Oikeustiede  •  22.11.2017

Tutorit kertovat, miksi valita Valmennuskeskus

Tutorit kertovat, miksi valita Valmennuskeskus.

Pohditko, ilmoittautuisitko valmennuskurssille?

Pohditko, mitä hyötyä valmennuskurssista on?

Valmennuskeskuksen kursseilla toimineet tutorit vastaavat nyt eniten esitetyimpiin kysymyksiin.


Seuraavaksi Cecilia Widd kertoo omista kokemuksistaan

Mitä kurssit pitävät sisällään, millaista apua ne tarjoavat?

Kurssit tukevat lukemista ja luennoilla vaikeatkin pääsykoekirjojen asiat selviävät. Lisäksi omalta tutorilta on todella kätevä kysellä kirjojen epäselvyyksistä ja ongelmallisista tehtävistä. Kursseihin kuuluu harjoitusvihko ja viikoittaiset kokeet, joten vastaustekniikka tulee varmasti selväksi. Lisäksi kurssit jaksottavat lukemista ja toimi minulle myös motivaattorina.

Tutortapaamisista tehdään juuri sen sisältöisiä, kuin tarvitset. Sinulle voidaan tehdä lukusuunnitelma ja tarvittaessa päivittää sitä, käydä läpi luku- ja muistamisvinkkejä tai voit kysellä kirjan vaikeista asioista. Lisäksi tutorit voivat kuulustella sinulta kirjan asioita, ja yleensä käymme yhdessä läpi harjoituspääsykokeet.

Kurssien välikokeet ovat loistava oppimisen mittari ja tuloslistat ovat hyvin vastanneet sisäänpäässeitä. Välikokeet kannattaakin ottaa tosissaan, sillä siten ehdit vielä korjaamaan virheet, jotka muuten tekisit pääsykokeessa. Kokeet korjataan aina jyvittäen, joten näet selvästi, mistä seikoista olet saanut pisteitä. Lisäksi kokeissa tehdään paljon erilaisia tehtäviä, aineistoja, oikeustapauksia, esseitä, monivalintoja ja pikkukysymyksiä sekä käsitteenmäärittelyjä, joten mikään tehtävätyyppi ei ole sinulle pääsykokeessa tuntematon. Koe vastaa myös rakenteeltaan ja kestoltaan oikeaa pääsykoetta.

Millainen meininki kursseilla on?

Kurssin luennot ovat mielestäni rentoja, myös opettajat käyttävät huumoria ja pyrkijöitä kannustetaankin esittämään kysymyksiä luentojen aikana ja niiden jälkeen. Allekirjoittanut esitti opettajille satoja kysymyksiä ja opettajat vastasivat niihin selkeästi ja jäivät myös luentojen jälkeen auttamaan. Opettajien ja tutorien kiinnostus pyrkijöitä kohtaan näkyy.  Kurssilla on mielestäni todella hyvä yhteishenki ja on terapeuttista saada jakaa paineita samassa tilanteessa olevien hakijoiden kanssa. Tapasin myös muutaman parhaista ystävistäni kurssilla.

Miten itse opiskelit pääsykokeisiin?

Tein lukusuunnitelmani parin päivän kuluessa siitä, kun kirjat olivat ilmestyneet, ja tutorini kanssa kävimme sen vielä läpi myöhemmin. Toki siihen tuli kevään mittaan muutoksia, mutta ainakin se toi tiettyä kontrollia lukemiseen. Selailin kirjat ensin nopeasti läpi, minkä jälkeen aloin lukemaan niitä tarkemmin. Minulle todella hyödyllisiä ovat kaikenlaiset eriväriset alleviivaukset ja miellekartat sekä kirjan sivujen reunoihin tekemäni marginaalimuistiinpanot. Näitä voin suositella kaikille, joilla on visuaalinen muisti. Tein paljon oikeustapausharjoituksia kotona ja ajattelin aina harjoituspääsykokeessa todellisen pääsykokeen olevan käsillä. Olinkin joka kokeessa loppuun asti ja tarkastelin ja muokkasin vastauksiani. Minulle sopi myös erittäin hyvin se, että kävimme kokeet jälkeenpäin tutorini kanssa läpi ja sain palautetta vastaustekniikastani ja selvyyden ongelmallisiin kysymyksiin. En ollut koskaan ennen pääsykoekevättäni kerrannut kokeisiin, mutta aloitin sen heti pääsykoelukemisen yhteydessä. Kertasin päivittäin n. 2h kirjan alaotsikoiden avulla ja huomasin sen todella hyödylliseksi.

