Oikis huhtikuu ilta etäopetus 2025

Huhtikuun kurssilla harjoittelet kaikki valintakokeessa vaadittavat taidot tehokkaasti kahdessa kuukaudessa. Kurssi vastaa sisällöltään helmikuussa alkavaa kurssia, mutta opetustahti on tiiviimpi.

Kurssilla harjoitellaan aineistonlukutaitoa- ja tekniikkaa, tieteellisen tiedon ja käsitteistön omaksumista ja soveltamista, tieteellisten aineistojen analyyttista ja kriittistä tarkastelua, sekä ilmiöiden moniulotteisuutta ja kontekstuaalisuutta. Näiden lisäksi tutustut yleisimpiin oikeudenaloihin ja oikeudelliseen ajatteluun, sekä oikeustieteen vastaustekniikkaan. Neljän harjoituspääsykokeiden avulla harjoittelet myös koetaktiikkaa ja ajankäyttöä.

Ennakkomateriaalin osalta saat käyttöösi opetusvideon ja muun apumateriaalin, minkä lisäksi voit osallistua kyselytunnille. Saat takuulla laadukasta opetusta ja myös tutorien tuen koko kurssin ajaksi.

Kaupunki
Kurssin laajuus
92 ot
Alkaa
huhtikuussa 2025
Päättyy
5.6.2025
Kurssin hinta
890€
 • Valintakoeuudistus 2025

  Yliopistoissa suunnitellaan valintakoeuudistusta, joka vaikuttaa kevään 2025 valintakokeisiin. Tarkat valintakoevaatimukset julkaistaan Opintopolussa lokakuun loppuun mennessä.

  Kurssin sisällössä otetaan huomioon muutokset valintakokeen vaatimuksissa ja kurssi valmentaa oikeustieteen valintakokeeseen uusien vaatimusten mukaisesti. Voit siis ilmoittautua kurssille huoletta jo nyt.

  Valintakoeluonnoksen mukaan valintakokeessa testataan mm.

  • tieteellisen tiedon ja käsitteistön omaksumista ja soveltamista
  • tieteellisten aineistojen analyyttista ja kriittistä tarkastelua
  • lähdekritiikkiä sekä ilmiöiden moniulotteisuutta ja kontekstuaalisuutta
  • oikeustieteen opinnoissa tarvittavaa osaamista

  Huom! Pidätämme oikeudet muutoksiin. Kurssin sisältö on alustava, ja se tarkentuu / muokkaantuu tarvittaessa valintakoe- ja valintakoesisällön julkaisun jälkeen. Mikäli kurssin hinta muutoksista johtuen laskisi, olet oikeutettu hyvitykseen, mikäli olet ilmoittautunut kurssille aiemmin eri hinnalla.

 • Kenelle?

  Kurssi sopii kaikille oikeustieteelliseen pyrkijöille. Kurssin opetus alkaa huhtikuussa, joten se sopii hyvin myös abiturienteille ja muille yo-kirjoituksiin osallistuville.

  Kurssi järjestetään iltaopetuksena, joten siihen voi hyvin osallistua esimerkiksi päivätyön ohella.

  Kurssi valmentaa valintakokeen G yhteiseen osioon, sekä oikeustieteen eriytyvään osioon.

  Valintakoe G:ssä mukana olevat koulutusohjelmat ovat:

  • Oikeustieteet (mukaan lukien julkisoikeus)
  • Hallintotieteet
  • Sosiaalitieteet
  • Yhteiskuntatieteet (mukaan lukien liikunnan yhteiskuntatieteet)
  • Viestintätieteet
 • Kurssin sisältö

  Kurssi sisältää seuraavat kokonaisuudet:

  Pääsykoevalmentautumisen opiskelutekniikka 4 ot

  Opiskelutekniikka ja -taidot muodostavat pohjan, jolle kaikki oppiminen perustuu. Kurssikerralla käydään läpi tekijät, joista onnistunut pääsykoevalmistautuminen muodostuu. Saat konkreettisia vinkkejä mm. lukusuunnitelman tekemiseen ja omien opiskelutekniikoiden tehostamiseen.

