Oikeustiede  •  09.05.2020

Muista kertaaminen!

Kertaaminen on avain onneen (lue: sisäänpääsyyn)!

Oikiksen pääsykoeurakan ollessa kohta puolessa välissä on hyvä muistuttaa kertaamisen tärkeydestä. Sen lisäksi, että kertaamiselle on tärkeää jättää viimeiselle viikolle oma aikansa, ei päivittäisen kertaamisen merkitystä voi korostaa liikaa. Kertaamisesta kannattaakin tehdä heti alkuun tapa ja merkitä se myös omaan lukusuunnitelmaan. Mikäli ensimmäisten viikkojen aikana ei ole vielä alkuinnostukseltaan malttanut ottaa omaa aikaansa kertaamiselle, on viimeistään nyt oikea hetki korjata tilanne ja ottaa kertaaminen osaksi jokapäiväistä lukurutiinia.

Miksi kertaaminen sitten on niin tärkeää? Monesti tekstiä lukiessa saattaa helposti ajatella, että kyllähän minä tämän muistan. Muistijälki kuitenkin heikentyy hyvin nopeasti, jos asioita ei kertaa ja palauttele mieleen tietyin väliajoin. Kertaaminen vahvistaa muistijälkeä, jolloin se myös heikentyy hitaammin, ja opittu alkaa vähitellen pysymään muistissa. Asioiden säännöllinen kertaaminen auttaa saamaan ne pitkäkestoiseen muistiin, jolloin juuri ennen valintakoetta tapahtuva kertaaminen ei tunnu enää niin raskaalta ja työläältä tai mikään aihe liian kaukaiselta. Kerratessasi joka päivä koko lukuprosessin ajan asiat palautuvat nopeammin mieleen ja jäävät paremmin muistiin.

Kertaamisessa on tärkeää muistaa myös haastaa itseään. Sen sijaan, että vain lukee ja silmäilee tekstiä läpi, kannattaa pysähtyä pohtimaan, mitä on lukenut ja mitä lukemastaan on jäänyt mieleen. Tulevan pääsykokeen kannalta on tärkeää, että opiskelemansa asiat saa myös kaivettua pääkopasta ulos tosipaikan tullen ja raapustettua ripeään tahtiin koepaperille. Tämän vuoksi itseään ei saa päästää lukiessa liian helpolla, vaan tulee myös jatkuvasti testata muistamaansa ja sitä, mitä osaisi kyseisestä asiasta itse selittää. Olennaista onkin harjoitella opiskeltujen asioiden tuottamista muistista sekä kirjallisesti että selittämällä niitä itselle tai toiselle ääneen tai ihan vain omassa mielessään.

Pääsykoekirjat tulee ottaa haltuun lyhyessä ajassa ja niissä jokaisessa on paljon opeteltavaa. Kertaaminen liittyy tiiviisti myös siihen, miten pitää muistissa kaikkien kirjojen asiasisällöt samaan aikaan. Lähtökohtaisesti kannattaa opiskella kirjoja tasapuolisesti, mutta välillä voi kokea tarvitsevansa enemmän aikaa yhden kirjan ymmärtämiseen. Tällöin voi muiden kirjojen asiat pitää muistissa käyttämällä seuraavassa mainitsemiamme kertaamistekniikoita, jolloin mikään kirja ei jää missään vaiheessa unohduksiin.

Nyt kun olet vakuuttunut siitä, että päivittäinen kertaaminen kannattaa, saatat vielä miettiä, miten kerrata. Tämä voi tapahtua monien eri tapojen avulla, ja eri tekniikoiden hyödyntämisellä voikin perinteisesti tylsäksi mielletystä hommasta tehdä mielenkiintoisempaa ja monipuolisempaa. Yksi tapa on esimerkiksi käyttää flashcardseja eli muistikortteja, joita varten löytyy monia erilaisia sovelluksia. Tehdessäsi muistikortit itse, opit siinä samalla jo niitä tekemällä, joten saat samoista muistikorteista moninkertaisen hyödyn. Lisäksi kertaamiseen voi yhdistää tehtävien tekemisen, jolloin tulee haastettua itseään. Lukemisen lomassa kannattaa kiinnittää huomiota hyviin kysymyksen paikkoihin, ja vaikka kirjoittaakin tällaisia itselleen ylös, jolloin niihin palaamalla voi testata oppimaansa. Eräs tapa tähän on muistella sisällysluettelon, otsikoiden ja omien väliotsikoiden avulla asioita lukemistaan alueista. Kerrata voi myös vain silmäilemällä ja selailemalla kirjoja nopeaan tahtiin. Tällöin kirjoihin tehdyt merkinnät, alleviivaukset ja erilaiset värikoodit nopeuttavat ja helpottavat hommaa, ja kertaus- ja lukunopeus voi olla huimaa.

Entä milloin sitten kannattaa kerrata? Kertaamisen voi sisällyttää omaan aikatauluun esimerkiksi aloittamalla lukupäivän kertaamalla edeltävän päivän asiat ja lopettamalla lukupäivän kertaamalla kyseisen päivän asiat. Jos haluat kerrata pitkin päivää, voit tehdä sitä esimerkiksi jokaisen kappaleen jälkeen taikka ennen taukoa tai tauon jälkeen. Lisäksi luennoilla käsitellyt asiat voi kerrata heti niiden jälkeen.

Kertaamis- ja lukuintoa!

Anniina ja Iida

Olemme Turun oikeustieteen valmennuskurssin tutorit Anniina ja Iida. Opiskelemme molemmat viidettä vuotta Turun yliopistossa oikeustiedettä. Anniina toimii neljättä ja Iida viidettä kertaa Valmennuskeskuksella tutorina, joten kokemusta pääsykoekuplassa elämisestä on jo useammalta vuodelta.