Oikeustiede  •  15.02.2020

Mikä ihmeen Supertakuu?

Meillä on jo useampi vuosi takana Valmennuskeskuksen kurssien valmentajina ja ajattelimme, että olisi hyvä aika avata kokemuksiamme Turun Supertakuu-kurssista näin tuutorin näkökulmasta. Lisäksi Iida kävi saman kurssin omana pääsykoekeväänään ja sai opiskelupaikan heti ensi yrittämällä, joten häneltä löytyy kokemusta niin tuutorin kuin kurssilaisenkin roolista.

Supertakuu-kurssi on markkinoiden laajin oikeustieteen valmennuskurssi, jossa valmentaminen perustuu tuutorin ja kurssilaisen henkilökohtaisiin tapaamisiin. Kurssilla korostuu yksilöllinen opetus ja jokaisen erilaiset tarpeet otetaan huomioon. Tapaamme kunkin kurssilaisen kanssa useamman kerran ennen pääsykoekirjojen ilmestymistä, joten pääsemme tutustumaan toisiimme hyvissä ajoin. Tässä vaiheessa on hyvä kartoittaa, mistä lähtökohdista kukin lähtee valmistautumaan pääsykoeurakkaan.

Suunnittelemme yhdessä kurssilaisen kanssa kunkin omaan elämäntilanteeseen ja aikatauluihin sopivan lukusuunnitelman sekä keskustelemme, mitkä ovat realistiset tavoitteet ajankäytön suhteen. Kurssin edetessä seuraamme lukusuunnitelman toteutumista, ja tarvittaessa muokkaamme sitä. Supertakuu-kurssiin kuuluu johdanto- ja vastaustekniikkakurssin lisäksi opiskelutekniikkakurssi, jolla käydään kattavasti läpi erilaisia opiskelutapoja ja -tyylejä. Tämän lisäksi pohdimme jokaisen kanssa henkilökohtaisesti, millainen opiskelutekniikka palvelee kunkin oppimista parhaiten. Pääsykoekirjojen ilmestyttyä järjestettävät pienryhmäpäivät ovat puolestaan erilainen ja hauska tapa opiskella yhdessä muiden kurssilaisten kanssa.

Pääsykoekirjojen julkaisun jälkeen paneudumme luonnollisestikin myös yksityistunneillamme kirjojen aiheisiin. Kirjojen asioita opiskellaan monipuolisten tehtävien avulla, tavalla joka sopii kullekin kurssilaiselle parhaiten. Tunnit ovat oiva tapa päästä testaamaan oppimaansa ja haastamaan itseään, ja tarkoituksena on saada huomio kiinnittymään sellaisiin asioihin, joista saisi hyviä kysymyksiä myös pääsykokeeseen. Lisäksi yksityistunneilla on matala kynnys kysyä kirjoista mitä tahansa ja käydä juuri kunkin vaikeaksi kokemia asioita tarkemmin läpi. Kurssilaisen omat tarpeet määrittävät yksityistuntien kulun, koska jokainen saa käyttää tapaamiset itselleen parhaaksi kokemallaan tavalla.

Tuutoreiden kanssa voi aina, niin yksityistunneilla kuin koska tahansa muulloinkin, keskustella mieltä painavista asioista tai stressin aiheuttamista tuntemuksista. Tuutorit motivoivat antamaan kaikkensa, mutta huolehtivat myös siitä, ettei kukaan pala loppuun ja voimia riittää myös urakan loppuun asti. Koska tuutorit seuraavat kunkin luku-urakkaa lähietäisyydeltä, he huomaavat heti, jos homma meinaa luisua sivuraiteille, ja osaavat kannustaa yrittämään täysillä pääsykokeeseen asti.

Sen lisäksi, että kurssilaiset ystävystyvät hyvin toistensa kanssa kurssin aikana, myös tuutoreista tulee kurssilaisille läheisiä, sillä kevään mittaan tulee vietettyä niin paljon aikaa yhdessä. Syksyllä opiskelujen alkaessa on mukavaa, kun tuntee tiedekunnasta jo valmiiksi vanhempia opiskelijoita, joiden kanssa viettää aikaa ja joilta voi kysyä neuvoja opiskeluihin liittyen.

Anniina ja Iida

Olemme Turun oikeustieteen valmennuskurssin tutorit Anniina ja Iida. Opiskelemme molemmat viidettä vuotta Turun yliopistossa oikeustiedettä. Anniina toimii neljättä ja Iida viidettä kertaa Valmennuskeskuksella tutorina, joten kokemusta pääsykoekuplassa elämisestä on jo useammalta vuodelta.