Valtio- ja yhteiskuntatiede

 • Valtio- ja yhteiskuntatieteiden valmennuskurssit

  Valmennuskeskukselta löydät laadukkaat valmennuskurssit valtio- ja yhteiskuntatieteisiin. Kurssimme valmentaa uuden valintakoeluonnoksen mukaiseen valintakoe G:n, jossa mukana ovat hallintotieteiden, oikeustieteiden, sosiaalitieteiden, yhteiskuntatieteiden (ml. liikunnan yhteiskuntatieteet) sekä viestintätieteiden alojen koulutusohjelmat.

  Kurssin avulla ymmärrät millaista osaamista aineistokokeessa mitataan, opit miten aineistotaitoja voi harjoitella ja saat paljon harjoitusmateriaalia taitojen kehittämiseen. Kurssimme sopivat erinomaisesti abeille, välivuotta viettäville tai alanvaihtajille!

  Katso valmennuskurssit

   

  Asiantuntevat opettajat takaavat kurssiemme laadun

  Valmennuskurssiemme opetuksesta vastaavat asiantuntevat ja tarkoin kriteerein valitut opettajat. Opettajillamme on jopa 10 vuoden kokemus valmennuskurssilla opettamisesta.

  Opettajillamme on osaaminen ja ymmärrys erityisesti aineistokokeessa vaadittavasta osaamisesta. Valmennuskeskuksella on aineistokokeisiin valmentamisesta pitkä ja menestyksekäs kokemus esimerkiksi kasvatustieteessä. Myös yhteiskuntatieteen kursseilla on jo pitkään valmennettu kokeen aineisto-osuuteen.

   

  Hanki varmuutta aineistokokeeseen

  Aineistokoe on monelle pyrkijälle entuudestaan melko tuntematon koetyyppi. Erilaisissa aineistokoetehtävissä on omat haasteensa ja toisin kuin usein luullaan, myös aineistokokeeseen voi valmistautua etukäteen.

  Kurssilla opetetaan ja harjoitellaan aineistojen analysointia, tulkitsemista ja soveltamista. Opeteltavia taitoja ovat mm. tieteellisen tekstin lukeminen, lukunopeus, silmäily ja tiedon etsintä, luetun ymmärtäminen, tutkimusalan sanasto ja tutkimusongelmien hahmottaminen sekä taulukoiden ja kuvaajien tulkinta.

   

  Testaa osaamisesi harjoituspääsykokeilla

  Kaikkiin kursseihimme kuuluu neljä harjoituspääsykoetta, joilla voit harjoitella koetilannetta ja ajankäyttöä jo ennen varsinaista pääsykoetta. Moni pyrkijä arvioi osaamisensa ja ajankäytön koetilanteessa väärin, joten harjoituspääsykokeet ovat tärkeä osa valmistautumista.

 • Valtio- ja yhteiskuntatieteiden todistusvalinta 2025

  Valtio- ja yhteiskuntatieteen uusista opiskelijoista 51-60 % valitaan todistusvalinnalla. Todistusvalintaan liittyy kynnysehto ja hakijalla tulee olla äidinkielestä kirjoitettuna vähintään arvosana C, jotta voi tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa.

  Ylioppilastodistuksesta saa pisteitä viidestä aineesta:

  • Äidinkieli
  • Filosofia, historia, psykologi tai yhteiskuntaoppi (parhaat pisteet tuottavin aine näistä)
  • Reaali
  • Kieli
  • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

  Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakokeita. Todistusvalintaa ollaan uudistamassa ja uusi todistusvalinnan pisteytys tulee käyttöön vuonna 2026.

