Kauppatiede  •  14.03.2022

Miten valmistauduin kauppatieteen pääsykokeeseen?

Monia varmasti mietityttää, miten kannattaa ja olisi parasta lukea pääsykokeeseen:

  • Missä opiskella?
  • Miten jaotella eri aineiden opiskelu?
  • Kuinka paljon täytyy opiskella, jotta kokeessa pärjää?
  • Mikä on paras tapa oppia?

Miten?

Ei ole mitään yhtä oikeaa ja parasta tapaa opiskella, joillekin toimivat tietyt tavat ja toisille taas toiset. Itse en ole koskaan huomannut mitään tiettyä tapaa millä oppisin/muistaisin asiat parhaiten (esim. lukemalla, kuuntelemalla, luennoilla tai tekemällä muistiinpanoja). On kuitenkin yksi tapa, josta varmasti saan paljon irti, ja se on tehtävien tekeminen. Valmennuskurssilla on todella paljon hyviä kokeeseen valmistelevia tehtäviä niin fyysisissä materiaaleissa, kuin myös verkkotehtävinä. Verkossa valikoima on hyvin laaja.

Sen olen huomannut, että tehtäviä tekemällä, kun pääsen käyttämään teoriassa kerrottuja asioita, opin ne yllättävän hyvin. Sanoisin että kaikkien kurssin kokonaisuuksien (talous, historia ja matikka) oppimisen kannalta on tärkeää tehdä tehtäviä, mutta ehkä kaikkein merkityksellisintä se on matikan kohdalla. Matikan opiskelussa ylivoimaisesti merkittävin vaikutus oppimiseen on tehtävien tekeminen ja sitä kautta tarvittavan strategian hahmottaminen joka tehtävän kohdalla.

Missä?

Itse en tykkää opiskella kotona, vaan haluan ikään kuin mennä ”työpaikalle” tekemään töitä ja kotona rentoutua ja ajatella jotakin ihan muuta. Tällöin vaihtoehtoina ovat esimerkiksi kirjastot tai vapaasti käytettävissä olevat yliopistojen tilat. Itselläni kävi hyvä tuuri, kun sain opiskella isäni toimistolla rauhassa. Suurimman osan ajasta hän ei itsekään ollut paikalla. Työskentelen itse parhaiten täydessä hiljaisuudessa, ilman kenenkään kuiskintaa ja ilman musiikkia. Joillekin musiikki saattaa kuitenkin auttaa keskittymään.

Opiskeltavien aineiden jaottelu

Jaottelin opiskeltavien kurssien lukemisen sillä tavalla, että opiskelin yleensä yhtä kurssia (esim. taloustieto) muutaman päivän kerrallaan, jonka jälkeen vaihdoin toiseen. Jaotteluun vaikutti myös se, kun pääsin jonkin kappalekokonaisuuden/aiheen loppuun. En usko että jokaisen kolmen kurssin opiskelu sekaisin joka päivänä olisi kannattavaa, koska tällöin millään näistä ei pääse kovin pitkälle tai syvälle ennen kuin vaihdat toiseen. En myöskään suosittele kurssien opiskelua kokonaan läpi yksitellen (esim. ensin taloustieto, sitten historia jne.), koska tällöin kokeessa ei välttämättä enää muistakaan ensimmäisen kurssin asioita kunnolla.

Jos valmennuskurssiisi kuuluu opettajavetoisia luentoja, voi niitäkin käyttää kurssien opiskelun jaottelussa. Tein itse juuri tällä tavalla, jos maanantaina oli matikan luento, opiskelin itsekin maanantain ja muutaman seuraavan päivän matikkaa. Jos luentojen tahti on tiheä, eli vaikka 3-4 luentoa viikossa, opiskelin tiettyä kurssia aina seuraavaan luentoon asti, jolloin vaihdoin luennolla käsiteltävään kurssiin.

Kuinka paljon?

Kaikkia mietityttää aina, että mikä on tarpeeksi opiskelua. Kuinka monta tuntia on opiskeltava? Karkeasti arvioiden itse luin 2,5 kuukauden aikana 300 tuntia. Se voi olla joidenkin mielestä vähän, ja toisten mielestä paljon. Tuolla määrällä itse opin asiat aika hyvin. Kokeessa haastavinta eivät minulle olleet itse tehtävät, vaan kolmen tunnin aikaraja. Jätin moneen kysymykseen vastaamatta, koska en kerennyt esim. lukea tehtävän aineistoa. Mitään tiettyä tuntimäärää ei riittävälle lukemiselle kuitenkaan voi määrätä, tärkeämpää on se, että pyrit oikeasti sisäistämään opiskelemiasi asioita.

-Lauri

Lauri S.

Lauri S

Olen 20-vuotias ensimmäisen vuoden kauppatieteiden opiskelija Helsingistä. Opiskelen LUT Yliopistossa Lappeenrannassa. Pääainetta en ole vielä valinnut, mutta tulen valitsemaan todennäköisesti strategisen rahoituksen tai kansainvälisen markkinoinnin.

Kävin Valmennuskeskuksen valmennuskurssin kahtena vuonna (2020 ja 2021) valmistautuessani pääsykokeeseen.