Psykologia Supertakuu 2024

Supertakuu – rahat takaisin, jos et saa opiskelupaikkaa!

Supertakuu on markkinoiden laajin psykologian valmennusohjelma, joka on suunniteltu yhdessä asiantuntevien opettajiemme sekä psykologiaa ja logopediaa opiskelevien tutoreidemme kanssa. Tavoitteenamme on ollut luoda kurssi, joka huomioi kattavasti kaikki valintakokeessa onnistumiseen vaikuttavat tekijät: opiskelutekniset taidot ja henkiset valmiudet, tilastollisten menetelmien ja ennakkomateriaalien sisällönhallinnan, matemaattis-loogisen päättelyn, aineistokoetaidot sekä koetilanteen hallinnan.

Supertakuu-kurssin kokonaishinta on 3690 euroa. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan peruskurssin ja opiskelutekniikkakurssin hinta (yhteensä 1590 €) ja loppuosa (2100 €) kurssista tulee maksettavaksi, jos hakija on läpäissyt kurssin karsintakokeen ja saanut paikan psykologian koulutusohjelmasta. Lue kurssikäytännöistä tarkemmin osuudesta Ilmoittautumismenettely Supertakuulle ja Maksutiedot ja alennukset.

Kurssi on mahdollista suorittaa täysin etäopiskeluna tai osallistua marraskuussa alkavaan lähiopetukseen Helsingissä.

Kaupunki
Kurssin laajuus
Jopa 266 oppituntia
Alkaa
Marraskuu tai tammikuu
Päättyy
31.5.2024
Kurssin hinta
3690€
Aloitusmaksu
1590€
 • Kenelle?

  Supertakuu-kurssi sopii psykologian valintakokeeseen valmistautuville,

  • jotka haluavat ja pystyvät panostamaan valmistautumiseen pitkäjänteisesti ja sitoutumaan kurssiin koko kauden ajaksi,
  • jotka haluavat kaiken mahdollisen tuen ja avun pääsykokeeseen valmistautumisessa,
  • jotka haluavat saada rahanpalautus-takuun, mikäli eivät saa opiskelupaikkaa.
 • Supertakuu-kurssin keskeiset hyödyt

  Pyrkimisprosessi ja valintakoetilanteessa menestyminen vaativat kokonaisvaltaista omistautumista ja määrätietoista työntekoa. Tietojen ja taitojen hallinta sekä henkisten voimavarojen mitoittaminen ovat osa-alueet, joiden ympärille valintakoemenestys rakentuu. Kurssin ohjelma on suunniteltu niin, että asioiden omaksuminen ja tietojen hallinta kehittyvät asteittain kurssin edetessä ja valintakoetilannetta harjoitellaan kurssilla useaan kertaan harjoituspääsykokeiden avulla.

  Henkilökohtainen valmennus ja opiskelutaidot

  Jo ennen varsinaista kurssialoitusta saat henkilökohtaisen ohjauksen pääsykoeprosessiin ja kurssikokonaisuuden jaksottamiseen. Kurssin alussa laadit tutorin kanssa tarkemman luku- ja ajankäyttösuunnitelman. Sinulle on lisäksi varattu paikka valintasi mukaan lokakuun tai tammikuun opiskelutekniikkakurssilta. Opiskelutekniikkakurssin ja tutoroinnin avulla varmistamme, että opiskelutekniikkasi, ajanhallinta ja palautuminen on kunnossa.

  Kokonaisvaltainen tuki ja oppimisen seuranta

  Opetuskerroilla, pienryhmäpäivissä ja tutortapaamisissa sinulla on asiantuntijoiden apu ja tuki käytettävissäsi. Opetuksen ja tutoroinnin aikana voit kysyä kaikista mieltäsi askarruttavista asioista. Oman oppimisen edistymisen seuranta tapahtuu säännöllisesti tunti- ja kotitehtävien, laskuharjoitusten, harjoituskokeiden sekä henkilökohtaisten tutortapaamisten avulla.