Luin itse paljon, noin 10-12 h päivässä enkä pitänyt vapaapäiviä. Minua ei silti alkanut väsyttää, sillä kurssi tarjosi niin hyvää vaihtelua lukemiselle, esim. hauskat pienryhmäpäivät, joissa (huumorin kautta) ratkaisimme oikeustapauksia tutorien kanssa.

Moni pohtii voiko oikikseen päästä ensimmäisellä hakukerralla, kuinka sinä onnistuit siinä?

Tein tavoitteeni heti selväksi itselleni ja lukusuunnitelmani heijasteli tätä. Luin todella paljon eikä kevääseeni kuulunut mitään häiriötekijöitä, ei liikuntaa, kavereita tms. Kuulostaa karulta, mutta minun kohdallani toimii, kun keskityn johonkin 120 prosenttisesti. Korostan kertauksen merkitystä, varsinkin kun lukuaika on niin lyhyt. Ei ole varaa unohtaa kerran opettelemiasi asioita, joten niitä on kerrattava päivittäin. Myös matkat kurssille ja kotiin kannattaa hyödyntää ja miettiä vaikkapa pykälien sanamuotoja kävellessä. Mietin myös, millainen opiskelutyyli sopi minulle. Koska minulla on visuaalinen muisti, käytin paljon värejä, alleviivauksia, miellekarttoja ja muistisanoja. Pääsykokeessa vastatessani kysymyksiin muistin pääsykoekirjan aukeaman ja siinä olleet merkintäni, jolloin vastaaminen oli suhteellisesti helpompaa. Treenasin paljon itselleni vaikeita tehtävämuotoja, oikeustapauksia ja aineistotehtäviä ja tein harjoituspääsykokeet aina täysillä. Moni pyrkjijä tuskailee pykälien ja käsitteiden muistamisen kanssa, ne kun olisi hyvä osata sanatarkasti. Itse ratkaisin tämän niin, että aloin jo toisella-kolmannella lukukerrallani opettelemaan näitä ulkoa. Peitin kirjasta pykälän tai käsitteen ja yritin kirjoittaa sen paperille. Sitten katsoin, mitä minulta oli jäänyt puuttumaan. Muistelin niitä toki myös kertauksen yhteydessä, ja tämä on aika varma tapa oppia asiat, jos sen tekee joka lukukerralla.

Suosittelisitko kurssille osallistumista ensi keväänä, pääsykoeuudistuksesta huolimatta?

Lukuajan lyhentyminen ei ole peruste jättäytyä kurssilta, päinvastoin. Kurssi auttaa kohdistamaan huomioisi oikeasti olennaisiin kohtiin ja harjoitusten tekeminen on pääsykokeessa menestymisen ehdoton edellytys. Lähes kaikki oikeustieteelliseen päässeet ovat käyneet valmennuskurssin lukuajasta riippumatta.

Mitä mieltä olet Valmennuskeskuksen kursseista?

Suosittelisin ehdottomasti Valmennuskeskusta, sillä juuri lukiosta päässeenä en olisi päässyt oikeustieteelliseen ilman kurssiani. Kysyin opettajilta varmaan 200 kysymystä, ja minulla oli myös huippuhyvä tutori, joka paljasti monia todella hyödyllisiä lukuvinkkejä. Kurssi tuki lukemista koko kevään ajan ja motivaatio pysyi yllä hyvän ilmapiirin vuoksi.

-Cecci


Valmennuskeskuksen kursseilla tutorina toiminut Ann-Maria Puolanen kertoi myös omia kommenttejaan kursseista:

Millaista tukea kurssit tarjoavat?

