Abi biologia

 • Menesty biologian yo-kirjoituksissa

  Tarjoamme sinulle ainutlaatuisen kurssikokemuksen ja tasokkaat abitreenit biologiaa varten. Viimeisimmältä biologian online-kurssilta 96 % kurssilaisista suosittelee kurssia! Pyrimmekin tarjoamaan jokaiselle lukiolaiselle ja biologian ylioppilasarvosanan korottajalle mahdollisuuden saavuttaa tavoittelemansa arvosana biologian ylioppilaskokeesta.

  Katso abikurssit

  Panosta tulevaisuuteen

  Todistusvalinta on korostunut korkeakouluihin pyrkimisessä, jolloin ylioppilaskirjoitusten painoarvo kasvaa. Biologia on yksi todistusvalintapisteytyksen kannalta tärkeimmistä lukion reaaliaineista sellaisille aloille kuin lääketiede ja farmasia. Anna meidän auttaa sinut parhaalle tasolle ja ole muita edellä yo-kirjoituksissa.

  Katso abikurssit

  Materiaalit, joilla onnistut!

  Abinetti on sähköinen oppimisympäristö, jossa harjoittelet ylioppilaskirjoitusten tehtäviä sähköisesti.

  Abinetin etuna on myös se, että pääset harjoittelemaan tehtäviin vastaamista samoilla työkaluilla kuin virallisessa Abitti-kokeessakin.

 • Biologian yo-koe

  Koe on sähköinen ja se suoritetaan oman lukion järjestämässä, valvotussa koetilassa.

   

  Millainen biologian yo-koe on?

  Biologian yo-kokeessa on 11 tehtävää, joista enintään seitsemään vastataan. Koe jakaantuu kolmeen osaan, ja kokeen maksimipistemäärä on 120 pistettä.

   

  Kokeen rakenne:

  Osa I Osa II Osa III
  Enimmäispistemäärä 20 p. 60 p. 40 p.
  Tehtävien lukumäärä 1 7 3
  Vastausten enimmäismäärä 1 4 2

   


  Osassa I
   on vain yksi tehtävä, joka voi koostua myös useasta eri osatehtävästä. Kaikki osion I osatehtävät ovat pakollisia. Tehtävät ovat automaattisesti korjattavia tehtäviä, esimerkiksi monivalinta-, väittämä- tai yhdistelytehtäviä sekä avoimen vastauskentän sisältäviä perustehtäviä.

   

  Osan II tehtävät vaativat jo enemmän ymmärtämisen, soveltamisen ja analysoimisen taitoja osan I tehtäviin verrattuna. Tehtävätyyppeinä on esimerkiksi vertailu-, arviointi- ja sovellustehtäviä.

   

  Osan III tehtävät vaativat kykyä analysoida, arvioida ja luoda tietoa. Tehtävissä annettu aineisto voi olla merkittävässä osassa. Tehtävätyyppeinä voi olla esimerkiksi analysointi-, muunnos- ja kehittämistehtäviä.

   

  Miten koe tehdään?

  Koe on sähköinen, ja opiskelija saa käyttää tehtävän ratkaisemiseen ja vastaamiseen ainoastaan koejärjestelmän ohjelmia. Vastausten luonnosteluja voi tehdä myös kynällä ja paperilla, mutta tehtävien arvostelu perustuu ainoastaan digitaalisen koejärjestelmän vastauskentässä esitettyihin asioihin. Kokeessa voi olla tekstin ja kuvien lisäksi videoita ja ääntä.

   

  Vastauksissa olennaista on biologisesti täsmällinen ilmaisu ja alan käsitteiden käyttö. Vastauksiin voi laatia koejärjestelmän ohjelmilla taulukoita, diagrammeja tai piirroskuvia. Nämä liitetään vastaukseen kuvakaappauksen avulla. Tällä hetkellä kuvakaappaukset ovat vastauksen lopussa, joten niihin tulee viitata omassa tekstissä.

   

  Aikaisempien yo-kokeiden pisterajoja

  L E M C B A I+ I I-
  Kevät 2019 92 75 62 46 34 24 23 21 16
  Syksy 2019 100 87 74 60 46 34 32 28 22
  Kevät 2020 100 84 65 49 36 24 22 20 16
  Syksy 2020 98 81 67 51 37 27 25 23 19
  Kevät 2021 96 77 61 46 34 24 22 20 16
 • Vinkkejä biologian yo-kirjoituksiin

  1. Tutustu huolella yo-kokeessa käytettäviin sähköisiin apuvälineisiin, jotta osaat käyttää niitä kokeessa oikein. Abinetissä harjoittelet samoilla sähköisillä työkaluilla kuin oikeassa Abitti-kokeessa.
  2. Pyri muodostamaan aihealueista kokonaisuuksia: älä keskity kirjan aiheisiin yksittäin vaan pyri liittämään ne toisiinsa ja ymmärtämään syy-seuraussuhteita.
  3. Seuraa aktiivisesti myös ajankohtaisia aiheita ja tiedostusvälineissä esiin nousevia teemoja biologiasta.
  4. Harjoittele käsitteet ja määritelmät hyvin. Biologian käsitteiden sekoittaminen keskenään on tyypillinen virhe.
  5. Hyödynnä koko kuuden tunnin koeaika. Älä pidä tarpeetonta kiirettä, sillä sinulla on jokaista kysymystä kohden noin 45 minuuttia aikaa.
  6. Jäsentele vastauksesi hyvin ja varmista, että tekstisi on helppolukuista. Vaikka biologian asiasisältö on kokeessa tärkeintä, on myös tärkeää, että esität vastauksesi ymmärrettävästi.
  7. Tarkista vastauksesi huolellisesti. Muista myös tarkistaa, että et ole jättänyt vääriin vastauskenttiin mitään merkkejä tai kirjaimia.