Logopedia  •  29.11.2018

Mitä on logopedia?

Logopedia tieteenalana

Ainetta opiskelleena usein kuulee kysymyksen, että mitä se logopedia oikein on? Logopedia on monitieteinen tieteenala, joka tutkii kaikkea ihmisen vuorovaikutukseen, kommunikaatioon, puheeseen, ääneen ja kieleen liittyvää. Logopedinen tutkimus on hyvin poikkitieteellistä ja sisältää paljon yhteistyötä sekä osaamista esimerkiksi psykologian ja lääketieteen parista. Tutkimus keskittyy usein esimerkiksi kielellisen järjestelmän toimintaan, eri häiriöiden taustatekijöihin, niiden arviointiin, ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen. Kielellisen järjestelmän lisäksi tutkimusta tehdään esimerkiksi puheen ja äänentuotosta, aikuisiällä tapahtuvasta kielikyvyn vaurioitumisesta eli afasiasta, nielemisvaikeuksista ja eri sairauksien vaikutuksista kommunikointikykyihin. Logopedian tutkimuksesta saatua tietoa sovelletaan käytännön puheterapiassa.

Logopedian opiskelu

Logopediaa voi opiskella neljässä yliopistossa: Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa sekä Åbo Akademissa. Opinnot koostuvat kandi- ja maisterivaiheista, joiden jälkeen on pätevä hakemaan laillistetun puheterapeutin pätevyyttä Valvirasta. Puheterapeuttien työllisyystilanne on erittäin hyvä ja puheterapeuteista on Oulun seutua lukuun ottamatta maanlaajuinen pula. Puheterapeutit ovat useimmiten töissä kunnallisissa terveyskeskuksissa, erikoissairaanhoidon yksiköissä kuten lastenneurologian tai foniatrian yksiköissä ja kouluissa. Myös yksityinen sektori on nykypäivänä merkittävä työllistäjä. Suurin osa puheterapeuttien kliinisestä työstä tehdään lasten parissa, mutta väestön ikääntyessä työtä tehdään tulevaisuudessa yhä enemmän vanhuksien kanssa. Ikääntyneiden kanssa työskennellään usein sairaaloiden neurologisilla akuutti- ja kuntoutusosastolla. Terveyskeskuspuolella aikuisasiakkaita hoidetaan resurssien puitteissa.

Logopedian pääsykoe

Valmennuskeskus järjestää ensimmäistä kertaa logopedian valmennuskurssin keväällä 2019. Opiskelupaikat olivat ennätyssuosittuja sekä sisäänpääsy aiempaa vaikeampaa. Pääsykoe uudistui täysin vuoden 2018 yhteishaussa ja se painottuu tilastojen ja kuvaahien tulkintaan, loogiseen päättelyyn sekä tekstiaineiston hallintaan.

Valmennuskeskuksella on vankkaa osaamista puheterapian saralta, sillä tytäryhtiö CogniMed tuottaa puheterapiapalveluita useilla paikkakunnilla. Jos olet kiinnostunut käydä tutustumassa Puheterapian tietopankkiin. Tervetuloa meille valmistautumaan kevään pääsykokeisiin!

Petri

Petri on työskennellyt vuodesta 2012 puheterapeuttina lasten, nuorten ja aikuisten parissa niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa yliopisto- ja keskussairaaloissa. Hän perusti CogniMedin alun perin ammatinharjoittamista varten, mutta nyt yrityksestä on kasvamassa merkittävä toimija puheterapia-alalla. Petrin tavoitteena on luoda alan paras työyhteisö ja puheterapian erityisosaaja.