Oikeustiede  •  01.11.2017

Tänään on oikkarin arkipäivä

Tänään on oikeustieteilijän arkipäivä.

Millaista on arki oikiksessa tällä hetkellä?

Se koostuu useamman eri kurssin suorittamisesta. Mukana on luentoja, kielikursseja, verkkokursseja, ryhmätöiden tekoa ja tentteihin lukemista.

Oikeustieteellisessä tenttien lukumateriaalit ovat laajoja, joten lukeminen on iso osa oikkarin arkea. Kurssit koostuvat luennoista, ryhmätöistä ja tenteistä, joita nyttemmin on kutsuttu myös väli- ja loppukuulusteluiksi. Opintoihin kuuluu kuitenkin myös muita pakollisia kursseja kuin nämä oikeudenalakohtaiset kurssit, esimerkiksi kieliopintoja. Nämäkin kurssit voivat olla hyvin aikaa vieviä.

Tekemistä siis riittää ja jotta tämän kaiken ehtisi tehdä ajallaan, on hyvin suositeltavaa luoda jokaista kurssia silmällä pitäen itselleen aikataulu. Itse teen etukäteen aikataulun jokaista tenttiä varten. Teen lukusuunnitelman, jonka pohjalta luon aikataulun jokaiselle päivälle viikoksi kerrallaan. Siihen merkkaan ensin kaikki pakolliset menot kuten luennot, työt, tapahtumat ja luettavat sivumäärät. Näin tiedän paljon minun on luettava kunakin päivänä. Tällöin osaan, ajanpuutteen vuoksi, myös etukäteen karsia osan suunnitteilla olevista menoista pois.

Konkreettisena esimerkkinä arjesta, kerron teille viime keskiviikosta.

Päiväni alkaa lukemisella. Tykkään lukea heti aamusta osan päivän lukutavoitteesta. Tällöin tavoite ei tunnu niin raskaalta kun on varsinaisen lukemisen aika.

Seuraavaksi on aika siirtyä kirjastoon. Ryhmämme on varannut tilan ryhmätyön suunnittelua varten. Valtiosääntöoikeuden kurssiin, joka on siis osa uutta julkisoikeuden kurssikokonaisuutta, kuuluu myös ryhmätöiden tekoa. Seuraavan palautus on tulevana perjantaina, joten ryhmämme kokoontuu valmistelemaan sitä.

Kun työ on jaettu osiin ja valmisteltu, on lounaan aika. Lähdemme Manalaan osakuntalounaalle. Sen syömme Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan jäseninä 4€:lla.

Seuraavana on vuorossa ruotsin luento Kielikeskuksessa. Siellä hikoilemme kielen parissa lähes kolmen tunnin verran.

Ruokailua rakastavina opiskelijoina päätämme lähteä suoraan luennolta vielä päivälliselle ennen varsinaisen lukemisen aloittamista. Päivällistä nautimme Ylioppislasaukion UniCafe:ssa.

Päivän viimeiset pakolliset tehtävät jäävätkin tänään iltaan. Vuorossa on ”kevyet” 50-60 sivua EU-oikeutta ja opiskelijan digitaidot verkkokurssin suorittamista.

Jotta kaiken pakollisen jaksaa päivittäin suorittaa, on tärkeää muistaa tauot, ruokailu ja ulkoilu. Tänään päivän jakoi osiin mukavasti luennot ja ruokailut. Illallakaan en jaksa koko sivumäärää lukea kerralla, joten käyn välillä urheilemassa.

Jotta suuria notkahduksia jaksamisen suhteen ei tulisi, on viikoittaisissa aikatauluissa otettava huomioon myös riittävä lepo ja muunlainen vastapaino työlle ja opiskelulle. 😉

Tämä kannattaa ottaa huomioon myös pääsykokeisiin lukiessa.

-Taija-Maija

Taija-Maija