Psykologia  •  18.04.2024

Näin vahvistan itseluottamusta psykologian pääsykokeeseen

Toukokuinen psykologian pääsykoe häämöttää jo horisontissa. Miten vahvistaa itseluottamusta kohti pääsykoetta? Lue psykalle pyrkivän Annan vinkit itseluottamuksen vahvistamiseen.

Psykologian pääsykoe tulee, oletko valmis?

Takanani on nyt useampi hakukerta psykalle ja luottamukseni siihen, että joku päivä pääsen sisään, on ollut arvatenkin koetuksella. Useamman vuoden peräkkäin olen valmistautunut psykologian pääsykokeeseen ja tehnyt kaikkeni sisään pääsemiseksi, mutta saanut silti lukea opintopolusta, että en ole saanut opiskelupaikkaa.

Usko siihen, että pystyn ja olen kykenevä pääsemään sisään, vaatiikin joka vuosi tietoista työtä sen eteen, että palautan itseni takaisin pinnalle siitä kuopasta, jonka valituksi tulematta jääminen aiheuttaa. Viikoittain tai jopa päivittäin minun on palautettava uskoa siihen, että minulla on kaikki kyvyt ja taito saavuttaa haluamani opiskelupaikka.

Itseluottamus hakemisen tukena

Ennen kuin mennään pidemmälle, on hyvä määrittää mitä ylipäätään itseluottamuksella tässä kohtaa tarkoitan. Mielestäni Tampereen Yliopiston sivuilla käsite kiteytetään hyvin niin, että se on uskoa omiin kykyihin ja taitoihin saavuttaa haluttuja tavoitteita ja se on myös uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.

Perustan vahvasti urheilusta itselleni tuttuun ajatukseen siitä, että mitä korkeammaksi pystyn rakentamaan itseluottamukseni tason sitä lähemmäs, pääsen omaa huippusuoritusta. Puhun usein työssäni urheilijoille itseluottamuksesta ja nämä samat opit on tullut näiden hakujen myötä myös erittäin tutuksi myös itselleni aivan käytännön tasolla.

Tässä muutamia ajatuksia siitä miten olen omaa itseluottamusta optimoinut kohti pääsykoetta:

1. Itsemyötätunto

Olen aika itsekriittinen tyyppi ja varsinkin epäonnistumisten jälkeen tulee helposti ruoskittuna itseä aivan kohtuuttomasti. Tämä nostaa minulla epäonnistumisen pelkoa ja se taasen vaikuttaa esimerkiksi kokeessa suoriutumiseen. Sen vuoksi olen harjoitellut myötätuntoisempaa ajattelua itseäni kohtaan.

Ajattelemalla esimerkiksi, mitä hyvä ystäväni sanoisi minulle ja miten hän osoittaisi myötätuntoaan tilanteessa minulle tai mitä itse sanoisin hyvälle ystävälleni samassa tilanteessa ja kohdistaa nämä samat sanat myös itseeni.

2. Treeniä, treeniä, treeniä

Koen erittäin tärkeäksi, että minulla on kokemus siitä, että minulla on se osaaminen, joka vaaditaan sisään pääsemiseksi.

Tänä keväänä olen ollut eniten epävarma matematiikan ja loogisen päättelyn osaamisestani, joten kevät on mennyt pääosin Valmennuskeskuksen Psykanetin tehtäviä laskiessa. Artikkelien osalta olen tänä keväänä erityisesti treenannut artikkelien nopeaa haltuunottoa.

3. Tavoitteet

Päätavoite (päästä sisään) on tietysti selkeä ja tärkeä, mutta itseluottamuksen kasvattamisen kannalta minulle on ollut yhtä tärkeää asettaa matkalle pieniä tavoitteita. Minulla ne ovat olleet esimerkiksi harjoituskokeissa suoriutumista tietyllä tasolla tai se, että olen löytänyt uuden itselle sopivan tavan rauhoittaa kehoa ja mieltä stressaavissa tilanteissa.

4. Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen

Minulle itseluottamusta on myös vahvistanut se, että tunnistan omat vahvuudet ja heikkoudet. Näiden selvittäminen on ollut kytköksissä minulla esimerkiksi harjoituskokeiden tekemiseen ja vahojen valintakokeiden läpikäyntiin.

Vahvuuksien tunnistaminen on auttanut siinä, että tulee tunnistettua sitä missä on hyvä ja myös sanottua itselle, että on hyvä tässä asiassa. Toisaalta taas heikkouksien tunnistaminen siinä suhteessa, että kun heikkoudet tunnistaa, niin niitä voi lähteä harjoittelemaan ja sitä kautta nostamaan omaa osaamistaan.

5. Suunnittelu ja hallinnan tunne

Hallinnan tunne on minulle tekijä, jolloin koen, että pystyn ottamaan oppimani ja taitoni paremmin käyttöön. Jos on paljon epävarmuustekijöitä, huomioni on niissä eikä tietojeni ja taitojeni esiin tuomisessa.

Hallinnan tunnetta vahvistan esimerkiksi suunnittelemalla lukuaikataulua ja pohtimalla erilaisia koestrategioita. Myös se, että olen suunnitellut missä majoitun ennen koetta ja miten saavun koepaikkaan nostaa hallinnan tunnetta.

Rohkaisen kaikkia löytämään omat keinonsa vahvistaa omaa itseluottamustaan psykologian pääsykoetta varten ja sitä kautta löytämään luottamuksen omaan osaamiseen, kykyihin ja itseen! Meillä kaikilla on mahdollisuus saavuttaa omat unelmamme ja tavoitteemme.

Hakumatkaani psykalle voit seurata Instagramista ja Tiktokista @annasitapsykaa.

Tsemppiä kaikille rutistukseen ennakkomateriaalien kanssa!

Valmennuskurssilta apua ennakkomateriaaleihin

Psykanetti ennakkomateriaali ja artikkeliharjoitukset 2024 -kurssilla otat haltuun pääsykokeen ennakkomateriaalin opetusvideoiden ja tehtävien avulla. Lisäksi kurssiin sisältyy 12 aineistoharjoitusta, harjoituspääsykoe sekä opetusvideoita mm. artikkelilukutekniikoista ja tutkimuksen teon perusteista. Saat siis hyvän loppukirin kohti pääsykoetta!

Anna S.

Olen Anna, 37-vuotias ja alanvaihtaja. Minulla on takana jo yksi urahaave ja -polku, ja tällä hetkellä tavoittelen toista unelmieni uraa psykologina. Hakukertoja psykologialle on kertynyt jo useampi ja hakuvuosien aikana olen ehtinyt saada myös psykologian aineopintokokonaisuuden avoimessa yliopistossa valmiiksi. Hakukohteina on siis kandi + maisterin lisäksi myös Helsingin maisterihaku. Voit seurata matkaani Instagramissa ja Tiktokissa @annasitapsykaa.