  Ylioppilastodistuksen pisteytys vuoteen 2025 saakka:

  L E M C B A
  Äidinkieli 33 27,5 22 16,5 11 5,5
  Filosofia, historia, psykologia tai yhteiskuntaoppi 34 28,3 22,7 17  

  11,3

  5,7
  Matematiikka L E M C B A
  Pitkä oppimäärä 36,1 30 24 18 12 6
  Lyhyt oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
  Kieli L E M C B A
  Pitkä oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
  Keskipitkä oppimäärä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
  Lyhyt oppimäärä 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

   

  Reaaliaineista parhaimmat pisteet tuottavat fysiikka, historia ja uskonto/elämänkatsomustieto.

  L E M C B A
  Fysiikka 26,5 22 17,6 13,2 8,8 4,4
  Historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
  Uskonto/elämänkatsomustieto 24,5 10,4 16,3 12,2 8,2 4,1

   

  Pistetaulukot ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yliopistovalinnat.fi-sivustolla. Vuoden 2026 todistusvalinnan pisteytystaulukkoon voit tutustua täällä. 

 • Valtio- ja yhteiskuntatieteiden pääsykokeet 2025

  Yliopistojen pääsykokeita ollaan uudistamassa ja valintakoeluonnos kevään 2025 valintakokeista julkaistiin 31.5.2024. Suurimmalle osalle yhteiskuntatieteen koulutusohjelmista on aiemmin ollut käytössä oma valintakoe, mutta jatkossa valintakoe on yhteinen. 40-49 % aloituspaikoista täytetään pääsykokeen perusteella.

  Valintakoeluonnoksen mukaan keväällä 2025 samalla valintakokeella (valintakoe G) voi pyrkiä:

  • hallintotieteiden,
  • oikeustieteiden (ml. julkisoikeus),
  • sosiaalitieteiden,
  • yhteiskuntatieteiden (ml. liikunnan yhteiskuntatieteet) sekä
  • viestintätieteiden alojen koulutuksiin.

  Valintakoeluonnoksen mukaan valintakoe järjestetään torstaina 5.6.2025.

  Valintakokeessa (valintakoe G) on kaikille yhteinen osio, joka mittaa

  • tieteellisen tiedon ja käsitteistön omaksumista ja soveltamista,
  • tieteellisten aineistojen analyyttista ja kriittistä tarkastelua,
  • lähdekritiikkiä sekä
  • ilmiöiden moniulotteisuuden ja kontekstuaalisuuden tulkintaa.

  Valintakokeen G eriytyvä osio 1 mittaa kirjoittamisen valmiuksia. Hakukohteet määrittelevät itsenäisesti, ottavatko he käyttöön eriytyvän osion. Valintakokeen yhteinen osio sekä eriytyvä osio 1 perustuvat kokeessa jaettavaan aineistoon. Valintakoevaatimukset vahvistuvat lokakuun loppuun mennessä. 

  Valintakokeen G eriytyvä osio 2 mittaa oikeustieteen opinnoissa tarvittavaa osaamista ja se on tarkoitettu oikeustieteen opintoihin pyrkiville.

   

  Miten valintakoeuudistus vaikuttaa valtio- ja yhteiskuntatieteen valintakokeisiin?

  Uutta valintakoetta pilotoitiin keväällä 2024 yhteiskuntatieteellisen alan yhteisessä valintakokeessa. Pilotoinnissa oli mukana 9 eri koulutusohjelmaa (mm. Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän sekä yhteiskunnallisen muutoksen koulutukset).  Kevään 2024 valintakoe oli aineistokoe. Koetilanteessa jaettiin kolme aineistoa (kokonaislaajuus noin 25 sivua). Kokeessa oli 110 monivalinta  / oikein-väärin -tehtävää.

  Kevään 2025 valintakoe tulee todennäköisesti pitkälti pohjautumaan kevään 2024 yhteiskuntatieteellisen alan yhteiseen valintakokeeseen. Isoin muutos on, että jatkossa valintakoe on yhteinen kaikkien yhteiskuntatieteen alojen kesken. Näin ollen esimerkiksi aiemmin omassa yhteisvalinnassa ollut sosiaalityö olisi jatkossa osana valintakoe G:tä. Mihinkään hakukohteeseen ei myöskään olisi enää ennakkoon luettavaa materiaalia.

