Kasvatustiede ja opettajankoulutus  •  10.11.2020

My day

Kuten aiemmassa postauksessani kerroin, harjoittelu koostuu monista eri palasista. Tässä postauksessa kerron, kuinka päiväni esimerkiksi voi rakentua. Tähän harjoittelupäivään mahtui oppituntien pitämistä, seminaari tekijänoikeuksista sekä oppilashuoltoryhmän palaverin seuraamista.

8.00-9.45 Pidettävät oppitunnit

Pidimme harjoitteluparini kanssa tänään kaksi oppituntia. Ensimmäinen niistä oli 3.luokan pienryhmälle ja toinen 1.luokan pienryhmälle. Laaja-alaisen erityisopettajan yksi työmuodoista onkin opettaa pienryhmää samalla, kun luokanopettaja opettaa isompaa ryhmää. Kolmasluokkalaisten kanssa harjoittelimme aluksi oikeinkirjoittamista sanelun muodossa. Sanelussamme virkkeet olivat kolmisanaisia, kuten virke ”Mitä sinulle kuuluu?”. Sanelimme virkkeen aina sana kerrallaan ja ohjasimme oppilaita oikeinkirjoitukseen melko vahvasti. (Millainen kirjain täytyy muistaa virkkeen ensimmäisessä sanassa? Minkä lopetusmerkin valitset loppuun?) Ennen jokaista sanaa muistutimme myös sanavälistä. Tarkistimme virkkeen aina saman tien. Sanelu sujui kivasti ja sen jälkeen vuorossa oli tarinan kirjoittamista kuvista. Aiheena oli ”Minun päiväni”, sillä arvelimme, että näin tuttu ja arkinen aihe helpottaa tekstin syntymistä. Ohjaava opettaja oli ottanut esille kuvia, joiden avulla oppilaat kertoivat omista rutiineistaan. Meidän opetusharjoittelijoiden rooli oli ohjata oikeinkirjoitukseen ja esittää tarinaa eteen päin vieviä kysymyksiä.

Ekaluokkalaisten kanssa harjoittelimme tavuja, joissa esiintyy m-äänne. Yksi oppilas tuli kerrallaan tekemään lukutehtävää ja muut tekivät sillä välin kirjoitustehtäviä ohjaavan opettajan kanssa. Luimme tavuja oppilaiden kanssa aapisesta niin, että vahvuusvariksen tunnekorteista valittiin aina yksi tunne ja tavuja lukiessa yritettiin eläytymään kyseiseen tunteeseen. Esimerkiksi ”Nyt luetaan vihreät tavut surullisesti.” Olen harjoittelun aikana huomannut, että pienikin vaihtelu tavujen lukemiseen tuo mielekkyyttä. Olemme aapisen lukemisen lisäksi esimerkiksi tehneet tavujumppaa (ope lukee tavun, oppilas etsii sen ruudulta ja suorittaa liikkeen, jonka kuva tavun vieressä on), pelanneet erilaisia tavupelejä kuten bingoa ja muodostaneet lukemistamme tavuista pieniä sanoja.

10-11 Aamukävely ja ruokatauko

Etäopintojen aikana hyötyliikunta jää kohdallani usein tosi vähäiseksi, kun aamuisin ja iltapäivisin ei tarvitse kävellä juna-asemalle ja sieltä kotiin. Tämän vuoksi teen lähes päivittäin pienen kävelylenkin. Tänään halusin nukkua hieman pidempään, joten lähdin kävelylle vasta oppituntien jälkeen. Usein kävelyllä kuuntelen päivän uutisia -niin tein tänäänkin.

11.30-12.30 Oppilashuoltoryhmän (=OHR) palaveri

Oppilashuoltoryhmän palavereihin osallistuminen ei ole pakollinen osa harjoittelua, mutta me saamme korvata sillä seurattavan oppitunnin yläkouluosuudesta niin halutessamme. Kuuntelin kokouksen mielelläni, sillä se laajensi kuvaani erityisopettajan roolista oppilashuoltoryhmän jäsenenä etenkin, kun minulla ei ole aiempaa kokemusta OHR-työskentelystä. Oppilashuoltoryhmän palaveri on salassa pidettävä, joten siitä minulla ei ole paljon kirjoitettavaa. Alla kuitenkin pari lainausta siitä, mitä oppilashuolto on ja mistä oppilashuoltoryhmät koostuvat. Lisää oppilashuollosta voit lukea esimerkiksi täältä.

”Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä.” (Pops 2014)

”Kaikki oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää.” (Pops 2014)

12.30-14.45 Muiden kurssien tehtävien tekoa ja päiväunet

14.45-16 Seminaari tekijänoikeuksista

Seminaarissa puhujana oli Kirsi Salmela Kopiostosta ja hän kertoi meille tekijänoikeuksista kolmesta näkökulmasta: Mitä niistä tulee tietää materiaalien käyttäjänä, materiaalien tekijänä sekä tekijänoikeuksien opettajana. Olin odottanut tätä seminaaria innolla, sillä koen, ettei aiemmilla kursseilla aiheesta ole puhuttu riittävästi ja aihe on ajankohtainen etenkin nyt, kun harjoittelun myötä olen etsinyt opetusmateriaalia netistä ja toisaalta luonut omaa opetusmateriaalia. Uutta asiaa tuli paljon ja minun täytyykin palata aiheen äärelle vielä myöhemmin uudelleen.

16-16.30 Seuraavan päivän oppituntien suunnitteleminen ja materiaalin valmistaminen

Tänään tuntien suunnitteluun kului tavallista vähemmän aikaa, sillä huomenna meillä on kaksi pidettävää oppituntia, joista toisen olemme suunnitelleet jo aikaisemmin. Ohjaava opettajamme lähettää meille toiveet siitä, millaisen tunnin toteutamme. Joskus saamme aika vapaasti valita tunnin kulun annetun aiheen/ opeteltavan asian ympärille ja joskus taas ohjaava opettajamme antaa meille tarkemmat ohjeet siihen, millaisen tunnin hän toivoo meidän harjoittelijoiden pitävän. Huomenna pidämme yksilöopetusta, jonka aiheena on m-äänne ja jo opittujen äänteiden kertaaminen. Tämän tunnin saimme suunnitella aika vapaasti ja siihen otamme aapisen lukemista, tavupelin sekä värityskuvia, joissa alueet on jaettu tavuille ja jokaiselle tavulle on annettu oma värinsä. Värityskuvatehtävistä oppilaat ovat pitäneet todella paljon ja olemmekin alkaneet tekemään niitä tuntien lopussa palkintoina. Toinen pidettävä tunti on S2-tunti, eli oppilaiden äidinkieli ei ole suomi. Viimeksi kyseisellä tunnilla harjoittelimme kehonosia ja tuleva tunti on tälle jatkumoa ja sen vuoksi jo suunniteltuna. Yhdistämme kehonosien nimiä kuvaan ja teemme kirjoitustehtäviä. Lopuksi laulamme/tanssimme lauluja, joissa mainitaan useampia kehonosia.

Lähetämme aina suunnitelmamme ohjaavalle opettajalle edellisenä iltana, jotta hän ehtii tulostamaan tarvittavat materiaalit ja voimme tehdä viilauksia tuntisuunnitelmiin. Laaja-alaisena erityisopettajana on kuitenkin oltava valmiina nopeisiin muutoksiin. Muutoksien syitä on monia. Yhtenä mainittakoon se, että välillä luokanopettajalla on toiveita siitä, mitä tehtäviä oppilaan tulisi erityisopettajan luona tehdä aiemmin puhutusta poiketen ja tällöin emme välttämättä ehdi tehdä kaikkia etukäteen suunnittelemiamme tehtäviä. Mielestäni on myös tärkeää muokata tehtäviä ja opetustuokioita oppilaan sen hetkisen jaksamisen mukaan.

16.30->

Kouluhommien jälkeen laitan tietokoneen hetkeksi kokonaan sivuun ja pyrin keskittymään muihin elämän osa-alueisiin, kuten liikuntaan ja ihmissuhteisiin. Tänään kävin kuntosalini ryhmäliikunnassa ja pötköttelin sohvalla glögistä nauttien. Usein muiden juttujen jälkeen palaan kuitenkin vielä illalla opintoasioiden sekä kalenterin ääreen tarkastelemaan seuraavaa päivää tai viikkoa kokonaisuudessaan. Kuten tästä postauksesta voi huomata, on harjoittelu kuin palapeli ja kalenteri onkin ollut minulle hyvin tärkeä apuväline tietokoneen To do-sovelluksen lisäksi, jotta pystyn hahmottamaan ajankäyttöäni ja sitä, millä Teams-kanavalla minun tulee milloinkin olla. Nyt taas kone kiinni ja ajatukset latautumiseen huomista varten!

-Anni

Anni U

Olen 22-vuotias Tuusulan Kellokoskelta lähtöisin oleva erityispedagogiikan opiskelija. Opiskelen tällä hetkellä toista vuotta Helsingin yliopistossa tavoitteenani päätyä laaja-alaiseksi erityisopettajaksi. Opintojen ohella teen sijaisuuksia kouluille sekä kokkailen ja harrastan liikuntaa. Blogipostauksissani kerron esimerkiksi opinnoistani, omasta hakuajastani sekä annan vinkkejä opiskeluun!

Toivottavasti postaukseni inspiroivat ja antavat kuvaa siitä, millaista erityispedagogiikan opiskelu voi olla! Instagramista minut löytää nimellä @annierkka.