Lääketiede  •  05.09.2021

Lääketieteelliseen hakijan tietopankki

Oikislaisten bloggaajiemme innoittamana päätin itsekin tehdä tällaisen ”hakijan termipankki” -postauksen lääkikseen hakijoille. Nämä termit kannattaa ymmärtää, jos lääketieteellinen yhtään kiinnostaa.

Ensikertalaiskiintiö

Aika lailla kaikissa yliopistoissa on käytössä ensikertalaiskiintiö, jonka tarkoitus on parantaa ensikertalaisten asemaa kouluun hakemisessa. Hakija on ensikertalainen, jos hän ei ole vielä suorittanut mitään Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eikä myöskään ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa, joka on alkanut vuodesta 2014 eteenpäin.

Lääketieteellisissä 65 % sisäänpääsypaikoista varataan ensikertalaisille, joten merkitys on melko suuri. On myös muistettava, että todistusvalinnalla voi päästä sisään vain ensikertalaisena. Ei kuitenkaan kannata murehtia, jos ensikertalaisuutta ei enää itseltä löydy, sillä loput 35 % menevät kaikkien loppujen hakijoiden kesken paremmuusjärjestyksessä, eli näistä jopa kaikki voivat olla ei-ensikertalaisia. Tiedän pelkästään omalta vuosikurssiltani todella monta, joille lääketieteellinen ei ole ensimmäinen korkeakoulun opiskelupaikka. Moni meneekin ns. välivuosiksi opiskelemaan molekyylibiologiaa, kemiaa tai vaikka fysiikkaa yliopistoon, jolloin lääketieteelliseen tarvittavia aineita tulee opiskeltua jo pakolla ihan korkeakoulutasollakin.

Hakukohteet

Suomessa on viisi lääketieteellistä. Helsingistä löytyy tavallisen lääketieteellisen lisäksi myös hammaslääketieteellinen sekä eläinlääketieteellinen. TurustaOulusta ja Kuopiosta löytyy sekä tavallinen että hammaslääketieteellinen. Omasta lääketieteellisestäni, eli Tampereen lääketieteellisestä, löytyy ainoastaan tavallinen.

Vaikka muutto kauas tutusta ja turvallisesta voi vaikuttaa pelottavalta, ei tämän vuoksi kuitenkaan kannata olla hakematta kaikkiin hakukohteisiin. Paikallisten lisäksi lääketieteellisissä on aina reilusti myös ulkopaikkakuntalaisia, eli löydät varmasti itsellesi kavereita myös uudessa kaupungissa.

Hakujärjestys

Hakija hakee opintopolussa vähintään yhteen, mutta enimmissään kuuteen korkeakoulututkintoon. Lääketieteellisissä aloissa voi hakea vain joko tavallisen tai hammaslääketieteellisen hakukohteisiin, eli ei siis kumpaankin samana vuonna. Eläinlääketieteelliseen voi hakea normaalisti kummankin kanssa samaan aikaan.

Sisäänpääsy tapahtuu hakujärjestyksessä eli jos et pääse ensimmäiseen hakukohteeseesi, katsotaan seuraavaksi riittävätkö pisteesi toiseen. Sama tapahtuu myös toisinpäin, eli jos pääset ensimmäiseen hakukohteeseesi tai vaikka toiseen, et voi enää päästä alempiin hakukohteisiisi. Kannattaa siis valita tarkkaan, mihin haet ja missä järjestyksessä.

Ensisijaisuuspiste

Lääketieteellisillä aloilla hakija saa yhden ylimääräisen pisteen ensimmäiseen hakukohteeseensa. Pisteellä voi olla suurempikin vaikutus, sillä se vastaa skaalattuja pisteitä, ei vain yhtä raakapistettä. Tällä pisteellä voi juuri olla merkitys siinä, mihin lääketieteelliseen lopulta pääset.