  Tarkat valintakoetiedot vahvistuvat vielä lokakuun loppuun mennessä Opintopolussa.

  Aineistokokeeseen voi ja kannattaa harjoitella etukäteen! Tutustu kursseihimme. 

 • Kevään 2023 todistusvalinnan pisterajat

  Maksimipistemäärä todistusvalinnassa on 157,9 pistettä.

  Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Politiikka ja viestintä, Helsingin yliopisto 129,1 p. Todistusvalinta vain ensikertalaisille
  Yhteiskunnallinen muutos, Helsingin yliopisto 129,1 p. Todistusvalinta vain ensikertalaisille
  Julkisoikeus, Joensuu, Itä-Suomen yliopisto 98,5 p. Todistusvalinta vain ensikertalaisille
  Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa), Kuopio, Itä-Suomen yliopisto 99,8 p. Todistusvalinta vain ensikertalaisille
  Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), Joensuu, Itä-Suomen yliopisto 93,7 p. Todistusvalinta vain ensikertalaisille
  Hallintotieteet, Tampereen yliopisto 106,6 p. Todistusvalinta vain ensikertalaisille
  Politiikan tutkimus, Tampereen yliopisto 120,7 p. Todistusvalinta vain ensikertalaisille
  Poliittinen historia ja valtio-oppi, Turun yliopisto 129,5 p. 133,1 p.
  Hallintotieteet, Vaasan yliopisto 92 p. Todistusvalinta vain ensikertalaisille

   

  SOSIAALITYÖ Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsingin yliopisto 109,8 p. 133,5 p.
  Tampereen yliopisto 102,3 p. 113 p.
  Turun yliopisto 107,5 p. 111,9 p.
  Jyväskylän yliopisto 95,6 p. 107,6 p.
  Itä-Suomen yliopisto 88,1 p. 96,7 p.
  Lapin yliopisto 88,1 p. 97,1 p.

  Kevään 2023 valintakoevalinnan pisterajoja

  Sosiaalityön valintakokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä.

  SOSIAALITYÖ
  Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsingin yliopisto 50 p. 52 p.
  Tampereen yliopisto 46 p. 52 p.
  Turun yliopisto 44 p. 50 p.
  Jyväskylän yliopisto 43 p. 50 p.
  Itä-Suomen yliopisto 30 p. 48 p.
  Lapin yliopisto 30 p. 48 p.

  Kevään 2022 todistusvalinnan pisterajoja

  Maksimipistemäärä todistusvalinnassa on 157,9 pistettä.

  Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Politiikka ja viestintä, Helsingin yliopisto 142,2 p. 141,8 p.

   

  SOSIAALITYÖ Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsingin yliopisto 106,3 p. 131,1 p.
  Tampereen yliopisto 108,8 p. 119,6 p.
  Turun yliopisto 108,3 p. 113,6 p.
  Jyväskylän yliopisto 101,2 p. 104,5 p.
  Itä-Suomen yliopisto 96,8 p. 99,8 p.
  Lapin yliopisto 80,8 p. 100,8 p.

  Kevään 2022 valintakoevalinnan pisterajoja

  Sosiaalityön valintakokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä.

  SOSIAALITYÖ
  Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsingin yliopisto 46 p. 54 p.
  Tampereen yliopisto 44 p. 50 p.
  Turun yliopisto 43 p. 52 p.
  Jyväskylän yliopisto 43 p. 48 p.
  Itä-Suomen yliopisto 33 p. 48 p.
  Lapin yliopisto 26 p. 47 p.

  Kevään 2021 todistusvalinnan pisterajat

  Maksimipistemäärä todistusvalinnassa on 157,9 pistettä.

  Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Politiikka ja viestintä, Helsingin yliopisto 134,7 p. 138,3 p.

   

  SOSIAALITYÖ Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsingin yliopisto 121,6 p. 119,6 p.
  Tampereen yliopisto 112,6 p. 111,7 p.
  Turun yliopisto 105 p. 104,3 p.
  Jyväskylän yliopisto 104,1 p. 106,1 p.
  Itä-Suomen yliopisto 94,4 p. 99,9 p.
  Lapin yliopisto 84,3 p. 97,9 p.

  Kevään 2021 valintakoevalinnan pisterajoja

  Sosiaalityön valintakokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä.

  SOSIAALITYÖ
  Ensikertalaiset Kaikki hakijat
  Helsingin yliopisto 38 p. 45 p.
  Tampereen yliopisto 36 p. 42 p.
  Turun yliopisto 37 p. 43 p.
  Jyväskylän yliopisto 32 p. 40 p.
  Itä-Suomen yliopisto 27 p. 34 p.
  Lapin yliopisto 22 p. 34 p.
 • Hakijamäärät kevään 2024 yhteishaussa

  Tältä sivulta löydät  hakijamäärät sosiaalityön yhteisvalinnan sekä yhteiskuntatieteellisen alan valintakoeyhteistyöhön osallistuvien koulutusohjelmien osalta.

  Sosiaalityön hakijamäärät 2024 ja 2023

  Sosiaalityön hakukohteisiin oli keväällä 2024 yhteensä lähes 2 300 hakijaa. Hakijamäärä kasvoi viime keväästä noin viidellä kymmenellä hakijalla.

   

  Hakukohde: sosiaalityö Ensisijaiset hakijat, 2024 Kaikki hakijat, 2024 Ensisijaiset hakijat, 2023 Kaikki hakijat, 2023
  Helsingin yliopisto 249 855 264 861
  Itä-Suomen yliopisto 195 840 168 738
  Jyväskylän yliopisto 132 858 129 825
  Lapin yliopisto 204 807 177 681
  Tampereen yliopisto 243 1035 252 1032
  Turun yliopisto 150 762 138 717
  Yhteensä 1176 2295 1131 2241

   

  Yhteiskuntatieteen valintakoeyhteistyössä mukana olevien hakukohteiden hakijamäärät 2024 ja 2023

  Yhteiskuntatieteellisen alan valintakoeyhteistyössä mukana oleviin hakukohteisiin pyrki keväällä 2024 yli 5 800 hakijaa. Ensisijaisia hakijoita oli 2 457.

  Viime keväänä samoihin koulutusohjelmiin pyrki yhteensä 4 968 hakijaa. Hakijamäärä nousi viime vuodesta yli kahdeksalla sadalla hakijalla, mikä on todennäköisesti tänä vuonna alkaneen valintakoeyhteistyön tulosta.

   

  Hakukohde Ensisijaiset hakijat, 2024 Kaikki hakijat, 2024 Ensisijaiset hakijat, 2023 Kaikki hakijat, 2023
  Politiikka ja viestintä, Helsingin yliopisto 645 1803 510 1194
  Yhteiskunnallinen muutos, Helsingin yliopisto 393 1464 366 1065
  Julkisoikeus, Joensuu, Itä-Suomen yliopisto 93 666 90 504
  Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa), Kuopio, Itä-Suomen yliopisto 117 612 126 504
  Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), Joensuu, Itä-Suomen yliopisto 45 459 51 357
  Hallintotieteet, Tampereen yliopisto 435 1608 414 1245
  Politiikan tutkimus, Tampereen yliopisto 207 1122 162 702
  Poliittinen historia ja valtio-oppi, Turun yliopisto 414 1476 333 1029
  Hallintotieteet, Vaasan yliopisto 111 978 111 678
  Yhteensä 2457 5805 2163 4968

   

  Hakijamäärien lähde: Vipunen 8.4.2024