Kasvatustiede ja opettajankoulutus  •  15.10.2017

Miksi kiinnostua erityispedagogiikasta?

Viimeistään siinä vaiheessa, kun kutsu soveltuvuuskokeeseen kilahtaa sähköpostiin, kannattaa miettiä perustelut sille, miksi kasvatustiede, erkkapeda tai opettajan työ kiinnostaa. Hyviä perusteluita riittää näin monipuolisella alalla, mutta omalla kohdallani tärkeimmät syyt alalle hakeutumiseen olivat nämä:

1. Mahdollisuus päästä tekemään tärkeää työtä, joka vaikuttaa tulevaisuuteen

Erityisopetus on tärkeää esimerkiksi tasa-arvon kannalta. Itseäni motivoi se, että voin päästä auttamaan oman polun löytymistä esimerkiksi sellaisille oppilaille, joille koulu on vaikeaa tai jotka eivät viihdy koulussa. Erityisopetuksen avulla lisätään erilaisten oppijoiden mahdollisuuksia löytää omat vahvuutensa ja pärjätä koulussa. Erityispedagogiikka linkittyy myös syrjäytymisen ehkäisemiseen, sillä mahdollisuus oppimiseen vaikeuksista huolimatta ehkäisee syrjään jäämistä työelämässä ja yhteiskunnassa.


Oppiminen voi olla haastavaa

2. Opiskelun ja työn monipuolisuus

Erityispedagogiikan tutkimus liittyy tiiviisti lähitieteenalojen, kuten psykologian, kasvatustieteen ja yhteiskuntatieteiden tutkimuksiin. Toisaalta erityispedagogiikassa keskitytään paljon sen kohderyhmien tutkimukseen sekä erityisopettajan työn tutkimiseen. Erkkapeda sopii siis ihmiselle, joka on kiinnostunut vähän kaikesta. Sekä opiskelu että työ vaativat perehtymistä erilaisiin oppimisen vaikeuksiin ja käyttäytymisen tai sopeutumisen pulmiin. Erityisopettajan työ on myös tavallaan jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä. Työ vaatii erilaisiin ja uusiin opetusmenetelmiin tutustumista sekä sopeutumista erilaisiin rooleihin. Joskus erityisopettaja tekee työtään luokassa luokanopettajan työparina, joskus toimii konsulttina aineenopettajille ja joskus opettaa pienryhmää. Erityisopen työssä pääsee siis tekemään paljon yhteistyötä sekä lasten että aikuisten kanssa. Kaiken kaikkiaan siis houkuttava työnkuva mielestäni!

3. Hyvä asema työmarkkinoilla

Tällä hetkellä erityisopettajille on kysyntää monessa kunnassa. Mahdollisesti tähän vaikuttaa se, että monissa kouluissa ollaan kiinnostuneita muodostamaan erityisopettaja-luokanopettaja-työpareja, jotta tukea tarvitsevia oppilaita voidaan tukea omassa ryhmässä. Erityisopettajan koulutuksella saa pätevyyden sekä peruskouluun että toiselle asteelle, eli työpaikkoja voi etsiä alakouluista, yläkouluista, lukioista ja ammattikouluista. Kaikki erkkaa opiskelevat eivät kuitenkaan halua opettajiksi, vaan esimerkiksi tutkijoiksi tai suunnittelutehtäviin. Mahdollisuuksia on siis monia. Sivuaineesta riippuen mahdollisuudet kasvavat entisestään. Jos sivuaineena suorittaa luokanopettajan monialaiset opinnot, valmistuu triplapätevyydellä, eli on pätevä erityisopettaja, luokanopettaja ja erityisluokanopettaja. Sivuaineen voi suorittaa myös jostakin opetettavasta aineesta ja valmistua samalla aineenopettajaksi.

4. Omat kiinnostuksen kohteet ja luonteen ominaisuudet

Nämäkin painavat opiskelualan valinnassa. Itse olen aina halunnut opiskella jotain ihmisiin liittyvää alaa. Olen sosiaalinen ja siksi ehdottomasti halunnut ihmisläheiseen työhön. Koen myös olevani empaattinen ja kärsivällinen, mistä on varmasti hyötyä opettajan työssä. Mielestäni koulu olisi mukava työympäristö, sillä oppiminen itsessään on kiinnostava ilmiö, ja lisäksi monet oppiaineiden sisällöt ovat minusta mielenkiintoisia. Itse olen koululaisena suhtautunut positiivisesti koulunkäyntiin, ja nyt opettajankoulutuksessa olen oppinut tykkäämään niistäkin kouluaineista, joista en kouluaikoina vielä tykännyt. Positiivinen asenne on myös juttu, jota pidän hyödyllisenä alavalintani kannalta. Toivottavasti onnistun tulevassa työssäni jopa tartuttamaan uuden oppimisen iloa oppilaille!


Tarkan harkinnan ja kovan työn jälkeen huikeinta on tunne siitä, että on valinnut oikean alan!

Anna