Psykologia  •  31.10.2017

Valintaperusteet Helsinki-Tampere-Turku 2018

Moikka, maanantaina oli se jännittävä päivä, kun psykologian kevään 2018 valintakokeiden valintaperusteet julkistettiin! Näin, että psykologian kurssipäällikko Mia oli laittanut viestiä ja innoissani avasin sähköpostin ja Opintopolun valintaperusteet. 🙂 Tässäpä siis tärkeimmät tiedot teille hakijoille:

Valintakoeyhteistyö

Valintakoeyhteistyö jatkuu Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen välillä ja näistä valitaan yksi, jossa itse pääsykoe tehdään tiistaina 8.5.2018. Koe alkaa klo 09.00 ja päättyy klo 14.00.

Sitten itse valintamateriaaleihin ja kokeeseen. Koe on siis yksiosainen (kuten tänäkin vuonna, tilasto ja muu aineisto siis samaa osaa) ja tehtävinä voi olla monivalintatehtäviä sekä muita tehtäviä. Kokeen ajaksi pääsykokeeseen osallistuville annetaan nelilaskin käyttöön (yhteenlasku-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut sekä neliöjuuri ja muistitoiminnot). Tässä kohtaa haluan vielä painottaa nelilaskimen tärkeyttä: harjoitelkaa ja laskekaa kaikki laskut alusta alkaen nelilaskimella, tätä ette tule katumaan!

Valintakoevaatimukset

Valintakoevaatimuksina on tuttuun tapaan:

 • Nummenmaa, L. Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2016 tai uudempi. Tilastollisten menetelmien perusteet. (Sanoma Pro Oy.)
 • Lisämateriaali Tilastollisten menetelmien perusteet -kirjaan (kohta 1 edellä), jossa on muun muassa kokoelma psykologian tilastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen ja kirjassa havaitut virheet ja korjaukset. Lisämateriaali on julkaistu keskiviikkona 1.11.2017 kello 9.00 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla.
 • Materiaali, joka ilmoitetaan tiistaina 10.4.2018 klo 12.00 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla. Materiaali on suomenkielinen.

Valintakoemateriaali on siis pysynyt hyvin samana kuin edeltävinäkin vuosina, lukuunottamatta Paavilaisen Psykologian tutkimustyöoppaan pois jäämistä. Tilastollisten menetelmien perusteet -kirja on sama vanha tilastotieteen teos, joka on uusittuna versiona ollut pääsykoekirjana pari viime vuottakin, ja lisämateriaali kirjaan liittyen näytti (ainakin päällisin puolin) olevan sama kuin viimeiset pari vuotta. Kolmas pääsykoemateriaali ilmestyy vajaata kuukautta ennen pääsykoetta Helsingin yliopiston sivuille, aivan kuten tänäkin keväänä.

Ylioppilaskokeen pisteytys

Ylioppilastodistuksen pisteytys vaikuttaa tänä vuonna olevan sama kaikissa kolmessa kaupungissa, eli Helsingissä, Tampereella ja Turussa pisteytetään samalla lailla eli pisteisiin otetaan mukaan äidinkieli sekä kustakin ryhmästä paras arvosana: 1. vieras kieli (pitkä), 2. pitkä/lyhyt matematiikka ja 3. psykologian ainereaali/biologia, filosofia, fysiikka tai kemia, historia, yhteiskuntaoppi (uusimuotoinen ainereaali)/vanhamuotoinen reaali/muu ainereaali. Täältä löytyvät Tampereen yliopiston ylioppilastodistuksen lähtöpisteet kohdan ”valintaperusteet” alta. Sama pisteytys siis kaikissa valintayhteistyön kaupungeissa ja maksimipisteitä jaossa 120p.

Ensikertalaisille varatut paikat

Helsinki: Uusia opiskelijoita valitaan yhteensä 50, joista

 • 30 hakijaa valitaan yhteispisteiden perusteella (lähtöpisteiden ja koepisteiden summa)
  • 21 paikkaa 30 paikasta on varattu ensikertalaisille hakijoille.
 • 20 hakijaa valitaan koepisteiden perusteella
  • 14 paikkaa 20 paikasta on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Tampere: Uusia opiskelijoita valitaan 30, joista

 • 22 on varattu ensikertalaisille
 • Ensin hyväksytään 21 opiskelijaa yhteispistein
 • ja tämän jälkeen 9 opiskelijaa valintakoepistein.

Turku: Uusia opiskelijoita valitaan 31.Turun yliopiston psykologian valinnan toinen vaihe (haastattelu ja ryhmätilanne) järjestetään 11.6. – 14.6.2018. Kutsut valinnan toiseen vaiheeseen lähetetään viikolla 23.

 • Haastatteluun ja ryhmätilanteeseen valitaan ylioppilastodistuksen ja kirjallisen valintakokeen yhteispistemäärän perusteella 22 ensikertalaista ja 9 muiden hakijoiden ryhmään kuuluvaa parasta hakijaa (yhteensä 31) ja valintakokeen perusteella 22 ensikertalaista ja 9 muiden hakijoiden ryhmään kuuluvaa parasta hakijaa (yhteensä 31). Yhteensä haastatteluun ja ryhmätilanteeseen kutsutaan 62 hakijaa.

Tällaisia jännittäviä uutisisia! Mitä ajatuksia valintakoetiedot herättivät? 🙂

Emmi

Emmi