AMK poliisi  •  16.12.2021

Poliisikoulun pääsyvaatimukset

Eezy Valmennuskeskus on Suomen suurin ja tunnetuin lukioiden, yliopistojen ja AMK-valmennuskurssien järjestäjä. Jopa 98 % kurssilaisistamme suosittelisi meitä kaverilleen ja lisäksi sisäänpääsytilastomme ovat useilla aloilla markkinoiden parhaimmat. Kurssiemme tehokkuus perustuu ammattitaitoisiin opettajiin ja henkilökuntaan, joiden osaaminen on huippuluokkaa. 

Kiinnostaako sinua poliisin ammatti?

Saamme vuosittain paljon kysymyksiä poliisikoulun pääsyvaatimuksista, minkä vuoksi kokosimme avuksesi lyhyen yhteenvedon Polamkin sisäänpääsyvaatimuksista. Tutustu hakuvaatimuksiin alla olevasta luettelosta!

Poliisien koulutus on Suomessa keskittynyt Tampereella sijaitsevaan Poliisiammattikorkeakouluun.

Poliisikoulutukseen hakevan odotetaan olevan sosiaalisesti taitava, yhteistyökykyinen ongelmanratkaisija ja vastuunottaja sekä fyysisesti hyvässä kunnossa. Nämä ominaisuudet eivät kuitenkaan riitä, sillä poliisiammattikorkeakouluun päästäkseen on täytettävä tietyt hakuvaatimukset.

Tutustu myös Polamkin valintakokeeseen.

 

  1. Hakijan on oltava Suomen kansalainen

Poliisin virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen.

 

  1. Hakijalla on oltava suoritettuna vähintään ammatillinen perustutkinto, lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto

Mikäli hakija on suorittanut koulutuksensa ulkomailla, on tutkinnon annettava kyseisessä maassa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Myös ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukainen poliisin tutkinto hyväksytään.

 

  1. Hakijan on oltava terveydentilaltaan sopiva poliisin tehtäviin

Hakijalla ei saa olla sellaista sairautta, vammaa tai vikaa, joka voi alentaa kykyä selviytyä poliisin tehtävistä. Ehdollisen valinnan jälkeen hakijalle tehdään terveystarkastus ja huumausainetestaus. Terveystarkastuksessa lääkäri tekee arvion siitä, soveltuuko hakija terveytensä puolesta poliisin tehtävään. Terveydellinen soveltuvuus arvioidaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti, eivätkä mitkään yksittäiset sairaudet poissulje mahdollisuutta sisäänpääsyyn.

Näkötarkkuuden on kuitenkin oltava ilman silmälaseja tai piilolinssejä kummassakin silmässä vähintään 0.2 ja laseilla korjattuna vähintään 1.0. Lisäksi kuuloaistin tulee olla normaali ilman apuvälineitä.

 

  1. Hakijalla on oltava vähintään B-luokan ajoneuvon ajo-oikeus

Sujuva ajotaito helpottaa opintoja huomattavasti. Myös pelkästään automaattivaihteista ajoneuvoa kuljettamaan oikeuttava ajokortti riittää hakuvaiheessa. Polamk kuitenkin suosittelee suorittamaan ajotutkinnon manuaalivaihteisella autolla ennen opintojen alkamista.

 

  1. Hakijan on suoritettava Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton pohjoismainen uintitesti

Polamk tarkistaa uimataitotodistuksen ehdollisen valintapäätöksen jälkeen. Jos olet hakenut Polamkiin aikaisemmin ja hankkinut silloin uimataitotodistuksen, sinun ei tarvitse hankkia todistusta uudelleen.

 

  1. Hakijan tulee olla poliisin tehtävissä edellytettävällä tavalla nuhteeton

Suojelupoliisi tekee hakijoista perusmuotoisen turvallisuusselvityksen. Arviointiin vaikuttavat tehdyt rikokset, vireillä olevat rikosasiat sekä sidonnaisuudet, jotka voivat vaarantaa poliisien tehtävien asianmukaisen ja riippumattoman hoitamisen. Kaikki tehdyt rikokset voivat heikentää hakijan soveltuvuutta poliisialalle. Alle 15-vuotiaana tehtyjä tekoja ei kuitenkaan saa käyttää turvallisuusselvityksessä.

 

  1. Hakijan tulee suorittaa valintakoe hyväksytyksi

Koulutukseen valitaan valintakoepisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä ne hakijat, jotka on todettu myös terveystarkastuksen ja huumausainetestin perusteella poliisin ammattiin sopiviksi.

Haaveiletko poliisin ammatista? Tutustu uuteen AMK Poliisi Koti 2022 -kurssiimme!