Kursseilla saa kokonaisvaltaisen tuen ja avun kevään lukuprojektiin. Tutorointi tuo henkistä tukea ja konkreettisia neuvoja koko kevään ajan. Välikokeet valmistavat oikeaan pääsykoetilanteeseen ja vastaustekniikassa harjaannutaan tuottamaan hyviä vastauksia opitusta materiaalista. Opetuskerroilla pääsykoekirjojen epäjohdonmukaisuudet ja vaikeatkin kohdat selkiytyvät. On paljon mukavampaa opiskella aineistoa, jonka oikeasti ymmärtää. Kurssikerroilla on myös oikeasti hauskaa, joten ne tuovat vaihtelua kevään yksinäiseen lukemiseen.

Tutor -tapaamisista saa erityisesti henkistä tukea koko lukuprojektin ajan. Tutoreilta saa hyvät henkilökohtaiset vinkit lukuprojektin handlaamiseksi. Tutorointi on aina mukautettu henkilön omiin tarpeisiin nähden, joten voit itse vaikuttaa niiden sisältöön.

Mitä hyötyä on välikokeista?

Välikokeet ovat hyvää vaihtelua pelkkään lukemiseen. Välikoe on hyvä paikka harjoitella oikeaa pääsykoetilannetta ja erityisesti ajankäyttöä koetilanteessa. Välikokeiden palautteista saa hyvää materiaalia, jonka avulla kehittää omaa vastaustekniikkaansa. Monet pääsykoetehtävätyypit ovat sellaisia, joiden tekemistä on tärkeää harjoitella ihan käytännössä, ettei sisäänpääsy jäisi kiinni vastaustekniikan puutteesta.

Kannattaako osallistua kurssille, vaikka kevään lukuaika lyhentyi?

Minusta kurssien merkitys kasvaa sen mukaan, mitä lyhyempi lukuaika on, sillä lyhyessä lukuajassa ei ole aikaa hukattavaksi. Suosittelisin siis kurssia erityisesti nyt kun lukuaika on lyhentynyt.

Uskaltaako kursseilla esittää kysymyksiä?

Kurssikerroilla voi rohkeasti esittää kysymyksiä ja opettajat ovat valmiita selittämään asiat niin, että varmasti jokainen ymmärtää. Myös tutorit auttavat parhaansa mukaan kirjojen aiheiden selvittämisessä ja erityisesti vastaustekniikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Kursseilla on oman omien kokemusteni mukaan hyvä ja kannustava yhteishenki. Asioita opiskellaan porukkana ja kurssilaiset ovat parasta vertaistukea koko kevään ajan. Välikokeista laaditaan anonyymi lista saatujen pisteiden mukaan. Tämäkin on kuitenkin tarkoitettu jokaiselle kurssilaiselle itselleen oman oppimisen seurannan välineeksi.

Millaisia vinkkejä antaisit uusille hakijoille?

Tiivistetysti suosittelisin varaamaan koko lukuajan vain lukemiselle ja karsimaan kaikki muut menot pois, jos vain mahdollista. Kevät kannattaa vetää alusta loppuun täysillä, mutta samalla tulee muistaa nukkua ja syödä hyvin, jotta aivot jaksavat tankata tietoa. Liika stressaaminen ja itsensä muihin vertaaminen on minusta turhaa. Tärkeintä on, että hoitaa oman urakan kunnialla alusta loppuun määrätietoisesti.

Kuinka paljon itse luit pääsykokeisiin lukiessasi?

Luin pääsykoekeväänä n. 8-12h päivässä. Ensimmäisellä viikolla n. 8h päivässä ja loppua kohden taas 10-12h. Pidin kerran viikossa ”vapaapäivän”, jolloin luin vain n. 2-5h päivässä.

Tein vain ne harjoitustehtävät, jotka kävimme yhdessä läpi kurssikerroilla.

Mitä mieltä olet itse Valmennuskeskuksen kursseista?

Suosittelisin Valmennuskeskusta lämpimästi. Valmennuskeskuksella hommat pyörivät ammattimaisesti ja kursseilta saa kaiken sen avun, mikä on mahdollista ulkopuolisen antaa pääsykoelukijalle.

-Ann-Maria


Mukavaa joulunodotusta!

Jos haluatte tietää jotain muuta, esimerkiksi omia kokemuksiani valmennuskurssista, vastaan mielelläni kysymyksiinne! 🙂

-Taija-Maija

Taija-Maija