  Aineistotekniikka 22 ot

  Kurssilla opetetaan ja harjoitellaan aineistojen analysointia, tulkitsemista ja soveltamista. Opeteltavia taitoja ovat mm. tieteellisen tekstin lukeminen, lukunopeus, silmäily ja tiedon etsintä, luetun ymmärtäminen, tutkimusalan sanasto ja tutkimusongelmien hahmottaminen sekä taulukoiden ja kuvaajien tulkinta. Kurssikertojen yhteydessä tehdään myös tehtäväharjoittelua.

  Oikeustiede ja vastaustekniikka 24 ot

  Oikeustieteen osuudessa harjoitellaan valintakokeen eriytyvään osioon tutustumalla yleisimpiin oikeuden aloihin, oikeudelliseen ajatteluun ja vastaustekniikkaan.

  Harjoituspääsykokeet ja niiden läpikäynti 28 ot

  Kurssiin kuuluu neljä harjoituspääsykoetta. Harjoituskokeisiin sisältyy ennakkoon luettavaa materiaalia sekä kokeessa jaettavaa aineistoa. Harjoituspääsykokeiden avulla harjoittelet ennakkoaineiston käsittelyvalmiuksiasi ja tehokasta opiskelua, testaat omaa osaamistasi sekä harjoittelet koetaktiikkaa ja ajankäyttöä. Harjoituspääsykokeiden läpikäynnissä opettaja käy läpi tehtävien ratkaisut.

  Tutorointi 8 ot

  Tutoreiden avulla laadit opiskelu- ja ajankäytönsuunnitelman, saat tietoa hakemisesta ja opiskelusta sekä ohjeita ja tukea valmistautumiseen, koetilanteeseen ja stressinhallintaan.

  Vuoden 2025 ennakkomateriaalin opetusvideo + kyselytunti (6 oppituntia)

  Saat käyttöösi asiantuntevan opettajamme kuvaaman opetusvideon ennakkomateriaalista. Lisäksi voit osallistua kyselytunnille, jos sinulle jää opetusvideon jälkeen kysymyksiä aineiston sisällöstä.

   

  Lisäksi

  Saat käyttöösi:

  • Opetusvideot kaikista opetettavista sisällöistä, nämä ovat katsottavissa rajattomasti kurssin loppuun saakka
  • Kurssin opetuksessa käytettävien tehtävien lisäksi saat käyttöösi 30 kpl itsenäisesti tehtävää aineistoharjoitusta, jotka voit tehdä itse valitsemassasi aikataulussa. Osa tehtävistä on käytössäsi heti ilmoittautumisen jälkeen ja loput viimeistään kurssiopetuksen alkaessa. Lisäharjoitusten avulla saat rutiinia aineistotehtäviin vastaamisessa ja totut lukemaan ja tulkitsemaan erilaisia aineistoja.
  • Opettajien laatima kooste ennakkomateriaalista
 • Ajankohta

  Kurssi alkaa huhtikuussa ja opetusta on noin 2-3 kertaa viikossa. Opetukset pääosin arki-iltaisin klo 17.00-20.30. Harjoituspääsykokeita, tutorointeja ja muita kurssitapahtumia voi olla myös viikonloppuisin.

 • Maksutiedot ja alennukset

  Voit maksaa kurssin verkkomaksuna tai laskulla. Tarkempiin maksutietoihin pääset tästä.

  Mikäli saat houkuteltua jollekin kurssillemme mukaan yhden tai useamman kaverisi, tarjoamme teille kaikille frendialen – lue lisää!

 • Kurssitakuu

  Mikäli et saa tavoittelemaasi oikeustieteen opiskelupaikkaa keväällä 2025, pääset vastaavalle kurssille puoleen hintaan seuraavana vuonna.

”Kurssi on palvelut tarkoituksiani kaikilla mahdollisilla tavoilla, ja sikäli jos sisäänpääsy ei toteudu se ei johdu edes muodollisesti kurssin sisällöstä. Voin hyvällä omatunnolla suositella kurssia kaikille, ja tulen kurssille uudelleen sikäli jos tarve vaatii.  Vielä erityismaininta Albert Mäkelälle hänen rennosta, mutta asiantuntevasta opetuksesta. Albertin toimintaa, tukea ja tietoa, ei voi korvata millään.”

-Oikiskurssilainen kevät 2024