetti). Valmennuskurssi alkaa ennakkoharjoittelulla. Ennakkomateriaaliin kuuluvat Kohti opiskelupaikkaa -opas sekä ennakkotehtävät mallivastauksineen. Kurssimateriaaliin sisältyy:

  • Eri kirjasarjoista koottu teoriakooste, jonka tarkoituksena on auttaa sinua hahmottamaan kokonaisuuksia ja ohjata lukemista oikeisiin asioihin
  • Valintakokeet vastauksineen viimeiseltä kuudelta vuodelta
  • Tuntitehtävät ja -testit sekä esseet, joista saat henkilökohtaisen palautteen
  • Suomen- ja englanninkielisiin aineistoihin perustuvia tehtäviä (osana kokeita)

  Biologian tutorit apuna

  Opetuksen lisäksi pyrkimisprosessissa tarvitaan henkistä tukea ja kannustusta. Tätä silmällä pitäen valmennuskurssilla on mukana biologiaa/ympäristötiedettä opiskeleva tutor, jolla on vielä tuoreessa muistissa oma pyrkiminen ja onnistunut pääsykoe. Tutor on tukenasi koko kurssin ajan. Halutessasi tutor auttaa sinua tekemään lukusuunnitelman sekä vastaa pyrkimistä ja yliopisto-opiskelua koskeviin kysymyksiisi. Tutoriin voit olla myös yhteydessä puhelimella tai sähköpostilla milloin haluat.

 • Biologian valintakoe 2024

  Valintakoe on keskiviikkona 29.5.2024. Yliopistojen välisenä yhteistyönä järjestettävään kokeeseen voi osallistua Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa.

  Valintakoe on digitaalinen ja perustuu lukion biologian koko oppimäärään (LOPS 2019), sekä kokeessa jaettavaan aineistoon.

  Kokeessa on viisi (5) tehtävää, joista kustakin on mahdollista saada 0–40 pistettä. Kokeen kaikkiin tehtävään tulee vastata, ja kokeen maksimipistemäärä on 200 p.

  Valintakokeen ensimmäinen tehtävä on karsiva monivalintatehtävä, josta saamiensa pisteiden perusteella hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Loput koetehtävät (2–5) arvostellaan ainoastaan 700:lta monivalintatehtävässä parhaiten menestyneeltä hakijalta. Lopullinen opiskelijavalinta suoritetaan niiden hakijoiden kesken, joiden kaikki tehtävät on arvosteltu.

  Valintakokeen kysymykset ovat esseitä, määrittelytehtäviä ja monivalintoja. Tehtävissä on rajattu vastaustila. Pääsykoetehtävät pyrkivät mittaamaan hakijan kykyä hahmottaa kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa.

 • Biologian todistusvalinta 2024

  Biologian opintoihin valitaan noin puolet opiskelijoista ylioppilastodistuksen perusteella. Loput opiskelijat saavat opiskelupaikan pääsykokeella.

  Voidaksesi tulla valituksi Helsingin yliopistoon todistusvalinnalla, sinun täytyy olla kirjoittanut biologia vähintään arvosanalla C, ja kemia vähintään arvosanalla A. Muilla yliopistoilla kynnysehtoja ei ole.

  Yo-todistus antaa hakijalle pisteitä enintään viidestä aineesta:

  • Äidinkielestä
  • Biologiasta
  • Matematiikasta (pitkä tai lyhyt oppimäärä)
  • Kahdesta parhaat pisteet tuottavasta aineesta

  Pisteitä saa seuraavasti:

  L E M C B A
  Äidinkieli 33 27,5 22 16,5 11 5,5
  Biologia 34 28,3 22,7 17 11,3 5,7

   

  Matematiikka L E M C B A
  Pitkä oppimäärä 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
  Lyhyt oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

   

   

  Yllä olevien aineiden jälkeen parhaimmat pisteet saa seuraavista neljästä aineesta:

  L E M C B A
  Fysiikka 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
  Kieli, pitkä oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
  Kemia 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
  Kieli, keskipitkä oppimäärä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2

   

  Enimmäispistemäärä ylioppilastodistuksesta on 166,7 pistettä.

