Abi kemia

 • Menesty kemian yo-kirjoituksissa

  Kurssimme takaa sinulle selkeän kokonaiskuvan kemiasta sekä vankan laskurutiinin. Laadukkaiden tehtävien avulla kehität omia tiedollisia ja taidollisia valmiuksiasi. Samalla kehität myös omaa itsevarmuuttasi, jota tarvitaan vaativien tehtävien ratkaisemisessa ja lopulta itse ylioppilaskirjoituksissa.

  Katso abikurssit

  Tarjoamme sinulle kattavan kemian abikurssin, jonka avulla saat selkeän kokonaiskuvan kemiasta, hahmotat laajatkin kokonaisuudet ja vahvistat laskurutiiniasi. Pyrimme tarjoamaan jokaiselle lukiolaiselle ja kemian ylioppilasarvosanan korottajalle mahdollisuuden saavuttaa tavoittelemansa arvosana kemian ylioppilaskokeesta.

  Panosta tulevaisuuteen!

  Todistusvalinta on korostunut korkeakouluihin pyrkimisessä, jolloin ylioppilaskirjoitusten painoarvo kasvaa. Kemia on yksi tärkeimmistä lukion reaaliaineista todistusvalintapisteytyksen kannalta, joten anna meidän auttaa sinut parhaalle tasolle ja ole muita edellä yo-kirjoituksissa.

  Katso abikurssit

  Materiaalit, joilla onnistut!

  Abinetti on sähköinen oppimisympäristö, jossa harjoittelet ylioppilaskirjoitusten tehtäviä sähköisesti. Abinetin etuna on myös se, että pääset harjoittelemaan tehtäviin vastaamista samoilla työkaluilla kuin virallisessa Abitti-kokeessakin.

 • Kemian yo-koe

  Koe on sähköinen, ja se suoritetaan oman lukion järjestämässä, valvotussa koetilassa.

   

  Millainen kemian yo-koe on?

  Kemian yo-kokeessa on 11 tehtävää, joista enintään seitsemään vastataan. Koe jakaantuu kolmeen osaan, ja kokeen maksimipistemäärä on 120 pistettä.

   

  Kokeen rakenne:

  Osa I Osa II Osa III
  Enimmäispistemäärä 20 p. 60 p. 40 p.
  Tehtävien lukumäärä 1 7 3
  Vastausten enimmäismäärä 1 4 2

   


  Osassa I
  on vain yksi tehtävä, joka voi koostua myös useasta eri osatehtävästä. Kaikki osion I osatehtävät ovat pakollisia. Tehtävät ovat automaattisesti korjattavia tehtäviä, esimerkiksi monivalinta-, väittämä- tai yhdistelytehtäviä sekä avoimen vastauskentän sisältäviä perustehtäviä. Tehtävät liittyvät pääosin kemian perusasioihin, mutta jotkut laskutehtävät saattavat olla haastavampia.

   

  Osan II tehtävät vaativat jo enemmän ymmärtämisen, soveltamisen ja analysoimisen taitoja osan I tehtäviin verrattuna. Tehtävätyyppeinä on esimerkiksi vertailu-, arviointi- ja sovellustehtäviä. Tehtävät ovat usein toisiinsa verrattuina saman tasoisia lasku- tai selitystehtäviä. Osiossa on tyypillisesti vähintään yksi orgaanisen kemian tehtävä.

   

  Osan III tehtävissä yhdistellään useiden eri lukiokurssien sisältöjä, ja tehtävät voivat olla myös oppiainerajat ylittäviä. Tehtävät vaativat kykyä analysoida, arvioida ja luoda tietoa. Tehtävissä voi olla myös aineistoon pohjautuvia tehtäviä. Tehtävätyyppeinä voi olla esimerkiksi analysointi-, muunnos- ja kehittämistehtäviä. Osiossa on tyypillisesti yksi orgaanisen kemian tehtävä, yksi aineistopohjainen pitkä tehtävä ja yksi vitoskurssin laskutehtävä. Orgaanisen kemian tehtävä on usein helpoin tehtävä.

   

  Miten koe tehdään?

  Koe on sähköinen, ja opiskelija saa käyttää tehtävän ratkaisemiseen ja vastaamiseen ainoastaan koejärjestelmän ohjelmia. Kokeessa voi olla tekstin ja kuvien lisäksi mm. videoita, ääntä ja simulaatioita.

  Vastaukset tuotetaan vastauseditorilla vastauskenttään. Editorilla voi tuottaa myös matemaattisia merkintöjä. Muilla ohjelmilla tuotettuja vastauksen osia voi liittää kuvakaappauksena editorilla tuotetun vastauksen joukkoon. Myös pelkkä kuvakaappaus kelpaa vastaukseksi, jos vastaus muuten täyttää sille asetetut vaatimukset.

   

  Aikaisempien yo-kokeiden pisterajoja

  L E M C B A I+ I I-
  Kevät 2019 101 82 66 47 30 20 18 15 11
  Syksy 2019 103 86 71 57 43 31 28 25 19
  Kevät 2020 100 82 66 50 34 24 21 19 14
  Syksy 2020 101 82 66 50 35 24 22 19 15
  Kevät 2021 97 75 54 33 21 13 12 10 8
 • Vinkkejä kemian yo-kirjoituksiin

  1. Tutustu huolella yo-kokeessa käytettäviin sähköisiin apuvälineisiin, jotta osaat käyttää niitä kokeessa oikein. Abinetissä harjoittelet samoilla sähköisillä työkaluilla kuin oikeassa Abitti-kokeessa.
  2. Pyri harjoitellessasi ymmärtämään laajempia ilmiöitä ja kokonaisuuksia: älä keskity vain yksityiskohtien ulkoa opetteluun.
  3. Laske kemian laskuja ja ratkaise paljon sanallisia tehtäviä. Kemian yo-kokeeseen valmistautuessa pelkkä teorian lukeminen ei riitä. Abikurssilla harjoittelet kokeeseen tehokkaasti ja monipuolisesti!
  4. Harjoittele käsitteet ja määritelmät hyvin, jotta et kirjoita ristiriitaisia vastauksia kokeessa.
  5. Ole tarkkana, kun kirjoitat kokeessa kemian kaavoja. Muista muun muassa isot ja pienet alkukirjaimet, sulut sekä ala- ja yläindeksit.
  6. Pyöristä vastauksesi oikealle tarkkuudelle! Vastaus tulee pyöristää tehtävän lähtöarvon mukaiselle tarkkuudelle.
  7. Hyödynnä koko kuuden tunnin koeaika ja lue tehtävänannot huolellisesti.
  8. Tarkista lopuksi vastauksesi. Kiinnitä huomiota erityisesti kaavoihin, välivaiheiden merkintöihin, olomuotoihin ja yksiköihin. Muista myös tarkistaa, että et ole jättänyt vääriin vastauskenttiin mitään merkkejä tai kirjaimia.

   

  Tutustu kemian abikursseihin