Yleinen  •  05.09.2018

Valintakoeuudistus 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on vireillä suunnitteluhanke, jonka tarkoituksena on kehittää yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijavalintaa.

Opiskelijat tullaan edelleen valitsemaan kuten aiemminkin, eli todistusvalintajonossa (ylioppilastutkinnon arvosanat) ja koepistejonossa (valintakoepisteet), mutta todistusvalintajonon kokoa kasvatettaisiin joillakin aloilla. Esim. kauppatieteellisellä alalla ylioppilastodistuksella valittavien osuutta kasvatettaisiin keväällä 2018 20 %:sta 60 %:in.

Toinen uudistuksen tavoite on lyhentää valintakokeen valmistautumisaikaa. Esim. oikeustieteellisellä alalla valintakoe siirtyy pidettäväksi 15.5.2018, eli lukuaika lyhenee muutamilla päivillä aiemmasta.

Valintakoetta pyritään kehittämään jatkossa soveltavampaan suuntaan. Tämä tarkoittaa monella alalla aineistokoetehtävien ottamista mukaan kokeeseen muiden tehtävien ohelle.

Kaiken kaikkiaan kevään 2018 valintojen osalta muutokset tulevat olemaan vähäisiä.

Valmennuskeskus