Oikeustiede  •  01.02.2020

Miksi kannattaa mennä oikiksen valmennuskurssille?

Onko edessäsi oikiksen pääsykoekevät ja mietit, kannattaako urakasta yrittää selvitä yksin vai valita valmennuskurssi itsenäisen opiskelun tueksi? Saatat pohtia, viekö valmennuskurssi liikaa tärkeää aikaa lukemiselta, kun lukuaika on lyhentynyt viime vuosina entisestään.

Kokosimme yhteen valmennuskurssin hyötyjä vakuuttaaksemme sinut tulemaan kurssille kanssamme.

Valmistautuminen ennen pääsykoekirjoja 

Oikeustieteellinen teksti eroaa paljolti siitä, mihin on aiemmissa opinnoissa tottunut. Oikeudellinen ajattelu voi olla vaikeaa ottaa haltuun, jos on ensimmäistä kertaa tekemisissä oikeudellisen termistön kanssa vasta kirjojen ilmestyttyä. Pääsykoekirjat sisältävät paljon uusia juridisia termejä, joiden merkitys voi olla juridisesti eri kuin tavanomaisessa kielenkäytössä. Valmennuskeskuksen valmennuskursseilla paneudutaan oikeudelliseen ajatteluun ja oikeusjärjestelmämme perusteisiin jo ennen pääsykoekirjojen julkaisua.

Pääsykokeessa tehtäviin vastaaminen vaatii omanlaistaan oikeustieteelle ominaista vastaustekniikkaa, johon kurssilla annetaan neuvoja ja jota pääsee harjoittelemaan jo hyvissä ajoin. Viime vuosina pääsykokeissa on lisätty aineistotehtävien määrää, jonka vuoksi opetellaan myös entistä monipuolisemmin niihin vastaamista. Lisäksi laajimmilla kursseilla otetaan haltuun jokaiselle sopivin opiskelutekniikka, sillä oppimisen optimoimiseksi on tärkeää tiedostaa, millainen oppimistyyli toimii itselle parhaiten. Paljon pystyy siis tekemään jo ennen kirjojen ilmestymistä!

Monipuolinen kurssimateriaali

Oman osaamisensa testaaminen on äärimmäisen tärkeää luku-urakan aikana. Kurssilta saa paljon laadukasta materiaalia opiskelun tueksi, mikä tehostaa oppimista. Kokeiden ja lukuisten erilaisten tehtävien myötä oppii huomaamaan, millaisia tehtäviä kirjoista voi tulla ja miten tarkasti asiat pitää osata. Harjoitusten myötä tottuu kirjoittamaan oikeudellisia vastauksia ja hahmottamaan kirjojen relevanteimmat asiat. Yksin kirjoja opiskellessa itsensä haastaminen saattaa jäädä vähäiseksi, ja on helppo tuudittautua ajatukseen, että kyllähän tämän jo osaa, kun on asiasta niin useasti lukenut. Tehtäviä tekemällä kuitenkin huomaa, mitä tietystä kokonaisuudesta on jo jäänyt mieleen ja minkä opettelu vaatii vielä lisää panostusta.

Valmennuskeskuksen kursseihin sisältyy useita harjoituspääsykokeita, joissa oppii paineensietokykyä ja tarkkailemaan omaa ajankäyttöä. Harjoituskokeet ovat oiva keino päästä yli koetilanteeseen liittyvästä jännityksestä. Tarkastettujen harjoituskoevastausten avulla pystyy seuraamaan omaa kehitystä ja tarkkailemaan, kuinka lähellä on aikaisempien vuosien sisäänpääsyrajoja. Lopulta varsinaisessa pääsykokeessa tehtävät saattavat tuntua jopa helpoilta, kun on tehnyt vastaavanlaisia koko kurssin ajan. Toisella allekirjoittaneista kävi aikanaan omaa pääsykoettaan tehdessä niin hyvin, että eteen tuli tismalleen samanlainen tehtävä, kuin mihin kurssin harjoituskokeessa oli vastannut. Valmennuskeskuksen kursseilla harjoitustehtävät ja materiaalit eivät takuulla lopu kesken!

Laadukas opetus 

Valmennuskeskus on tunnettu opetuksen korkeasta laadusta. Kokeneet ja asiantuntevat luennoitsijat tietävät, miten kirjojen vaikeimmatkin asiat saa avattua ja selitettyä ymmärrettävästi ja mielenkiintoisesti. Käytännön esimerkkien kautta asioiden muistaminen on helpompaa. Yksityiskohdat voi oppia kunnolla vasta, kun on ymmärtänyt kokonaisuuden, ja sen hahmottaminen on avain myös kokeeseen tulevien soveltavien tehtävien ratkaisemiseen. Mikään asia ei varmasti jää epäselväksi, kun luennoitsijoille voi aina esittää tarkentavia kysymyksiä.

Luennot rytmittävät ja monipuolistavat omaa oppimista. Kun on päntännyt yksin pitkän päivän, on mukavaa vaihtelua, kun voi illalla keskittyä vain luennoilla kuuntelemiseen. Luentoihin voi aina myös palata jälkikäteen opetusvideoiden avulla ja laittaa ne esimerkiksi puhelimesta pyörimään lenkin ajaksi.

Tuutoreiden tuki

Tuutorit ovat tukenasi koko hakuprosessin ajan. Parhaillaan oikeustieteellisessä opiskelevat tuutorit osaavat neuvoa, miten opiskelupaikka saavutetaan, ja heiltä saa arvokkaita käytännön vinkkejä luku-urakkaan liittyen. Tuutorin kanssa voi keskustella niin pääsykoekirjojen aiheista kuin muistakin mielen päällä olevista asioista. Epätoivon hetkillä tuutorit tsemppaavat ja uskovat sinuun silloinkin, kun itseltäsi meinaa usko loppua. Kun tuutorille pääsee kertomaan myös huonoista fiiliksistä, on sen jälkeen helpompi keskittyä pääsykokeisiin lukemiseen. Tuutoreihin voi olla yhteydessä koska tahansa ja mihin asiaan liittyen vain.

Kurssikaverit

Pääsykokeeseen lukeminen saattaa tuntua yksinäiseltä puurtamiselta, jos omat kaverit eivät ole samassa elämäntilanteessa. Muilta kurssilaisilta saatu vertaistuki on kallisarvoista, sillä kurssikaverit kamppailevat samojen asioiden ja tuntemusten kanssa ja tietävät siten, kuinka haastavaa opiskelu voi välillä olla. Kurssilta voi saada elinikäisiä ystäviä, joiden kanssa on mukava aloittaa yhdessä opiskelu tiedekunnassa.

Vaikka valmennuskurssi auttaakin unelmasi saavuttamisessa, on hyvä pitää mielessä, että kovin työ on tehtävä itse. Siitä ei kuitenkaan tarvitse selvitä yksin!

Anniina ja Iida

Olemme Turun oikeustieteen valmennuskurssin tutorit Anniina ja Iida. Opiskelemme molemmat viidettä vuotta Turun yliopistossa oikeustiedettä. Anniina toimii neljättä ja Iida viidettä kertaa Valmennuskeskuksella tutorina, joten kokemusta pääsykoekuplassa elämisestä on jo useammalta vuodelta.