  Mittava määrä opetusta 

  Psykologia Supertakuu -kurssin perusta on laaja opetuskokonaisuus. Voit osaamistasosi, aikataulusi ja lukurytmisi mukaan valita itsellesi parhaiten soveltuvat opetuskokonaisuudet vaihtoehtoisesti joko marraskuun tai tammikuun kurssilta. Lisäksi on mahdollista osallistua kertaamaan tilastojen ja menetelmien ja loogisen päättelyn olennaisimmat sisällöt huhtikuun valmennuskurssillemme. Voit täydentää opetusta kurssin opetusvideoiden avulla. Kurssiisi kuuluu lisänä vain supertakuulaisille suunnatut opettajan pitämät omat opetuskerrat, joissa syvennetään mm. loogisen päättelyn harjoittelua sekä aineistotaitoja.

 • Osallistumisoikeus kahteen valmennuskurssiin

  Marraskuun tai tammikuun valmennuskurssi (171,5 / 161 oppituntia) 

  Supertakuulla valitset itse, haluatko osallistua marras- vai tammikuussa alkavalle valmennuskurssille. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

   

  Kurssien sisällöistä voit lukea tarkemmin kyseisten kurssien kohdalta verkkosivuiltamme. Alle on koottu kurssien keskeiset sisällöt.

  Opetuksessa käydään lävitse

  • Matemaattiset perustaidot 12 / 13 oppituntia
  • Tilastollisten menetelmien perusteet ja looginen päättely 47,5 / 57 oppituntia
  • Aineisto- ja artikkelilukutekniikkaa 11 oppituntia
  • Vuoden 2024 valintakokeen ennakkomateriaali 52 oppituntia

   

  Lisäksi kurssit sisältävät

  • Psykanetin: tilastolliset menetelmät ja looginen päättely (aukeaa viimeistään 1.10.), joka sisältää yli 900 perusmatematiikan, tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävää malliratkaisuineen sekä tilastotieteen teoriaa ja opetusvideoita, jotka tukevat kurssin opetusta.
  • Tallenteet etäopetuksesta 137,5 oppituntia / 127 oppituntia
  • Ilman opiskelijoita kuvatut opetusvideot 83 oppituntia
  • Harjoituspääsykokeet 6 kpl
  • Artikkeliharjoitukset 12 kpl
  • Tutorointi 10 oppituntia
  • Valintakokeiden analyysivideot 8 oppituntia

   

  Osallistumisoikeus huhtikuun päivä -kurssille (37 oppituntia)

  Supertakuulaisena saat osallistumisoikeuden myös huhtikuussa alkavalle etäopetuskurssille, jossa voit käydä kertaamassa tilastollisten menetelmien ja loogisen päättelyn osuuden (37 oppituntia).

 • Supertakuu-kurssin omat sisällöt

  1. Valmennustapaamnen ennen kurssiopetusten alkua 

  Ennen kurssiopetuksen alkua jokaisen supertakuulaisten kanssa pidetään henkilökohtainen keskustelu, jossa käydään lävitse kurssilaisen henkilökohtaista valmistautumisprosessia ja omaa valmistautumista koskevia kysymyksiä. Henkilökohtaisessa tapaamisessa tehdään valmennussopimus ja valitaan kurssit, jonka opetukseen osallistuu.

  2. Opiskelutekniikkakurssi etäopetuksena joko lokakuussa tai tammikuussa (16 oppituntia) 

  Opiskelutekniset taidot luovat perustan valmistautumiselle. Opiskelutekniikkakurssimme perustuu tutkimuksissa tehokkaiksi havaittuihin opiskelumenetelmiin ja kurssilla saat tietoa kuinka voit tehostaa omaa opiskelua ja oppimista. Käsiteltäviä sisältöjä ovat mm. erilaiset opiskelutavat ja tottumukset, luku-, muistiinpano- ja kertaustekniikat, opiskelun jaksottaminen ja keskittymisen ylläpito, lukusuunnitelma sekä ajankäyttö, motivaatio, jaksaminen ja stressinhallinta. Kurssilla keskitytään omien vahvuuksien ja kehitettävien osa-alueiden tunnistamiseen sekä tehdään paljon käytännönharjoituksia.

