Psykologia etäopetus tammikuu päivä 2024

Tammikuussa alkava etäopetus päivä -kurssi on laaja ja useina vuosina loppuunmyyty kokonaisuus, joka valmentaa kattavasti valintakokeen kaikkiin osa-alueisiin. Alkuvuoden aikana on hyvin aikaa käsitellä tilastotieteen perusasioita, laskea, tehdä erilaisia tehtäviä sekä harjoitella säännöllisesti matemaattista logiikkaa ja päättelyä. Ennakkomateriaaliin ilmestymisen jälkeen huhti-toukokuussa, kurssilla käydään huolellisesti lävitse koko ennakkomateriaalin sisältö.

 • 127 oppituntia etäopetusta + tallenteet opetuksesta
 • Yli 900 perusmatematiikan, tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävää malliratkaisuineen
 • 6 harjoituspääsykoetta
 • 12 artikkeliharjoitusta
 • Opettajien ja tutorien jatkuva tuki
 • 84 oppituntia ilman opiskelijoita kuvattuja opetusvideoita

Opetus alkaa 2.1. matemaattisten perustaitojen opetuksella, joka pidetään 2.1.-4.1. Tämän jälkeen kurssi jatkuu ma 15.1. opiskelutekniikan opetuksella ja to 18.1. on ensimmäinen tilaston/loogisen päättelyn opetuskerta. Kaikista opetuskerroista jää tallenteet, joten kurssille ehtii mukaan vielä tammikuun alun jälkeen, jos kurssilla on vapaita paikkoja.

Kaupunki
Kurssin laajuus
161 oppituntia
Alkaa
2.1.2024
Päättyy
31.5.2024
Kurssin hinta
1190€
 • Kenelle?

  Tammikuu etäopetus päivä -kurssi sopii erityisesti psykologian ja logopedian valintakokeeseen valmistautuville,

  • jotka haluavat aloittaa tilastollisten menetelmien perusteiden ja loogisen päättelyn harjoittelun tai kertaamisen ajoissa,
  • jotka haluavat osallistua opetukseen päiväaikaan ja
  • jotka kaipaavat aikataulullista ja opetuksellista ohjausta sisältöjen oppimiseksi ja itsenäisen harjoittelun tueksi.

   

  Mikäli kaipaat mahdollisimman rauhallista etenemistahtia ja pitkälle aikavälille jaksottuvaa kurssia, suosittelemme tutustumaan marraskuun päiväkurssiin.

 • Etäopetus

  Reaaliaikainen etäopetus koostuu seuraavista kokonaisuuksista (oppitunti á 45 min):

  Pääsykoevalmistautumisen opiskelutekniikka (4,5 oppituntia)

  Opiskelutekniikka ja -taidot muodostavat pohjan, jolle kaikki oppiminen perustuu. Kurssikerralla käydään läpi tekijät, joista onnistunut pääsykoevalmistautuminen muodostuu.

  Matemaattiset perustaidot (12 oppituntia)

  Kurssin aluksi kerrataan intensiivisesti matematiikan perusaihealueet, jotka ovat keskeisiä tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävien ratkaisemisen ja tilastotieteen aihealueiden ymmärtämisen kannalta. Kerrattavia alueita ovat mm. laskujärjestys ja -säännöt, murtoluvut, yhtälöt ja epäyhtälöt sekä prosenttilaskut. Opetukertoja on yhteensä 3 ja ne sijoittuvat tammikuun ensimmäiselle viikolle.

  Tilastollisten menetelmien perusteet & looginen päättely (47,5 oppituntia)

  Tilastollisten menetelmien perusteet pohjautuvat lukion matematiikan pakollisiin ja syventäviin Tilastot ja todennäköisyys -kurssien sisältöihin ja opetuksen sisältö on suunniteltu erityisesti sen osaamisen pohjalta, jota valintakokeessa viime vuosina on edellytetty. Teorian ja laskemisen lisäksi sisältöjä sovelletaan yleisimpiin tutkimus- ja testausmenetelmiin, joiden osaaminen on keskeistä valintakoeartikkelien sisältöjen ja tutkimusten ymmärtämiseksi. Kurssilla opit mm. keskeiset tunnusluvut, todennäköisyyslaskennan ja -jakaumat, tilastollisen testauksen ja merkitsevyyden, korrelaation ja regression sekä miten näitä käytetään tutkimuksessa (mm. faktori-, regressio- ja varianssianalyysi). Kurssilla harjoitellaan säännöllisesti matemaattis-loogista päättelyä. Opetusta on 1–2 kertaa viikossa.

