Kasvatustiede ja opettajankoulutus  •  09.11.2018

Positiivisia haasteita

Olin suunnitellut opintojen haasteita koskevaa tekstiä blogiin, mutta viime aikoina se ei ihan ole sopinut fiiliksiini, koska opiskelu on kuitenkin sujunut hyvin. Edelleen on hyvä mieli meneillään olevista kursseista, kandiseminaarista ja harjoittelusta, mutta mielestäni on ihan paikallaan opintojen parhaiden puolien lisäksi kertoa myös haasteista ja niiden voittamisesta. Keksin nimittäin, että tunne opiskelun sujumisesta tulee juuri siitä, että on oppinut hallitsemaan pieniä haasteita. Haasteet eivät mielestäni tarkoita missään nimessä pelkkää hampaiden kiristelyä ja stressiä, vaan opintojen kuuluukin sisältää positiivisessa mielessä haasteita. Ilman itsensä haastamista kehitystä ei tapahdu. Opiskelussa paljon mielekkäämpää on haasteiden ratkominen, kuin itseään toistavat helpot tehtävät.

Haaste 1 Aikatauluttaminen

Opintojen suunnittelu on välillä haastavaa, koska ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen ei ole oikeastaan ollut olemassa valmista mallia kurssien valintaan. Pakollisten kurssien osalta haaste on valita ryhmiä, jotka eivät mene päällekkäin. Valinnaisten kurssien osalta haaste voi olla kiinnostavan sivuaineen valinta, koska hyviä vaihtoehtoja on paljon. Haastavaa on myös valita sopiva määrä kursseja. Minkä verran ehtii ja jaksaa tehdä, jos vapaa-aikaakin kaipaa opiskelun ohelle? Opettajaksi opiskelu ei ole mitään yksinäistä puurtamista, joten oma haasteensa on myös sopia ryhmätyöaikatauluja siten, että ne sopivat kaikille ryhmän jäsenille. Yhteistyötä tehdään myös harjoittelukoulujen kanssa, ja harjoittelujen aikatauluttamista muun opiskelun oheen joutuu myös miettimään.

Haaste 2 Opiskelu englanniksi

Itselleni tuli yllätyksenä englannin kielen painotus opinnoissa. Toisaalta erityispedagogiikka on melko pieni tieteenala, joten kansainvälinen yhteistyö tutkimuksessa on tärkeää. Opiskelijoillekin on välttämätöntä lukea tutkimusartikkeleita englanniksi, sillä yhtä kattavaa artikkelia samasta aiheesta ei välttämättä löydy suomeksi. Englanniksi lukeminen on yleensä haastavaa alkuvaiheessa, mutta kun aiheen sanasto tulee tutuksi, ymmärtäminen helpottuu. Kielitaidon karttuminen on lopulta positiivinen juttu, vaikka tuntuukin siltä, että englannin kielisen tenttimateriaalin omaksuminen vie enemmän aikaa kuin suomenkielisen.

Haaste 3 Teorian soveltaminen käytäntöön

Jos jossain oppimisen on tähän mennessä näkynyt, niin harjoitteluissa. Yllättävän monessa tilanteessa on voinut muistella yliopistossa opiskeltuja aiheita ja näyttöön perustuvia opetuksen menetelmiä. Tiedonhakutaidot ainakin ovat kehittyneet. Tietäisin, miten alkaa etsiä tietoa, jos työelämässä tulisi tilanne, josta ei ole aiempaa kokemusta. Toisinaan kuitenkin tuntuu siltä, että oppitunnin suunnittelisi mieluummin miettimättä oppimiselle tavoitteita. Eli haluaisi kokeilla jotain hauskaa tekemistä, kuten peliä tai leikkiä, tietämättä mitään niiden hyödyistä oppimiselle. Periaatteessa tällaiselle ei ehkä harjoitteluissa olisi tilaa, mutta työelämässä näitä voikin varmaan perustella sillä, että oppilaillekin on välillä mukavaa ottaa rennosti. Yksi haaste tähän liittyen on myös se, että joskus teorian opiskelu tuntuu todella abstraktilta, eikä soveltamista opettajan työssä voi suoraan hahmottaa. Vaikka opettajaksi opiskelu sisältää paljon käytännönläheistä tekemistä, itse ainakin tykkään myös teoreettisesta puolesta ja kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteiden opiskelusta.

Haaste 4 Laajat projektit

Lukioon verrattuna opiskelu yliopistossa tuntuu hitaasti etenevältä. Kurssit saattavat vaatia laajoja oppimistehtäviä, joita ei tee yhdessä tai kahdessa illassa. Minulle on ollut haastavaa oppia sietämään keskeneräisyyttä, ja edelleen alan stressata helposti keskeneräisistä töistä, vaikka ne olisivatkin ihan ok vaiheessa. Laajat projektit ovat toisaalta valmiina palkitsevia.

Pitää kuitenkin paikkansa, että yliopiston suurin haaste on päästä sisään. Muusta ei kannatakaan stressata etukäteen, koska kaikesta kyllä selvitään ja opiskelukaverit tukevat. Sisäänpääsy on nimenomaan positiivinen haaste. Itsestään saa ottaa kaiken irti ja motivaationkin kanssa joutuu välillä kamppailemaan, mutta lopputulos on palkitseva. Tsemppiä kaikille hakemista suunnitteleville!

-Anna

Anna