  3. Supertakuulaisten omat opetuskerrat (16 oppituntia)

  Kurssiin kuuluu neljä opettajan pitämää opetuskertaa, joihin osallistumisoikeus on ainoastaan Supertakuu-kurssilaisilla. Kolme kertaa painottuu tilaston ja loogisen päättelyn aihepiireihin (mm. looginen päättely & tilaston aineistoharjoitukset) ja yksi artikkeliharjoitteluun. Harjoittelussa korostuu valintakoetyyppisten tehtävien harjoittelu.

  4. Supertakuulaisten omat harjoituspääsykokeet 2 kpl (8 oppituntia)

  Supertakuulaisille kuuluu peruskurssiin sisältyvät harjoituspääsykokeet (6 kpl), jonka lisäksi kurssiin kuuluu kaksi harjoituspääsykoetta, jotka on tarkoitettu pelkästään Supertakuulaisille.

  • Tammikuun harjoituspääsykoe
  • Helmikuu: kaksi harjoituspääsykoetta, jotka vain Supertakuukurssilaiset tekevät
  • Maaliskuun harjoituspääsykoe (koetuloksen perusteella mahdollisuus siirtää Supertakuu-kurssilta peruskurssille)
  • Huhtikuun harjoituspääsykoe
  • Toukokuun harjoituspääsykoe

   

  Supertakuulaiset pääsevät tekemään kaksi omaa harjoituskoetta jo helmikuun aikana ja saavat muita kurssilaisia enemmän koeharjoitusta ennen maaliskuussa pidettävää karsintakoetta. Maaliskuun kokeessa verrataan Supertakuulaisten osaamista kaikkien kurssilaistemme osaamistasoon. Koetuloksia käytetään karsivana ja tulosten perusteella  kurssilainen joko jatkaa Supertakuulla tai siirtyy peruskurssille.

  5. Supertakuu-kurssin tutorointi (16 oppituntia)

  Kurssilla vertaistukena ovat psykologiaa tai logopediaa opiskelevat tutorit. Tutor ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä kurssin alkupuolella (marraskuu tai tammikuu) ja sopii ensimmäisen tapaamis- ja ohjausajan. Henkilökohtaisia ohjaustapaamisia on neljä ja lisäksi kurssi sisältää kolme pienryhmäpäivää. Henkilökohtaisissa tapaamisissa ja pienryhmäpäivillä käsitellään pyrkimisen kannalta keskeisiä aiheita: motivaatiota, itseluottamusta, pääsykoetilanteen hallintaa, opiskelun jaksottamista ja vastapainoa, ajankäyttöä ja lukusuunnitelman tekoa sekä pääsykoetilanteen hallintaa, kunkin kurssilaisen omat tarpeet huomioiden.

 • Ilmoittautumismenettely Supertakuulle

  1) Ilmoittautuessa maksetaan ainoastaan kurssin aloitusmaksu 1590 euroa. Loppuosuus kurssimaksusta (2100 e) tulee maksettavaksi ainoastaan, jos hakija on läpäissyt kurssin karsintakokeen ja saanut psykologian opiskelupaikan.

  2) Kurssille voivat osallistua henkilöt, jotka ovat pyrkimässä psykologian opintoihin. Ilmoittautumisesi jälkeen kurssipäällikkö on sinuun yhteydessä (kontaktoinnit alkavat elo-syyskuussa). Jokaisen kurssilaisen kanssa käydään henkilökohtainen keskustelu, jossa varmistetaan kurssin sopivuus ja allekirjoitetaan kurssin valmennussopimus. Jos sinulla on kysymyksiä kurssiin liittyen ja haluat kysyä niistä ennen ilmoittautumista, voit olla yhteydessä kurssipäällikkö Tytti Luuriin (tytti.luuri@eezy.fi).

  3) Supertakuu-kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa kurssin opetuskerroilla sekä täysipäiväistä valmistautumista ennakkomateriaalin ilmestymisestä valintakokeeseen saakka.

  4) Kurssin ensimmäiseen vaiheeseen otetaan mukaan lopullista kokoonpanoa suurempi ryhmä. Lopullinen Supertakuu-kurssilaisten kokoonpano muodostuu maaliskuussa pidettävän karsintakokeen perusteella, joka on yksi kurssin harjoituspääsykokeista. Kokeessa Supertakuulaisten osaamista verrataan kaikkien valmennuskursseillemme osallistuvien koesuoritukseen. Koe perustuu siihen mennessä kurssilla käsiteltyihin tilastollisiin aihesisältöihin, matemaattis-loogiseen päättelyyn sekä mahdollisesti kokeessa jaettuun aineistoon.