  Aineisto- ja artikkelilukutekniikka (11 oppituntia) 

  Kurssikerroilla käsitellään artikkeliluku- ja muistiinpanotekniikkaa, katsaus- ja tutkimusartikkelien rakennetta sekä harjoitellaan suomen- ja englanninkielisten artikkelien käsittelyä. Samalla opit lukemaan erilaisia tekstejä, taulukoita ja tutkimustuloksia.

  Vuoden 2024 ennakkomateriaalin opetus (52 oppituntia)

  Opetuksessa käydään perusteellisesti läpi ennakkomateriaalin sisältö. Opetuksen avulla ymmärrät aineistojen keskeiset painotukset ja tulokset. Opettajat tekevät ennakkomateriaalin aineistoista käsitelistoja, apukysymyksiä sekä tehtäviä, jotka tekevät opiskelusta monipuolista. Opetusta on 3–5 kertaa viikossa.

 • Kurssin muu sisältö

  Psykanetti: tilastolliset menetelmät & looginen päättely (aukeaa viimeistään 1.10.)

  Psykanetin opetusvideot uusitaan täysin kauden 2023-2024 aikana ja myös loogisen päättelyn tehtäviä lisätään entisestään. Kokonaisuus sisältää

  • yli 900 perusmatematiikan, tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävää malliratkaisuineen sekä
  • tilastotieteen teoriaa ja opetusvideoita, jotka tukevat kurssin opetusta.


  Tallenteet opetuksesta (127 oppituntia) 

  Saat käyttöösi tallenteet etäopetuksesta, joiden avulla voit kerrata vaikeimpia asioita ja korvata mahdolliset poissaolot.

  Opetusvideot (83 oppituntia)

  Kaikki opetusvideot on kuvattu / kuvataan ilman opiskelijoita.

  • Psykanetti: tilastolliset menetelmät ja looginen päättely (n. 35 oppituntia)
  • Ennakkomateriaalin opetusvideoiden (n. 24 oppituntia) avulla kertaat ennakkomateriaalin sisällöt tehokkaasti.
  • Johdatus tutkimusmenetelmiin (6 oppituntia) -videoiden avulla saat ymmärryksen tieteellisen tutkimuksen tekemisestä ja tutkimuksen peruskäsitteistä.
  • Perustiedot aivoista (4 oppituntia) -videot antavat sinulle peruskäsityksen miten aivot toimivat ja aivot yleisesti aihealueena tulevat tutuiksi. Neuropsykologiset aiheet ovat olleet hyvin yleisiä pääsykoeartikkeliaiheita, joten aivojen perustuntemus helpottaa näiden mahdollisten artikkelien opiskelua.


  Harjoituspääsykokeet (24 oppituntia)

  Kurssiin kuuluu kuusi harjoituspääsykoetta. Harjoituspääsykokeiden avulla testaat omaa osaamistasi sekä harjoittelet koetaktiikkaa ja ajankäyttöä. Neljä harjoituskokeista sisältyy kurssin aikatauluun ja saat niistä käyttöösi myös läpikäyntivideot (8 oppituntia). Kaksi harjoituskoetta voit tehdä itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

  Artikkeliharjoitukset (12 kappaletta)

  Saat 12 kappaletta artikkelien käsittelyä tukevaa artikkeliharjoitusta, joiden avulla tutustut erilaisiin artikkelityyppeihin ja tutkimuksiin sekä harjoittelet erilaisia tehtäviä. Harjoitukset valmistavat sinua ennakkoaineiston käsittelyyn ja vahvistavat englanninkielisen tekstin lukemisen sujuvuutta sekä sanastoa.

  Tutorit tukenasi (10 oppituntia)

  Tutoreiden avulla laadit opiskelu- ja ajankäytönsuunnitelman, saat tietoa hakemisesta ja opiskelusta sekä ohjeita ja tukea valmistautumiseen sekä koetilanteeseen.

  Valintakokeiden analyysivideot (8 oppituntia)

  Analyysivideoilla opettajat käyvät läpi valintakokeen tehtäviä ja ennakkomateriaalien sisältöjä vuosilta 2021-2023. Vuoden 2023 valintakokeesta kuvataan ratkaisumallit kaikkien laskutehtävien osalta sekä tehdään kattavat malliratkaisut- tai videot kaikista loogisen päättelyn tehtävistä.

 • Aikataulu

  Kurssin opetus alkaa tammikuussa. Opetusta on päiväopetuksena 1–2 kertaa viikossa arkisin alkaen klo 9/10 alkaen ja mahdollisesti joinakin viikonloppuina klo 9/10 alkaen. Kurssilla on parin viikon opetustauko ennen ennakkomateriaalin ilmestymistä. Ennakkomateriaalin ilmestymisen jälkeen opetusta on 3-5 kertaa viikossa.