Todistusvalinta

Lääketieteellisiin pääsee nykyään enimmissään 51 % todistusvalinnan avulla. Tämä siis tarkoittaa sitä, että voit päästä sisään ilman valintakokeeseen osallistumista. Todistusvalinnan kautta sisään voi päästä vain ensikertalaisena. Todistusvalinnan rajat julkaistaan vähän ennen valintakoetta, joten sen varaan ei kannata laskea jos ei ole varma omista todistuspisteistään. Voita saada pisteitä kuudesta ylioppilastodistuksen aineesta:

1)      Äidinkieli

2)      Matematiikka (lyhyt tai pitkä)

3)      Biologia

4)      Kemia

5)      ja 6) Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta seuraavista

  • fysiikka
  • enintään yksi ainereaali
  • enintään yksi kieli

Tasapistetilanteessa hakijoiden pisteitä aletaan katsoa edellä mainitussa järjestyksessä kohta kerrallaan. Esimerkiksi jos kummallakin on L sekä äidinkielestä että pitkästä matematiikasta, mutta toinen on saanut L myös biologiasta ja toinen E:n, pääsee Laudaturin omaava sisään.

Löydät lisää tietoa todistusvalinnasta ja esimerkiksi tämän vuoden pisterajoista täältä.

Valintakoemateriaali

Lääketieteellisen valintakokeeseen vaaditaan lukion oppimäärä (eli kaikki lukion kurssit) biologiasta, fysiikasta ja kemiasta. Moni kokee myös matematiikan auttavan, mutta sitä ei erikseen mainita materiaaleissa. Tämän lisäksi kokeeseen voi tulla jotain ennakkomateriaalia, esimerkiksi tänä vuonna lisämateriaalina oli vektorit, joka julkaistaan joitain viikkoja ennen pääsykoetta.

Valintakoe

Hakijan ei itse tarvitse valita, hakeeko hän sisään todistus- vai valintakoevalinnalla, sillä jos hakukriteerit täyttyvät otetaan hänet huomioon kummassakin. Se, kumman kautta hakija lopulta pääsee sisään riippuu siitä, kumpi on hakijan kannalta parempi vaihtoehto. Jos hakija ei pääse sisään todistusvalinnalla, voi hän silti päästä sisään valintakoevalinnalla, mikäli hän on osallistunut valintakokeeseen ja saanut tarvittavat koepisteet.

Valintakokeen raakapisteet skaalataan asteikolle 0-72. Korkeimmaksi pistemääräksi, eli 72, tulee se raakapistemäärä, jonka 1 % kaikkien saman alan yhteisvalintaan kuuluvien valintakokeeseen parhaiten vastanneista on saavuttanut. Sisäänpääsyraja on puolet tästä raakapistemäärästä. Tämän vuoksi tarvittava pistemäärä vaihtelee joka vuosi. Tasapistetilanteessa aletaan katsomaan kokonaispistemäärää tehtävä kerrallaan, ja tämän mukaan ensimmäisenä paremmat pisteet tietystä tehtävästä saanut pääsee sisään. Mikäli hakijat ovat saaneet samat pisteet kaikista tehtävistä, pääsevät kummatkin sisään.

Oikaisupyyntö

Kaikilla valintakokeeseen osallistuvilla on oikeus tehdä oikaisupyyntö, jos hakijasta tuntuu, että hänen kokeensa on arvosteltu väärin. Oman kokeen pystyy tilaamaan yliopiston sivuilta itselleen sähköiseen tai fyysiseen muotoon, riippuen yliopistosta. Kokeen tilaaminen maksaa yleensä n. 15 euroa. Oikaisupyyntöä tehdessä tulee kuitenkin pystyä osoittamaan esimerkiksi tietty tehtävä tai tehtävän kohta, johon toivoo uutta tarkistusta. Jos tarkistuksessa todetaan virhe ja hakijan pisteet riittävätkin sisäänpääsyyn, pääsee hän sisään.

Valmennuskurssi

Lääketieteelliseen voi päästä ilman valmennuskurssiakin, mutta valmennuskursseista voi olla valtava apu suureen luku-urakkaan. Ammattitaitoiset opettajat ovat auttaneet hakijoita jo vuosia ja nähneet muutokset hakemisessa ja valintakokeissa. Valmennuskursseja löytyy monia erilaisia lähiopetuksista itseopiskelukursseihin. Valmennuskursseja on myös monen pituisia ja laajuisia. Vaihtoehtoja tarjolla olevista kursseista löydät täältä.

Lääketieteelliset

Opintopolku

– Katja

Katja K.

Katja K

24-vuotias neljännen vuoden lääketieteen opiskelija Tampereelta. Vapaa-aikani kuluu kavereiden, salin, koirani ja Netflixin parissa. Tule mukaan seuraamaan matkaani unelmieni opiskelupaikassa. Lisää lääkiselämää instagramissa @katjusa1 ja @kk_studygram01