Kasvatustiede ja opettajankoulutus  •  07.01.2018

Onko valmennuskurssi hyödyllinen?

Tällä kertaa kirjoittelen valmennuskurssiasiaa, sillä monelle tämän kevään hakijalle on juuri nyt ajankohtaista pohtia valmennuskurssin valintaa.

Osallistuin itse Vakava-koetta varten Valmennuskeskuksen Vakava-koti -kurssille. Tämä valmennuskurssi toimi niin, että kaksi kertaa viikossa pääsin seuraamaan live-lähetystä omalta kotikoneelta. Lähetyksen aikana käytiin läpi pääsykoeartikkeleita, oli mahdollista kommentoida ja kysyä kurssin opettajalta. Lisäksi kurssiin kuului paljon tehtäviä ja harjoituskokeita, jotka sai itse tulostaa, tehdä ja tarkastaa. Kurssi sopi minulle hyvin, sillä ei tarvinnut matkustaa valmennuskurssin takia ja silti koin saavani paljon tukea itsenäiseen opiskeluun, pääsin testaamaan taitojani harjoituskokeilla ja mikä tärkeillä, pystyin kysymään kurssin opettajalta epäselvät asiat.

Valmennuskurssilla, jossa ollaan fyysisesti paikalla, etuna on varmasti mahdollisuus yhdessä opiskeluun ja keskusteluun. Muiden kurssilaisten kanssa on mahdollista jakaa tietoa, ja artikkeleista keskustelemalla voi muodostaa syvemmän muistijäljen niistä.

Mutta mikä on valmennuskurssin etu täysin itsenäiseen opiskeluun?

Mielestäni valmennuskurssille osallistuminen on hyödyllistä, jos on osallistumassa ensimmäistä kertaa Vakava-kokeeseen. Kurssien opettajilla on kuitenkin paljon kokemusta ja tietoa siitä, millaisia tehtäviä Vakava-kokeessa on aiempina vuosina ollut. Valmistautumisesta kurssin tuella tulee varmasti monipuolista, ja erilaisia tehtävätyyppejä pääsee harjoittelemaan. Vakava-koe onnistuu yleensä yllättämään, mutta osa tehtävistä ei tunnu välttämättä kovin yllätyksellisiltä, kun valmennuskurssilla on harjoitellut jopa haastavampia tehtäviä. Myös valmennuskurssilla pääsee kokemaan lähes aitoja koetilanteita, sillä harjoituskokeessa on monipuolisia tehtäviä, aikaraja ja mahdollisuus verrata omia pisteitä edellisen vuoden Vakavan pisterajoihin. Yksin opiskellessa kirjan tekstin muuttaminen kysymysten tai tehtävien muotoon on hyödyllistä, ja aiempien vuosien Vakava-kokeisiin tutustumalla oppii varmasti tekemään oveliakin tehtäviä. Harjoitteluun tämä on hyvä taktiikka, mutta omaa oppimista voi testata parhaiten jonkun muun laatimalla harjoituskokeella.

Jos itsellä ei ole paljoa kokemusta tieteellisten artikkelien lukemisesta tai määrällisen tutkimuksen tilastollisista termeistä, valmennuskurssilla ne selkeytyvät erittäin hyvin. Näihin paneuduttiin omalla kurssillani niin perusteellisesti, ettei epäselvyyksiä jäänyt ollenkaan. Kurssilla on mahdollisuus aina myös kysyä epäselvyyksistä, itsenäisesti opiskellessa epäselvien kohtien selvittäminen vaatii huomattavasti enemmän töitä ja stressaa enemmän. Toisaalta yhdessä opiskellen oppii ottamaan tekstiin muitakin näkökulmia kuin omansa. Itsestään selvältä tuntunut asia voikin avautua laajemmin, kun siitä keskustellaan kurssilla. Koska kursseilla on paljon porukkaa, eri ihmiset keksivät kysyä eri kysymyksiä. Mielestäni se oli loistavaa, sillä opin kiinnittämään tarkemmin huomiota myös sellaisiin kohtiin, jotka itselleni tuntuivat vähäpätöisiltä. Onneksi kurssilla tajusin, ettei Vakava-aineistossa oikeastaan ole vähäpätöisiä kohtia, vaan jokainen lause on mahdollinen kysymyksen paikka.

Valmennuskurssi tuo mukanaan myös lukurytmin. Jokaiselle pääsykoeartikkelille oli varattu oma käsittelykertansa kurssilla. Omaa lukusuunnitelmaa oli mielestäni mukava tehdä kurssirungon ympärille siten, että luki huolellisesti tulevaan kurssikertaan liittyvän artikkelin ja kertaili muita. Omalla valmennuskurssillani oli myös mukavaa yhteishenkeä, lähetettiin tsemppiviestejä esimerkiksi. Eli jos motivaatio lukemiseen alkaakin hiipua, kurssin tahdissa pysyminen pakottaa opiskelemaan ja toisaalta opettajalta ja muilta kurssilaisilta saa kannustusta. Lopuksi vielä mainitsen sen ikävämmän puolen pääsykoevalmistautumisesta: kilpailun tunne. Itse en kokenut kilpailua omia kurssilaisiani vastaan tsemppaavan hengen ansiosta, mutta usein mielessä kävi, kuinka hyvin muut valmistautuvat minuun verrattuna. Näihinkin ajatuksiin auttoi tieto siitä, että valmennuskurssin avulla minulla on hieman lisää etulyöntiasemaa. Oma kokemukseni oli, että kurssin tuella pääsin hieman korkeammalle pisteissä, kuin mihin itsenäisellä puurtamisella olisin päässyt. Myös itsevarmuus oli valmennuskurssin ansiosta korkealla, sillä tiesin, että aineiston vaikeat ja epäselvät kohdat oli selvitetty ja olin lopulta ymmärtänyt ne oikein.

Mielestäni valmennuskurssi on siis vähintään harkitsemisen arvoinen!

-Anna

Anna