  Tarkempi aikataulu ja muut käytännöntiedot päivitetään kurssin oppimisympäristöön Moodleen noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Tunnukset Moodleen saat heti ilmoittautumisesi jälkeen ja ne aktivoituvat tunnin kuluessa ilmoittautumisesta. Voit aloittaa valmistautumisen kurssin valmiilla materiaaleilla jo ennen opetuksen alkua.

  HUOM! Pidätämme oikeudet muutoksiin. Kurssin aikataulu on alustava ja se tarkentuu valintakoevaatimusten, -sisällön  ja valintakoepäivän julkaisun jälkeen. 

   

 • Maksutiedot ja alennukset

  Kurssin hinta on 1190 euroa. Voit maksaa kurssin verkkomaksuna tai laskulla. Tarkempiin maksutietoihin pääset tästä.

  Mikäli saat houkuteltua jollekin kurssillemme mukaan yhden tai useamman kaverisi, tarjoamme teille kaikille 5-15 % frendialen – lue lisää!

 • Kurssitakuu

  Mikäli et saa tavoittelemaasi opiskelupaikkaa, pääset seuraavana vuonna vastaavalle kurssille puoleen hintaan.

  Kaudella 2022-2023 takuukurssille osallistuneet kurssilaiset saavat mille tahansa valmennuskurssillemme uudelleen osallistuessaan käyttöönsä Psykanetti 2 -materiaalin (ei koske Psykanetti: artikkeliharjoitukset ja ennakkomateriaali 2024 -kurssia). Psykanetti 2 on suunnattu kursseillemme uudelleen osallistuville hakijoille, jotka kaipaavat lisäharjoituksia Psykanetti 1  -tehtävien lisäksi. Materiaali sisältää noin 700 tilastotieteen & loogisen päättelyn harjoitusta. Saat siis täysin uudet harjoitustehtävät käyttöösi, vaikka osallistuisit kurssille uudelleen.

  Takuuetu on voimassa myös 3. kertaa kurssille osallistuville.

 • Opettajat

  Tilastollisten menetelmien ja loogisen päättelyn opettajana kurssilla on Patrik Lauha, joka on opettanut psykologian kursseillamme jo vuodesta 2018. Patrik on opiskellut Helsingin yliopistolla tilastotiedettä, matematiikkaa ja datatiedettä. Tällä hetkellä hän työskentelee valmennuskurssiopetusten ohella väitöskirjatutkijana. Patrik on erittäin tykätty opettaja kurssilaistemme keskuudessa.

  ”Patrik oli hyvin selkeä esimerkeissään, toi tarpeellisen esille kattavasti ja muisti aina kysyä, onko kaikki kärryillä. Patrikin rauhallisuus ja kärsivällisyys selittää asioita useaan kertaan oli todella mahtavaa.”

  Aineisto- ja artikkelilukutekniikan opettajana kurssilla on psykologi Jarno Paussi, jolle opettaminen on intohimo! Jarno on opettanut psykologian kursseillamme yli viiden vuoden ajan ja hänen opetuksensa saa opiskelijoilta säännöllisesti erinomaista palautetta.

  Jarno on aivan ainutlaatuinen opettaja! Harvalla on niin käsittämättömän laaja substanssiosaaminen JA pedagoginen taito, jolla opettaa monimutkaisia asioita opiskelijoille. Kaikki kuviteltavissa olevat pisteet kaikilla positiivisilla mittareilla Jarnolle!”

  Valintakokeen ennakkomateriaalin opettajat tarkentuvat alkuvuonna 2024.

”Erittäin hyödyllinen ja motivoiva kurssi. En voisi muuta kuin suositella!”

Neea Halonen, psykologia/logopedia tammikuu etäopetus 2023 -kurssilainen

”Kurssi oli hyvin kattava ja ainakin itselle tilastollisen osion läpikäynti tuli tarpeen. Myös opiskelutekniikka tms. osiot koin erittäin hyödyllisiksi. Artikkeli luennot selvensivät paljon itselle artikkelista epäselviksi jääneitä kohtia ja termejä”

Psykologia/logopedia tammikuu etäopetus 2023 -kurssilainen

”Tuutorointi on ollut tärkeää itselle, tapaamiset on ollu hyviä oman työn reflektointia ja pohdintaa uudistuksiin omassa opiskelussa. On tärkeää saada vertaistukea, se saa tunteen ettei oo ihan yksin omien ajatusten kanssa.”

Psykologia/logopedia tammikuu etäopetus 2023 -kurssilainen

”Tykkäsin kovasti kun opetustunnin aikana kertailua ja haastoi oppilaita muistelemaan asioita mitä juuri oltiin opeteltu, jolloin asiat jäivät hyvin mieleen. Selkeä ja monipuolinen opetus. Hyvät kotitehtävät.”

Psykologia/logopedia tammikuu etäopetus 2023 -kurssilainen