  Supertakuulaiset, jotka eivät koetuloksen perusteella yllä jatkamaan Supertakuu-kurssilla, jatkavat opiskelua normaalisti jo aloittamallaan marraskuu tai tammikuu –kurssilla valintakokeeseen saakka. Tässä vaiheessa jäljellä olevat, ainoastaan Supertakuu-kurssilaisille tarkoitetut omat kurssiosuudet jäävät pois. Kaikki opetusvideot ja onlinekurssien tallenteet ovat käytössä pääsykokeeseen asti ja lisäksi peruskurssin opetus (marras- tai tammikuu) jatkuu normaalisti.

  Mikäli henkilö karsiutuu, tällöin kurssikokonaisuuden hinta on 1590 euroa. Maksettu kurssihinta vastaa Psykologia marraskuun / tammikuun sekä opiskelutekniikka -kurssin hintaa. Kurssilainen jatkaa opiskelua jo aloittamallaan peruskurssilla normaalisti loppuun asti. Kurssilaiselle jää karsiutumisen myötä myös peruskurssiemme takuu. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli kurssilainen ei saa opiskelupaikkaa, hänellä on halutessaan mahdollisuus osallistua puoleen hintaan seuraavana vuonna vastaavalle peruskurssille.

  Kurssilaiset, jotka jatkavat Supertakuu -kurssilla loppuun asti, mutta eivät saa opiskelupaikkaa psykologian koulutusohjelmassa, saavat kokonaisuudessaan maksamansa kurssimaksun takaisin. Huom! Palautus koskee ainoastaan kurssimaksua, ei mahdollisia korkoja ja kuluja, jotka muodostuu jos maksun maksaa osissa. Tarkempiin maksutietoihin pääset tästä.

 • Aikataulu

  Kurssin opetus alkaa valintasi mukaan marras- tai tammikuussa. Marraskuun iltakurssilla opetusta on 1–2 kertaa viikossa arkisin alkaen klo 16.30/17 ja mahdollisesti joinakin viikonloppuina klo 9/10 alkaen. Marras- tai tammikuun päiväkurssilla opetusta on 1–2 kertaa viikossa arkisin alkaen klo 9/10 ja mahdollisesti joinakin viikonloppuina klo 9/10 alkaen. Kaikilla kursseilla opetusta on ennakkomateriaalien ilmestymisen jälkeen 3-5 kertaa viikossa.

  Edellä mainittujen opetusten lisäksi aikatauluun kuuluu Supertakuu-kurssin omat opetukset ja sisällöt, joita on tammikuusta alkaen keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa joko viikonloppuisin tai ilta-aikaan.

  Tarkempi aikataulu ja muut käytännöntiedot päivitetään kurssin oppimisympäristöön Moodleen noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Tunnukset Moodleen saat heti ilmoittautumisesi jälkeen ja ne aktivoituvat tunnin kuluessa ilmoittautumisesta.

  HUOM! Pidätämme oikeudet muutoksiin. Kurssin aikataulu on alustava ja se tarkentuu valintakoevaatimusten, -sisällön  ja valintakoepäivän julkaisun jälkeen. 

 • Maksutiedot ja alennukset

  Supertakuu-kurssin hinta on 3690 euroa. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan peruskurssin hinta (1590 €) ja loppuosa (2100 €) kurssista tulee maksettavaksi ainoastaan, jos hakija on läpäissyt kurssin karsintakokeen ja saanut paikan psykologian koulutusohjelmasta. 

  Voit maksaa kurssin verkkomaksuna tai laskulla. Tarkempiin maksutietoihin pääset tästä. Kurssin varausmaksu on 20% aloitusmaksusta (eli 1590 €:sta).

  Mikäli saat houkuteltua jollekin kurssillemme mukaan yhden tai useamman kaverisi, tarjoamme teille kaikille 5-15 % frendialen – lue lisää!