 • Biologian pisterajat

  Biologian valintakokeen pisterajat 2023

  Yliopisto Ensikertalaiset Kaikki
  Helsingin yliopisto, biologia 130,3 133,9
  Helsingin yliopisto, ympäristötieteet 110 133,9
  Jyväskylän yliopisto 120,1 120,1
  Oulun yliopisto 102,7 102,7
  Turun yliopisto 127,7 127,7
  Åbo Akademi 109,1 109,1

  Biologian todistusvalinnan pisterajat 2023
  Yliopisto Ensikertalaiset Kaikki
  Helsingin yliopisto, biologia 124,5 124,5
  Helsingin yliopisto, ympäristötieteet 101 101
  Jyväskylän yliopisto 107,5 107,5
  Oulun yliopisto 97,5 97,5
  Turun yliopisto 111,5 111,5
  Åbo Akademi 86,34 86,34

  Biologian valintakokeen pisterajat 2022

  Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsinki, biologia 124,5 p. 122 p.
  Helsinki, ympäristötiede 107 p. 101,5 p.
  Turku, biologia 121,5 p. 115 p.
  Oulu, biologia 102 p. 99,5 p.
  Jyväskylä, biologia 112 p. 108,5 p.

   

  Biologian todistusvalinnan pisterajat 2022

  Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsinki, biologia 139 p. 138,1 p.
  Helsinki, ympäristötiede 124,7 p. 131,7 p.
  Turku, biologia 128,4 p. 132,7 p.
  Oulu, biologia 118,6 p. 116,4 p.
  Jyväskylä, biologia 127,1 p. 130,6 p.

   

  Biologian valintakokeen pisterajat 2021

  Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsinki, biologia 119 p. 117,5 p.
  Helsinki, ympäristötiede 109 p. 106,5 p.
  Turku, biologia 114,5 p. 107 p.
  Oulu, biologia 99 p. 98,5 p.
  Jyväskylä, biologia 106 p. 103,5 p.

   

  Biologian todistusvalinnan pisterajat 2021

  Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsinki, biologia 126,6 p. 135,8 p.
  Helsinki, ympäristötiede 106 p. 132,2 p.
  Turku, biologia 124,3 p. 122,8 p.
  Oulu, biologia 105,9 p. 109,7 p.
  Jyväskylä, biologia 116,4 p. 115 p.
 • Näin moni haki biologian opintoihin kevään 2022 yhteishaussa

  Biologian opintoihin pyrki 1 926 hakijaa, mikä on reilu sata vähemmän kuin keväällä 2021. Ensisijaisten hakijoiden määrä putosi 18 hakijan verran ollen tänä keväänä 759.

  Helsingin ja Turun yliopistoissa ensisijaisia hakijoita oli viime kevättä enemmän, mutta muissa hakukohteissa ensisijaisten hakijoiden määrä laski viime vuodesta. Suurimman pudotuksen koki Oulun yliopisto, jossa ensisijaisten hakijoiden määrä tippui peräti 19 %.

  Alla olevasta taulukosta näet hakukohdekohtaisesti ensisijaisten ja kaikkien hakijoiden määrät sekä niiden muutokset viime keväästä.

  Hakukohde Ensisijaiset hakijat 2022 (muutos vuodesta 2021) Kaikki hakijat 2022 (muutos vuodesta 2021)
  Helsingin yliopisto 345 (+6) 1014 (-69)
  Jyväskylän yliopisto 129 (-3) 714 (-27)
  Turun yliopisto 174 (+9) 852 (-27)
  Oulun yliopisto 114 (-27) 561 (-75)
  Yhteensä 759 (-18) 1926 (-126)

   

  Lähde: Vipunen 4.4.2022