02.02.2021

Matematiikka arkkitehdin opinnoissa

Millainen rooli matematiikalla on arkkitehdin opinnoissa? Entä työelämässä? Törmään usein näihin kysymyksiin. Sisäänpääsy edellyttää riittävän tasoista matemaattista osaamista, mutta pääosin matematiikan osuus opiskeluissa ja ammatissa on varsin marginaalinen.

Työelämän matematiikka on arkipäiväistä ja yksinkertaista – nopeita päässälaskuja, rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien sekä erilaisten pintojen kaltevuuksien laskemista. Rakennushankkeet perustuvat yhteistyölle. Arkkitehti ei esimerkiksi ole vastuussa rakennusten lujuuslaskelmista, vaan ne hoitaa rakenneinsinööri. Lujuuksien sijaan arkkitehdin tehtävä on ymmärtää rakennus kokonaisuutena ja vastata tilojen toimivuudesta. Arkkitehti eläytyy rakennuksen tulevan käyttäjän tarpeisiin samalla toteuttamiskelpoisia rakenteita ymmärtäen.

Opintoihin ei kuulu varsinaisia matematiikan kursseja. Fuksivuonna kävin yhden pakollisen rakennusfysiikan kurssin, mutta muuten opetus keskittyy suunnittelutaidon ja taiteellisen ilmaisun vahvistamiseen sekä esimerkiksi historian tuntemiseen. On tietysti yliopistokohtaista, miten matemaattinen osaaminen on opetussuunnitelmassa läsnä.

Miksi matematiikka on silti osa pääsykoekokonaisuutta? Sillä varmistetaan, että hakijalla on riittävät valmiudet loogista päättelykykyä vaativiin tehtäviin. Arkkitehtimatematiikan koe suoritetaan kesäkuussa piirustuskokeiden jälkeen. Kokeen voi myös hyväksilukea, mikäli on napannut ylioppilaskirjoituksissa pitkästä matematiikasta vähintään C:n tai lyhyestä E:n. Tehtävät pohjaavat lukion pitkän matematiikan oppimäärään, mutta ne painottuvat yleensä geometriaan ja avaruudellista hahmotuskykyä vaativiin laskuihin.

Sinä vuonna, kun pääsin opiskelemaan, oli arkkitehtimatematiikan koe vielä kaikille hakijoille pakollinen. Olin käynyt lukiossa kaikki pitkän matematiikan kurssit ja suoriutunut kirjoituksista arvosanalla C, ja tunsin oloni melko varmaksi. Kun aloin välivuoden jälkeen hiljalleen valmistautua kokeeseen, meni laskurutiinin palautumisessa kuitenkin hetki. Yksi vinkkini arkkitehdiksi hakeville ja matematiikan kokeeseen tähtääville onkin se, että laskurutiinia kannattaa pitää yllä vuoden ympäri! Jo kertaalleen opitut asiat palautuvat kyllä nopeasti mieleen, mutta tasaisella treenaamisella välttyy aloittamiseen liittyvältä jännitykseltä ja stressiltä.

Taannoisena pääsykoekeväänä avasin siis matikankirjani niin sanotusti viime hetkellä. Aloitin perusteista – harjoittelin ensin helppoja ylioppilaskoetehtäviä ja siirryin sitten vanhojen arkkitehtimatematiikan tehtävien pariin. Oli tärkeää aloittaa matalasta päästä ja löytää varmuus ennen haastavampien tehtävien ratkomista. Yksinkertaisimmatkin yhtälönratkaisut tuottivat aluksi päänvaivaa, mutta tuttu rutiini löytyi suunnilleen viikon harjoittelun jälkeen. Läpäisin kokeen lopulta leikiten. Jos nyt tekisin kuitenkin jotain toisin, pitäisin matematiikan taitoni vireessä laskemalla vähän pitkin vuotta!

Valmistauduin arkkitehtimatematiikan kokeeseen täysin itsenäisesti. Se toimi, mutta toisaalta kaipasin vertaistukea ja vinkkejä juuri pääsykoetta varten – onhan tilanne erilainen ylioppilaskokeisiin verrattuna. Erityisesti lyhyen matematiikan opiskelleelle pääsykoe saattaa tuntua jännittävältä ja ennakkomateriaali hurjan laajalta. Valmennuskeskuksen arkkitehtimatematiikkakursseilla opetus keskittyy juuri arkkareiden pääsykokeissa vaadittaviin taitoihin. Kurssimateriaaleissa käydään läpi pääsykokeissa tavattavia tehtävätyyppejä, mutta myös pitkän matematiikan perusteita. Matikkaa voi treenata Valmennuskeskuksen kanssa joko kotiin tilattavalla, kattavalla itseopiskelumateriaalilla tai kotikurssilla, johon kuuluu itseopiskelumateriaalin lisäksi lajitelma yksityiskohtaisia opetusvideoita. Pääset tutustumaan kursseihin tästä!

Maisa

Olen 26-vuotias seitsemännen vuoden arkkitehtiopiskelija Aalto-yliopistosta.

Kirjoitan parhaillaan diplomityötäni ja tavoitteenani on valmistua tänä vuonna. Vaikka opintojen päättyminen tuntuu oudolta ja haikealta, odotan innolla ja jännityksellä, mihin tieni seuraavaksi vie!

Blogissa jaan ajatuksia ja kokemuksia kuluneiden opiskeluvuosien varrelta sekä vinkkejä arkkitehtuurin pääsykokeisiin tähtääville. Toimin myös opettajana Valmennuskeskuksen arkkitehtikursseilla.