AMK merenkulun ala

 • Haluatko merikapteenin koulutukseen?

  875 kurssilaistamme sai opiskelupaikan AMK-valintakokeella ammattikorkeakoulusta vuonna 2021!

  Pelaa varman päälle ja hanki pääsykokeisiin tarvittava osaaminen valmennuskurssilta. Eezy Valmennuskeskus on AMK-valmennuskurssien edelläkävijä.

  Katso valmennuskurssit

  Eezy Valmennuskeskus on ylivoimainen tuloksissaan niin kurssilaisten, kuin sisäänpäässeidenkin määrällä mitattuna. Vuonna 2021 kursseiltamme pääsi peräti 875 opiskelijaa haluamaansa ammattikorkeakouluun – se on enemmän, kuin kellään muulla toimijalla. Kurssilaistemme palaute on myös omaa luokkaansa. Peräti 98 % suosittelisi meitä kaverilleen ja opetuksen arvosanaksi saimme 4,5/5 vuonna 2021.

  Katso videoltamme, mikä valmennuskurssi juuri sinulle sopii!

  Katso valmennuskurssit

  Kurssiemme tehokkuus perustuu ammattitaitoisiin opettajiin ja henkilökuntaan, joiden osaaminen on huippuluokkaa.  Olemme olleet alalla lähes 50 vuotta, joten me todellakin tiedämme miten parhaat valmennuskurssit syntyvät. Luota laatuun ja kokemukseen!

  Merenkulkuinsinöörin tutkinto

  Merenkulun alan insinöörikoulutus antaa pätevyyden konepäällystöön vahtikonemestariksi. Merenkulun insinööri voi hakea merenkulkuviranomaiselta vahtikonemestarin pätevyyskirjaa. Merenkulkuinsinöörin tutkinnolla ja riittävällä vahtikonemestarin työkokemuksella voi hakea ylikonemestarin pätevyyskirjaa, joka antaa oikeuden toimia konepäällikkönä.

  Metrikapteeniksi voit opiskella Noviassa ja XAMKissa. Merenkulun alan insinöörin koulutukset löytyvät XAMKista ja SAMKista.

  Kokeneiden opettajien ja kattavan materiaalin avulla olet AMK-valintakokeessa muita edellä! Asiantuntevien opettajien lisäksi sinulla on koko kurssin ajan käytössäsi sähköinen oppimisympäristö (AMK-netti), joka sisältää lähes 2000 tehtävää, opetusvideot ja harjoituskokeet.

  Katso valmennuskurssit

  Opiskele olennaiset asiat merenkulun alan valintakokeeseen

  Aikataulutus, olennaisten asioiden opiskelu ja laadukas opetus ovat meidän kursseillamme taattuja. Merenkulun alan valmennuskurssilla opiskellaan olennaisia osa-alueita AMK-valintakoetta varten. Nämä osiot ovat päätöksentekotaidot, englannin kieli, opetuskieli ja matemaattiset taidot. Muista, että sähköinen oppimisympäristö on käytössäsi rajoituksetta koko kurssin ajan aina pääsykokeeseen asti.

 • Merenkulun alan valintakoe

  AMK-valintakoe järjestetään seuraavan kerran 27.–30.5.2024.

  Valintakoepaikaksi voi valita minkä tahansa ammattikorkeakoulun, jossa AMK-valintakoe on käytössä. Paikan ei tarvitse olla sama, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikka ja -aika valitaan hakuvaiheessa, eikä koetta voi tehdä myöhemmin muualla kuin valitussa paikassa.

  Valintakokeessa arvioidaan hakijan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin, ja sen sisältö sekä kesto määräytyvät hakukohteiden mukaan. AMK-valintakoe sisältää kaikille yhteisiä osioita sekä koulutusalakohtaisia osioita. Jos olet hakenut useammalle eri alalle, suoritat samalla kokeella kaikille hakemillesi aloille kuuluvat tehtäväosiot.

   

  Merenkulun alan valintakoerakenne ja suoritusajat:

  • Päätöksentekotaidot (40 min)
  • Opetuskieli (30 min)
  • Englannin kieli (30 min)
  • Matemaattiset taidot (40 min)
  • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (35 min)

  Valintakokeessa tulee ottaa kuitenkin huomioon se, että jokainen tehtäväosio on oma kokonaisuutensa. Tehtäväosio tulee suorittaa kerralla loppuun, eli keskeneräistä osiota ei pääse enää jatkamaan, jos siirtyy seuraavaan osioon.

 • Merenkulun alan monipuoliset mahdollisuudet

  Merenkulun alalla sinulla on monipuoliset mahdollisuudet erikoistua erilaisiin tehtäviin, kuten insinööriksi tai merikapteeniksi.

  Merenkulun alan insinöörikoulutus antaa pätevyyden konepäällystöön vahtikonemestariksi. Merenkulun insinööri voi hakea merenkulkuviranomaiselta vahtikonemestarin pätevyyskirjaa. Merenkulkuinsinöörin tutkinnolla ja riittävällä vahtikonemestarin työkokemuksella voi hakea ylikonemestarin pätevyyskirjaa, joka antaa oikeuden toimia konepäällikkönä.

  Metrikapteeniksi voit opiskella Noviassa ja XAMKissa. Merenkulun alan insinöörin koulutukset löytyvät XAMKista ja SAMKista.